Giám sát nguy cơ, rủi ro về chất lượng nguồn nước bằng công nghệ viễn thám (RS) kết hợp trí tuệ nhân tạo (GeoAI)

Các doanh nghiệp nước sạch cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cảnh báo sớm và giảm thiểu đến mức tối đa các nguy cơ, rủi ro về chất lượng nguồn nước và rủi ro xảy ra với mạng lưới đường ống cấp nước trong tương lai và một trong các giải pháp phù hợp với xu thế công nghệ hiện nay được đề xuất là giải pháp giám sát bằng công nghệ viễn thám (RS) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (GeoAI).

Tổng quan về hiện trạng và nhu cầu giám sát nguy cơ, rủi ro về chất lượng nguồn nước và nứt vỡ đường ống cấp nước

Vấn đề ô nhiễm nguồn nước cũng như các rủi ro có thể xảy ra với đường ống cấp nước hiện đang nhận được sự quan tâm lớn từ các cơ quan quản lý nhà nước và các doanh nghiệp nước sạch vì có tác động trực tiếp đến cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của người dân. Điều 4 – Nội dung kế hoạch cấp nước an toàn thuộc Thông tu số 08/2012/TT-BXD ngày 21 tháng 11 năm 2012 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện đảm bảo cấp nước an toàn cũng có quy định về việc cần thiết phải xác định, phân tích và đánh giá mức độ các nguy cơ, rủi ro đối với hệ thống cấp nước bao gồm:

 • Các nguy cơ, rủi ro từ nguồn nước, lưu vực;
 • Các nguy cơ, rủi ro về mặt hóa học, lý học và sinh học theo quy trình công nghệ hệ thống cấp nước;
 • Các nguy cơ, rủi ro đối với việc đảm bảo cấp nước liên tục, lưu lượng và áp lực trong mạng lưới cấp nước đến khách hàng sử dụng nước;
 • Xác định thứ tự ưu tiên về các nguy cơ, rủi ro để đề xuất các biện pháp kiểm soát và phòng ngừa.

Thực tiễn cho thấy, có rất nhiều nguy cơ có thể gây ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng nguồn nước cấp cho các nhà máy nước cũng như nguy cơ gây ra rủi ro nứt, vỡ đường ống nước, trong đó có thể kể đến:

 • Các khu, cụm công nghiệp và các nhà máy có hoạt động sản xuất quy mô lớn hoạt động trong phạm vi hành lang bảo vệ an ninh nguồn nước;
 • Các bãi rác và khu tập kết rác nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an ninh nguồn nước;
 • Công trường thi công xây dựng nằm trong phạm vi hành lang bảo vệ an ninh nguồn nước;
 • Hoạt động khai thác mỏ trong khu vực hành lang bảo vệ an ninh nguồn nước;
 • Tình trạng xả thải trộm trong khu vực hành lang bảo vệ an ninh nguồn nước;
 • Cây xanh, nhà cửa và các công trình xây dựn dọc theo đường ống cấp nước;
 • Thi công đường xá và các công trình xây dựng dọc theo đường ống cấp nước;
 • Sự gia tăng dân số kèm theo sự gia tăng các hoạt động xây dựng trong khu vực hành lang bảo vệ an ninh nguồn nước cũng như dọc theo đường ống cấp nước.

Vì vậy, các doanh nghiệp nước sạch cần triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cảnh báo sớm và giảm thiểu đến mức tối đa các nguy cơ, rủi ro về chất lượng nguồn nước và rủi ro xảy ra với mạng lưới đường ống cấp nước trong tương lai và một trong các giải pháp phù hợp với xu thế công nghệ hiện nay được đề xuất là giải pháp giám sát bằng công nghệ viễn thám (RS) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (GeoAI).

Giải pháp giám sát nguy cơ, rủi ro về chất lượng nguồn nước và nứt vỡ đường ống cấp nước bằng công nghệ viễn thám (RS) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (GeoAI)

Với bài toán giám sát các nguy cơ, rủi ro về chất lượng nguồn nước và rủi ro nứt vỡ đường ống cấp nước, hiện tại cũng đã có một số giải pháp truyền thống được áp dụng và đã mang lại một số hiệu quả nhất định. Tuy vậy, giải pháp giám sát bằng công nghệ viễn thám (RS) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (GeoAI) có thể cho phép cung cấp thông tin giám sát mang tính chất cảnh báo sớm cũng như đóng vai trò là công cụ giám sát bổ trợ cho các giải pháp giám sát truyền thống. Dưới đây là một số so sánh, đánh giá cụ thể giữa các phương pháp giám sát:

STTBài toánMột số giải pháp truyền thốngGiải pháp ứng dụng công nghệ Viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo (GeoAI)
1Quản lý, giám sát các yếu tố có nguy cơ
gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước
– Từ các nguồn dữ liệu chính thống do các cơ quan quản lý nhà nước, cung cấp, chia sẻ
– Thông qua công tác thị sát, kiểm tra trực tiếp tại hiện trường
– Từ phản ánh kiến nghị của người dân
Sử dụng ảnh vệ tinh kết hợp với trí tuệ nhân tạo (GeoAI) nhằm tự động nhận diện,
phân loại các yếu tố nguy cơ gây ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước nhằm cung cấp thông tin cảnh báo sớm và hỗ trợ cho các giải pháp truyền thống
2Quản lý, giám sát chất lượng nguồn nước– Thông qua các trạm quan trắc và phân tích chất lượng nước tự động hoặc thủ công
– Thông qua phản ánh kiến nghị của người dân
Sử dụng ảnh viễn thám kết hợp với các mô hình tính toán, xử lý ảnh viễn thám để đánh giá chất lượng nước nhằm cung cấp thông tin cảnh báo sớm và bổ trợ cho các giả pháp truyền thống
3Quản lý, giám sát các yếu tố có nguy cơ gây ra nứt vỡ đường ống cấp nước– Từ các nguồn dữ liệu chính thống do các cơ quan quản lý nhà nước cung cấp, chia sẻ
– Thông qua công tác thị sát, kiểm tra trực tiếp tại hiện trường
– Từ phản ánh kiến nghị của người dân
Sử dụng ảnh vệ tinh kết hợp với trí tuệ nhân tạo nhằm tự động nhận diện, phân loại các yếu tố nguy cơ gây ra sự cố với đường ống cấp nước nhằm cung cấp thông tin cảnh báo sớm và bổ trợ cho các giải pháp truyền thống
4Quản lý, giám sát quá trình khắc phục, xử lý các vụ việc gây ra sự cố nứt vỡ đường ống cấp nước– Thông qua công tác thị sát, kiểm tra trực tiếp tại hiện trường
– Từ phản ánh kiến nghị của người dân
Sử dụng hình ảnh vệ tinh kết hợp với trí tuệ nhân tạo nhằm tự động đánh giá quá trình khắc phục, xử lý các vị việc gây ra sự cố với đường ống cấp nước nhằm cung cấp thông tin cảnh báo sớm và bổ trợ cho các giải pháp truyền thống

Quy trình kỹ thuật công nghệ ứng dụng công nghệ viễn thám (RS) phục vụ giám sát chất lượng nguồn nước như sau:

Quy trình ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI) trích xuất thông tin phục vụ giám sát các nguy cơ, rủi ro về chất lượng nguồn nước và nứt vỡ đường ống cấp nước như sau:

Giới thiệu một số sản phẩm ứng dụng thực tiễn của giải pháp

Một số sản phẩm ứng dụng thực tiễn của giải pháp giám sát nguy cơ, rủi ro về chất lượng nguồn nước và nứt vỡ đường ống cấp nước bằng công nghệ viễn thám (RS) kết hợp với trí tuệ nhân tạo (GeoAI) có thể kể đến gồm:

 • Bản đồ chất lượng nguồn nước mặt định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,…) được lập bằng công nghệ viễn thám cho một số chỉ số điển hình trong ngành nước sạch như sau:
  • Độ đục
  • Độ màu
 • Bản đồ cảnh báo vị trí nứt vỡ đường ống được lập định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,…) bằng công nghệ viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo (GeoAI):
  • Chỉ ra vị trí có nguy cơ nứt vỡ trên đường ống cấp nước
  • Khoanh vùng nhanh khu vực nghi ngờ
  • Thông tin cảnh báo sớm làm cơ sở để bổ sung phương pháp can thiệp sâu bằng thiết bị chuyên dụng
 • Bản đồ mật độ dân số thể hiện mối tương quan với chất lượng nguồn nước và tần suất xảy ra rủi ro trên đường ống được cập nhật định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,…) bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI)
 • Bản đồ khu, cụm công nghiệp, nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh quy mô lớn được cập nhật định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,…) bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI)
 • Bản đồ bãi rác, ga rác, điểm tập kết rác có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt được cập nhật định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,…) bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI)
 • Bản đồ vị trí khai thác mỏ có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước mặt được cập nhật định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,…) bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI)
 • Bản đồ vị trí cây xanh dọc theo đường ống có nguy cơ gây nứt vỡ đường ống cấp nước được cập nhật định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,…) bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI)
 • Bản đồ nhà ở và công trình xây dựng lớn nằm dọc theo đường ống có nguy cơ gây nứt vỡ đường ống cấp nước được cập nhật định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,…) bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI)
 • Bản đồ tuyến đường giao thông và công trình đang xây dựng dọc theo đường ống có nguy cơ gây nứt vỡ đường ống cấp nước được cập nhật định kỳ (hàng tuần, hàng tháng, hàng quý,…) bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI)

Lợi ích của giải pháp

 • Thông tin giám sát mang tính chất cảnh báo sớm được cung cấp kịp thời, liên tục gần thời gian thực nhờ sử dụng công nghệ viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo (GeoAI) tiên tiến nhất. Thông tin được cung cấp mang tính chất bổ trợ cho các phương pháp quản lý, giám sát truyền thống
 • Thông tin giám sát được cung cấp hoàn toàn khách quan, trung thực
 • Chi phí hợp lý hơn so với các giải pháp giám sát truyền thống
 • Có thể tiếp nhận, tra cứu, truy xuất, tổng hợp thông tin giám sát trực quan mọi lúc mọi nơi trên điện thoại, máy tính bảng và trình duyệt máy tính

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn