eKMap Server

Phần mềm GIS Server/Map Server cung cấp dịch vụ bản đồ (Map Services), dịch vụ dữ liệu không gian (Feature/Data Services) theo các chuẩn mở: OGC, Vector Tiles (Mapbox Vector Tiles), Esri's open APIs và XYZ Tiles

Tính năng

eKMap Server

Cung cấp dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu

Cung cấp dịch vụ bản đồ (Map Services), dịch vụ dữ liệu không gian (Feature/Data Services) theo các chuẩn mở: OGC, Vector Tile (Mapbox Vector Tiles), Esri's open API

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ QGIS

Plugin eKMap Publisher for QGIS cho phép xuất bản bản đồ QGIS Desktop thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu eKMap Server

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ ArcMap

Extension eKMap Publisher for ArcMap cho phép xuất bản bản đồ ArcMap thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu eKMap Server

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap_editor_gServer

eKMap Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ và dữ liệu từ bản đồ eKMap Editor

Xuất bản bản đồ eKMap Editor thành dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu eKMap Server

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

Xuất bản dịch vụ bản đồ XYZ Tiles từ dữ liệu ảnh (raster) và dữ liệu Pre-Tiled Cache

Hỗ trợ xuất bản dịch vụ bản đồ theo chuẩn XYZ Tiles từ ảnh các định dạng ảnh: GeoTIFF, JPG,... từ thư mục ArcGIS Cache, tệp MBTiles, thư mục XYZ Tiles,...

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

MapProxy

Trung gian cung cấp dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu từ các GIS/Map Server khác: ArcGIS Server, GeoServer,...với khả năng cache bản đồ và kiểm soát truy cập dịch vụ.

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

eKMap Server SDKs

- Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ eKMap Server và các GIS/Map Server khác

- Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

- Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ eKMap Server và các GIS/Map Server khác - Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

eKMap Server

Kiểm soát truy cập dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu

Xác thực truy cập dịch vụ theo Token Key. Kiểm soát truy cập theo từng dịch vụ, theo domain, theo IP, theo thời hạn, theo hạn mức (quota). Theo dõi lưu lượng (request), tình trạng sử dụng đến từng dịch vụ.

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

Hỗ trợ nhiều định dạng và chuẩn phổ biến

Hỗ trợ các định dạng dữ liệu không gian: KML, GeoJSON, Shapefile, File Geodatabase, GML, MBTiles, GeoTIFF, CSV, Excel,...

Hỗ trợ các chuẩn dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu mở: WMS (1.1.0, 1.1.1), WFS (1.1.0, 1.1.1), WMTS (1.0.0), Esri's open APIs, Mapbox Vector Tiles (2.1), XYZ Tiles.

- Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ eKMap Server và các GIS/Map Server khác - Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn