Giải pháp quản lý hạ tầng giao thông

Giải pháp chuyển đổi số lĩnh vực quản lý  hạ tầng giao thông phục vụ chuyển đổi sốgiao thông thông minh

Vì sao phải chuyển đổi số lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông?

Chuyển đổi số lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông cũng như định hướng giao thông thông minh là một trong những trụ cột trong các chủ trương, chương trình và đề án chuyển đổi số, đề án đô thị thông minh từ trung ương đến địa phương

CHÍNH QUYỀN SỐ

KINH TẾ SỐ

XÃ HỘI SỐ

Chuyển đổi số lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông

Là giải pháp ứng dụng điện thoại thông minh kết hợp với các nền tảng công nghệ (công nghệ viễn thông, công nghệ bản đồ số trực tuyến, công nghệ đo đạc và thu thập dữ liệu độ chính xác cao RTK - UAV,......) nhằm phục vụ chuyển đổi số lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông

Thu thập CSDL kết cấu hạ tầng giao thông

Quản lý, cập nhật, chia sẻ CSDL kết cấu hạ tầng giao thông

Quản lý bảo trì kết cấu hạ tầng giao thông

Thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu hạ tầng giao thông

 • Thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng độ chính xác cao: Sử dụng các công nghệ đo đạc và thu thập dữ liệu với độ chính xác cao RTK - UAV để thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông hoàn chỉnh gồm dữ liệu hiện trạng, quy hoạch và các dữ liệu đi kèm như dữ liệu về tai nạn giao thông, vi phạm hành lang ATGT, vi phạm vận tải, lưu lượng giao thông, hồ sơ số công trình giao thông,...

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu theo tiêu chuẩn chung: cơ sở dữ liệu hiện trạng kết cấu hạ tầng giao thông được xây dựng với đầy đủ thông tin về vị trí trên bản đồ, lý trình, hình ảnh, tình trạng tuân thủ theo Tiêu chuẩn quốc gia (14321:2021)

 • Số hoá hồ sơ công trình giao thông: công nghệ số hoá (scan) hồ sơ thiết kế xây dựng và hồ sơ hoàn công công trình giao thông

Ứng dụng quản lý, chia sẻ dữ liệu hạ tầng giao thông

 • Cung cấp công cụ chuyên sâu cho việc biên tập cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông: cung cấp công cụ biên tập cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông theo lý trình: cung cấp một số tính năng nâng cao cho phép người dùng thêm mới, cập nhật, hiệu chỉnh vị trí trên bản đồ của công trình, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông từ thông tin lý trình

 • Cung cấp công cụ chuyên sâu cho việc quản lý, khai thác, chia sẻ cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông: Cung cấp dữ liệu từ tổng hợp đến chi tiết theo từng tuyến đường, từng loại tài sản. Cung cấp các SDK và API được thiết kế phù hợp phục vụ chia sẻ cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông cho các hệ thống, ứng dụng khác

 • Cung cấp các mẫu tổng hợp, báo cáo cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông: cung cấp công cụ tổng hợp, báo cáo: cho phép tra cứu và tổng hợp báo cáo số liệu về công trình, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông theo nhu cầu số liệu của từng đơn vị

Quay số 091 276 5656 hoặc gửi email marketing@ekgis.com.vn

để chúng tôi có thể lắng nghe và hỗ trợ bạn tốt nhất!

Bộ ứng dụng GIS chuyên biệt cho lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông

Quản lý công tác tuần đường ngoài hiện trường

Ghi nhận kết quả tuần đường

Ghi báo cáo sau lũ lụt

Cung cấp thông tin vi phạm

Quản lý công việc bảo trì

Quản lý công tác đánh giá nghiệm thu

Quản lý khai thác lịch sử bảo trì trên nền bản đồ số

Quản lý hồ sơ công trình

Quản lý tuần đường

Cung cấp các công cụ trên điện thoại thông minh cho phép tuần đường, tuần sông khai báo vị trí tuần đường, tuần sông ngoài hiện trường

Quản lý diễn biến trên tuyến

Cung cấp các công cụ trên điện thoại thông minh, trên web phục vụ cán bộ tuần đường, tuần sông ghi nhận kết quả kiểm tra trên tuyến đường trực tiếp tại hiện trường

Quản lý công việc bảo dưỡng thường xuyên

Cung cấp công cụ trên điện thoại thông minh, trên web giúp doanh nghiệp & nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông quản lý, báo cáo các hạng mục công việc thực hiện hàng ngày

Quản lý kiểm tra công trình, tài sản hạ tầng giao thông

Cung cấp công cụ trên điện thoại thông minh giúp cán bộ tuần đường, tuần sông cập nhật kết quả kiểm tra công trình, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông tại hiện trường

Quản lý công tác cập nhật dữ liệu hạ tầng giao thông trên di động

Từ việc xây dựng dịch vụ tra cứu lý trình tự động, đơn vị bảo dưỡng thường xuyên có thể cập nhật biến động vị trí tài sản kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến một cách nhanh chóng, dễ dàng

Quản lý lịch sử duy tu bảo dưỡng

Cung cấp công cụ cho phép Sở GTVT và các đơn vị có thể quản lý, tra cứu lịch sử duy tu bảo dưỡng hàng năm gắn với từng công trình, tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

Chuyển đổi số lĩnh vực quản lý hạ tầng giao thông

Giải pháp duy nhất tại Việt Nam cung cấp dưới hình thức dịch vụ công nghệ thông tin theo hình thức thu phí sử dụng hàng năm

Cho phép sử dụng thiết bị di động thay thế các công cụ truyền thống như: sổ nhật ký tuần đường, sổ nhật ký tuyến, sổ kiểm tra tài sản, thiết bị định vị,… để checkin, chấm công, ghi nhận thông tin vấn đề

Sự cố đường bộ và các báo cáo, chỉ đạo công việc bảo trì đường bộ vẫn có thể thực hiện ngoài hiện trường. Các ứng dụng trong giải pháp có thể sử dụng được tại những khu vực không có 3G, 4G và sóng điện thoại

Tại sao nên ứng dụng Bộ giải pháp eKMap để quản lý hạ tầng giao thông

Công cụ hỗ trợ người dân

Được sử dụng các ứng dụng cung cấp thông tin giao thông phục vụ cuộc sống hàng ngày với chất lượng cao hơn do có nguồn dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông đầy đủ, chính xác hơn được cung cấp từ cơ quan quản lý nhà nước, như: Ứng dụng dẫn đường, Ứng dụng gọi xe, Ứng dụng tìm buýt,…

Các doanh nghiệp & nhà thầu bảo dưỡng thường xuyên hạ tầng giao thông

 • Thay thế các công cụ truyền thống sang sử dụng điện thoại thông minh khi thực hiện các nghiệp vụ tuần đường, tuần kiểm

 • Số hóa, quản lý tập trung, trực tiếp các diễn biến trên tuyến (hư hỏng tài sản kết cấu hạ tầng, vi phạm hành lang, vi phạm vận tải, tai nạn giao thông…)

 • Số hóa, quản lý, theo dõi hạng mục công việc bảo dưỡng thường xuyên cho các đơn vị bảo trì trên từng tuyến đường

 • Số hóa, quản lý, theo dõi tần suất kiểm tra kết cấu hạ tầng giao thông của các đơn vị bảo trì thường xuyên

Previous
Next

Các cơ quan quản lý nhà nước về hạ tầng giao thông

 • Thay đổi phương thức quản lý dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông theo cách thức truyền thống sang quản lý bằng công nghệ số hóa và công nghệ cơ sở dữ liệu trong lộ trình thực hiện chuyển đổi số

 • Giảm thiểu thời gian tra cứu, sử dụng hồ sơ và thông tin công trình kết cấu hạ tầng giao thông nhờ việc số hóa, xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu kết cấu hạ tầng giao thông

 • Số hóa công tác giám sát công tác bảo dưỡng thường xuyên kết cấu hạ tầng giao thông

Khách hàng tiêu biểu

Lê Văn Đức - Trưởng phòng kinh doanh

Phone: (+84) 945 290 858
Email: duclv@ekgis.com.vn

Khách hàng nói về chúng tôi

Câu chuyện khách hàng

Ứng dụng công nghệ đo đạc, thu thập dữ liệu tự động kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác quản lý bảo trì kết cấu HTGT

Ứng dụng công nghệ đo đạc, thu thập dữ liệu tự động kết hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo

Hiện nay, việc thu thập, xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) Kết cấu hạ tầng giao thông trên nền

Sở GTVT Hà Nội triển khai thành công phần mềm Quản lý kiểm tra và giám sát bảo trì đường bộ

Sở GTVT Hà Nội triển khai thành công phần mềm Quản lý kiểm tra và giám sát bảo trì đường

Vừa qua, Sở GTVT Hà Nội phối hợp với công ty eKGIS đã triển khai thành công phần mềm Quản

Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng từng bước chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý bảo trì đường bộ

Công ty CP Cầu đường Đà Nẵng từng bước chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý bảo trì đường

Công ty Cổ phần Cầu đường Đà Nẵng phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin địa

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn