Quản lý hạ tầng kỹ thuật đồng bộ - thống nhất

 • Nền tảng phục vụ Chính quyền số và đô thị thông minh

 • Bản đồ nền được thiết kế chuyên biệt phục vụ quản lý hạ tầng kỹ thuật

 • Bộ ứng dụng GIS chuyên biệt cho lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Vì sao phải quản lý đồng bộ - thống nhất
hạ tầng kỹ thuật?

Cung cấp nền tảng về bản đồ số và cơ sở dữ liệu HTKT với độ chính xác cao để triển khai các dịch vụ tiện ích đô thị thông minh

Cung cấp nền tảng về bản đồ và cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thống nhất với độ chính xác cao phục vụ các nghiệp vụ quản lý đô thị của các cơ quan quản lý nhà nước

Cung cấp nền tảng về bản đồ và cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật với độ chính xác cao phục vụ số hóa các nghiệp vụ quản lý vận hành, bảo trì hạ tầng kỹ thuật

Tham khảo ngay…

Giải pháp quản lý hạ tầng kỹ thuật
đồng bộ - thống nhất

Bộ giải pháp tổng thể ứng dụng công nghệ bản đồ số trực tuyến, công nghệ đo đạc và thu thập dữ liệu độ chính xác cao RTK – UAV để xây dựng, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thống nhất phục vụ chính quyền số đô thị thông minh

Bản đồ nền chuyên biệt cho lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

 • Bản đồ nền được thiết kế chuyên biệt phục vụ quản lý hạ tầng kỹ thuật với hệ thống đường giao thông thể hiện chi tiết đến vỉa hè, lòng lề đường, giải phân cách, đảo giao thông, ngõ ngách kết hợp với hệ thống thủy văn và công trình xây dựng tại khu vực đô thị

 • Cập nhật thường xuyên hoặc theo yêu cầu của khách hàng tại những khu vực thường xuyên biến động

Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật

 • Sử dụng các công nghệ đo đạc và thu thập dữ liệu với độ chính xác cao RTK - UAV để thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thống nhất bao gồm đầy đủ chủng loại thông tin: thông tin thuộc tính, vị trí trên bản đồ và hình ảnh, video clip của các công trình - tài sản hạ tầng kỹ thuật đô thị ngoài hiện trường

 • Số hóa hồ sơ hoàn công công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị

Quay số 091 276 5656 hoặc gửi email marketing@ekgis.com.vn

để chúng tôi có thể lắng nghe và hỗ trợ bạn tốt nhất!

Bộ ứng dụng GIS chuyên biệt cho lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật

Tra cứu, khai thác và cập nhật dữ liệu hạ tầng kỹ thuật

 • Cho phép hiển thị bản đồ hạ tầng kỹ thuật với nhiều mẫu trình bày khác nhau

 • Cho phép tìm kiếm công trình và tài sản hạ tầng kỹ thuật đô thị theo nhiều phương pháp khác nhau như: tìm kiếm toàn văn, tìm kiếm theo địa chỉ, tìm kiếm theo thông tin thuộc tính, tìm kiếm theo vị trí trên bản đồ,...

 • Cho phép truy vấn thông số kỹ thuật chi tiết cũng như lịch sử kiểm tra, duy tu bảo dưỡng của công trình và tài sản hạ tầng kỹ thuật đô thị trực tiếp từ bản đồ

 • Cho phép cập nhật bổ sung công trình và tài sản hạ tầng kỹ thuật đô thị trực tiếp trên bản đồ từ hiện trường

Quản lý vận hành hạ tầng kỹ thuật

Cho phép kết nối, trình diễn số liệu vận hành hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo thời gian thực trên nền bản đồ số với nguồn số liệu được kết nối từ các thiết bị thông minh, hệ thống SCADA,… cụ thể:

 • Giám sát số liệu vận hành hệ thống chiếu sáng

 • Giám sát số liệu vận hành hệ thống cấp nước sạch

 • Giám sát số liệu vận hành hệ thống giao thông đô thị

 • Giám sát số liệu vận hành lưới điện,...

Quản lý duy tu, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật

Cung cấp các module phần mềm hỗ trợ nghiệp vụ duy tu, bảo dưỡng công trình và tài sản hạ tầng kỹ thuật, gồm:

 • Ghi nhận các vấn đề, sự cố công trình và tài sản hạ tầng kỹ thuật tại hiện trường bằng điện thoại thông minh

 • Trao đổi, chỉ đạo trực tuyến trong suốt quá trình khắc phục vấn đề, sự cố công trình và tài sản hạ tầng kỹ thuật

 • Tra cứu lịch sử duy tu, bảo dưỡng đến từng công trình và tài sản hạ tầng kỹ thuật

 • Tổng hợp, thống kê vấn đề, sự cố công trình và tài sản hạ tầng kỹ thuật đô thị theo nhiều tiêu chí khác nhau như: theo địa bàn, theo tuyến đường, theo phân loại công trình, theo thời gian, theo trạng thái khắc phục,...

Dashboard tổng hợp và báo cáo số liệu hạ tầng kỹ thuật

 • Cho phép thiết lập các chỉ tiêu tổng hợp số liệu và các mẫu báo cáo số liệu hạ tầng kỹ thuật theo mô hình động như: theo địa bàn, theo tuyến đường, theo phân loại công trình,...

 • Cho phép trình diễn số liệu tổng hợp, báo cáo số liệu hạ tầng kỹ thuật dưới nhiều dạng khác nhau như: dashboard, bảng số liệu, các loại biểu đồ, bản đồ,...

 • Cho phép kết xuất số liệu tổng hợp, báo cáo hạ tầng kỹ thuật dưới nhiều định dạng khác nhau như: excel, word, PDF,...

Chia sẻ bản đồ và dữ liệu hạ tầng kỹ thuật phục vụ các hệ thống và ứng dụng khác

Cho phép chia sẻ bản đồ và dữ liệu hạ tầng kỹ thuật phục vụ các hệ thống và ứng dụng khác dưới dạng các API tiêu chuẩn (hệ thống SmartCity, IOC,…):

 • API bản đồ hạ tầng kỹ thuật

 • API tra cứu dữ liệu hạ tầng kỹ thuật

 • API phân tích dữ liệu hạ tầng kỹ thuật

Quay số 091 276 5656 hoặc gửi email marketing@ekgis.com.vn

để chúng tôi có thể lắng nghe và hỗ trợ bạn tốt nhất!

Tại sao nên ứng dụng Bộ giải pháp Quản lý hạ tầng kỹ thuật đồng bộ - thống nhất trên địa bàn Tỉnh-thành phố

Người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư

Được tiếp cận thông tin hạ tầng kỹ thuật chính thống với công cụ tra cứu thân thiện, đơn giản phục vụ cuộc sống và hoạt động kinh doanh hàng ngày

Doanh nghiệp vận hành, bảo trì hạ tầng kỹ thuật đô thị

Góp phần vào lộ trình chuyển đổi số chung tại đơn vị song hành với việc nâng cao năng lực quản lý vận hành, bảo trì hạ tầng kỹ thuật đối với các lĩnh vực đơn vị được giao quản lý

 • Được cung cấp bản đồ số và cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật với độ chính xác cao nhằm thay thế việc sử dụng bản đồ, báo cáo, thống kê số liệu truyền thống đối với các lĩnh vực đơn vị được giao quản lý

 • Được cung cấp các ứng dụng hỗ trợ số hóa các nghiệp vụ vận hành, bảo trình hạ tầng kỹ thuật theo lĩnh vực đơn vị được giao quản lý

Các cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng kỹ thuật

Góp phần vào lộ trình xây dựng chính quyền số và đô thị thông minh tại địa phương, cụ thể:

 • Được cung cấp bản đồ số và cơ sở dữ liệu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, thống nhất với độ chính xác cao nhằm thay thế việc sử dụng bản đồ, báo cáo, thống kê số liệu theo cách thức truyền thống; phục vụ triển khai các dịch vụ đô thị thông minh tại địa phương; phục vụ các tác nghiệp quản lý hàng ngày như: thẩm định, cấp phép xây dựng, thanh kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng,...

 • Được cung cấp đầy đủ số liệu lịch sử duy tu, bảo dưỡng đến từng công trình và tài sản hạ tầng kỹ thuật phục vụ công tác lập kế hoạch duy, bảo dưỡng hạ tầng kỹ thuật định kỳ

Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng nói về chúng tôi

Câu chuyện khách hàng

Webinar: Giải pháp Quản lý mạng lưới chiếu sáng thông minh trên nền tảng bản đồ số trực tuyến

Webinar: Giải pháp Quản lý mạng lưới chiếu sáng thông minh trên nền tảng bản đồ số trực tuyến

Tiếp nối chuỗi webinar giải pháp số chuyên biệt cho từng lĩnh vực, sáng nay 17.05.2024 eKMap đã tổ chức

Helico: Ứng dụng công nghệ để đổi mới quản lý, nỗ lực cho sứ mệnh vì thành phố “sáng – xanh – sạch – đẹp”

Helico: Ứng dụng công nghệ để đổi mới quản lý, nỗ lực cho sứ mệnh vì thành phố “sáng –

Luôn song hành với sự phát triển bứt phá của đất Cảng - Hải Phòng, Helico luôn sẵn sàng thay

Dịch vụ công ích Đô thị Tam Kỳ đưa vào sử dụng giải pháp số eKMap Solutions trong quản lý hạ tầng kỹ thuật

Dịch vụ công ích Đô thị Tam Kỳ đưa vào sử dụng giải pháp số eKMap Solutions trong quản lý

Giải pháp số eKMap Solution giúp doanh nghiệp giải quyết bài toán quản lý Hạ tầng kỹ thuật trong việc

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn