Giải pháp quản lý quy hoạch xây dựng đồng bộ - thống nhất

Số hóa và quản lý đồng bộ, thống nhất quy hoạch xây dựng phục vụ quy hoạch xanh – thông minh trên địa bàn tỉnh, thành phố

Vì sao phải số hóa và quản lý đồng bộ, thống nhất quy hoạch xây dựng

Là trụ cột trong các chủ trương, chương trình và đề án chuyển đổi số, đề án đô thị thông minh và đề án phát triển đô thị xanh – thông minh

Sức ép công khai, minh bạch thông tin quy hoạch xây dựng nhằm thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững

Nhu cầu cần sự tham gia của người dân vào giám sát quá trình lập, phê duyệt và thực hiện quy hoạch xây dựng

Sức ép đổi mới quy trình nghiệp vụ và nâng cao năng lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý quy hoạch xây dựng

Tham khảo ngay…

Giải pháp quản lý Quy hoạch xây dựng đồng bộ

phục vụ quy hoạch xanh - thông minh trên địa bàn tỉnh thành phố

- Ứng dụng công nghệ bản đồ số trực tuyến và công nghệ di động phục vụ quản lý và công khai thông tin quy hoạch xây dựng
- Ứng dụng công nghệ viễn thám (ảnh vệ tinh, máy bay không người lái UAV) phục vụ giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng
- Các cơ quan, đơn vị sử dụng giải pháp: Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch kiến trúc | Phòng Quản lý đô thị và Phòng Kinh tế hạ tầng | Các đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng

Bản đồ nền chuyên biệt cho Quy hoạch xây dựng

Bản đồ nền đô thị được xây dựng với độ chi tiết và chính xác cao đáp ứng nhu cầu làm nền cho việc định hướng chính xác các đối tượng, các vị trí quan tâm trong quy hoạch

Số hóa, chuẩn hóa, chuyển đổi cơ sở dữ liệu

Dịch vụ tư vấn và thi công số hóa, chuẩn hóa, chuyển đổi cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng toàn diện, chuyên biệt cho lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Bộ ứng dụng GIS chuyên biệt cho quy hoạch xây dựng

Ứng dụng công nghệ GIS trực tuyến (hoặc công nghệ bản đồ số trực tuyến) giúp quản lý tập trung, thống nhất, trực quan cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị

Dịch vụ giám sát chỉ tiêu phát triển đô thị bằng GeoAI

Ứng dụng công nghệ GeoAI tự động phân tích hình ảnh viễn thám nhằm cung cấp thông tin định kỳ phục vụ giám sát các chỉ tiêu phát triển đô thị

Bản đồ nền chuyên biệt cho lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Số hóa, chuẩn hóa, chuyển đổi cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng

 • Dịch vụ tư vấn và thi công số hóa, chuẩn hóa, chuyển đổi cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng nhanh chóng, chính xác, đầy đủ tuân thủ các quy định hiện hành của ngành xây dựng đảm bảo tính thời sự của dữ liệu quy hoạch xây dựng tại địa phương

 • Xử lý, chuẩn hóa dữ liệu từ nhiều nguồn tư liệu đầu vào với các loại định dạng và độ chính xác dữ liệu khác nhau

Quay số 091 276 5656 hoặc gửi email marketing@ekgis.com.vn

để chúng tôi có thể lắng nghe và hỗ trợ bạn tốt nhất!

Dịch vụ giám sát chỉ tiêu phát triển đô thị bằng GeoAI

 • Thông tin giám sát tỷ lệ đất xây dựng đô thị trên tổng diện tích đất tự nhiên

 • Thông tin giám sát tỷ lệ đất giao thông trên đất xây dựng đô thị

 • Thông tin giám sát diện tích công viên, cây xanh bình quân đầu người,...

Bộ ứng dụng GIS chuyên biệt cho lĩnh vực quy hoạch xây dựng

Công khai thông tin và tiếp nhận ý kiến cộng đồng về quy hoạch xây dựng

 • Cho phép tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng của thửa đất dựa vào số hiệu tờ bản đồ, số hiệu thửa đất, đơn vị hành chính trên sổ đỏ, sổ hồng

 • Cho phép tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng tại vị trí hiện thời dựa vào tính năng GPS của thiết bị di động hoặc tính năng định vị vị trí hiện thời trên trình duyệt web

 • Các thông tin quy hoạch xây dựng được cung cấp bao gồm: chức năng sử dụng đất hiện trạng và quy hoạch, mật độ xây dựng, tầng cao xây dựng, hệ số sử dụng đất, chỉ giới đường đỏ và chỉ giới xây dựng, quy chế xây dựng,... và tất cả các tài liệu, bản vẽ pháp lý có liên quan trong bộ hồ sơ pháp lý của đồ án quy hoạch xây dựng

 • Cho phép tra cứu nhanh các loại đất quy hoạch đáp ứng nhu cầu tra cứu quỹ đất theo mục đích đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp, nhà đầu tư

 • Cho phép trích xuất thông tin quy hoạch xây dựng tại vị trí quan tâm, phục vụ lưu trữ, in ấn

 • Cho phép gửi phản ánh kiến nghị về quy hoạch xây dựng tới cơ quan quản lý nhà nước cũng như theo dõi phản hồi của cơ quan quản lý nhà nước về các vấn đề này

Hỗ trợ quản lý, giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng theo hướng đồng bộ - thống nhất

 • Cho phép quản lý toàn bộ bản đồ thuộc các đồ án quy hoạch xây dựng trên cùng một hệ thống có chung hệ tọa độ (VN2000, WGS84), cho phép nhập - xuất, chuyển đổi qua lại dễ dàng các dữ liệu bản đồ ở các hệ tọa độ khác nhau: VN-2000 múi ba độ, sáu độ, WGS84,...

 • Cung cấp thông tin hỗ trợ thẩm định quy hoạch xây dựng thông qua tính năng tra cứu, khai thác toàn bộ dữ liệu, tài liệu, bản đồ quy hoạch hiện có tại khu vực cần thẩm định; thực hiện chồng xếp bản đồ tại khu vực cần thẩm định với các loại bản đồ liên quan hoặc sử dụng các công cụ hỗ trợ để kiểm tra sự phù hợp của quy hoạch tại khu vực cần thẩm định với các quy hoạch cấp trên cũng như kiểm tra khả năng khớp nối với các quy hoạch lân cận

 • Cho phép tích hợp dữ liệu từ các thiết bị bay không người lái (ảnh trực giao, đám mây điểm PointCloud, mô hình 3D) đồng thời cung cấp chức năng phân tích dựa trên dữ liệu quy hoạch hiện có nhằm phát hiện các vi phạm trong quá trình thực hiện quy hoạch

 • Hỗ trợ khả năng hiển thị trực tiếp dữ liệu được cung cấp bởi các thiết bị bay không người lái, chồng xếp trên nền dữ liệu quy hoạch xây dựng phục vụ giám sát thực hiện quy hoạch

 • Hỗ trợ công tác kiểm tra vi phạm quy hoạch ngoài hiện trường thông qua các tính năng tra cứu thông tin quy hoạch xây dựng và ghi nhận kết quả kiểm tra trực tiếp tại hiện trường bằng thiết bị di động kết hợp với các thiết bị đo đạc chuyên dụng ngoài hiện trường

Dashboard tổng hợp và báo cáo số liệu quy hoạch xây dựng

 • Cho phép thiết lập các chỉ tiêu tổng hợp số liệu và các mẫu báo cáo số liệu quy hoạch xây dựng theo mô hình động như: theo địa bàn, theo đồ án quy hoạch, theo thời điểm quy hoạch có hiệu lực, theo thời điểm thực hiện quy hoạch,...

 • Cho phép trình diễn số liệu tổng hợp, báo cáo số liệu quy hoạch xây dựng dưới nhiều dạng: dashboard, bảng số liệu, các loại biểu đồ, bản đồ,...

 • Cho phép kết xuất số liệu tổng hợp, báo cáo quy hoạch xây dựng dưới nhiều định dạng như: excel, word, PDF,...

Chia sẻ bản đồ và dữ liệu quy hoạch xây dựng phục vụ các hệ thống và ứng dụng khác

Cho phép chia sẻ bản đồ và dữ liệu quy hoạch xây dựng phục vụ các hệ thống và ứng dụng khác dưới dạng các API tiêu chuẩn (hệ thống SmartCity, IOC,…)
 • API bản đồ quy hoạch xây dựng

 • API tra cứu dữ liệu quy hoạch xây dựng

 • API phân tích dữ liệu quy hoạch xây dựng

Quay số 091 276 5656 hoặc gửi email marketing@ekgis.com.vn

để chúng tôi có thể lắng nghe và hỗ trợ bạn tốt nhất!

Tại sao nên ứng dụng Bộ giải pháp eKMap để quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn Tỉnh - Thành phố

Đối với cơ quan quản lý nhà nước

Góp phần vào lộ trình xây dựng chính quyền số, đô thị thông minh và xây dựng đô thị xanh - thông minh tại địa phương:

 • Giảm áp lực tiếp nhận và xử lý các thủ tục hành chính liên quan đến cung cấp thông tin, giải quyết phản ánh kiến nghị về quy hoạch xây dựng

 • Thay thế việc sử dụng bản đồ, báo cáo, thống kê số liệu quy hoạch xây dựng theo cách thức truyền thống

 • Cung cấp nền tảng dữ liệu và bản đồ quy hoạch xây dựng phục vụ triển khai các dịch vụ đô thị thông minh cũng như xây dựng đô thị xanh - thông minh tại địa phương

 • Rút ngắn thời gian, quy trình thực hiện, nâng cao năng lực trong các tác nghiệp quản lý hàng ngày như: thẩm định quy hoạch, cấp phép xây dựng, thanh kiểm tra vi phạm quy hoạch xây dựng,...

Đối với người dân, doanh nghiệp, nhà đầu tư

 • Được tiếp cận thông tin quy hoạch xây dựng chính thống

 • Công cụ tra cứu thông tin đơn giản, thân thiện phục vụ nhiều mục đích đầu tư, kinh doanh khác nhau

Được cung cấp miễn phí ứng dụng quản lý, công khai thông tin quy hoạch xây dựng dưới dạng dịch vụ phần mềm điện toán đám mây (đối với khách hàng sử dụng dịch vụ chuẩn hóa, xây dựng cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng)

Sẵn sàng cung cấp các dịch vụ bản đồ và dịch vụ truy vấn thông tin quy hoạch xây dựng để tích hợp vào các ứng dụng Smart City, IOC và các hệ thống đang triển khai trên địa bàn tỉnh, thành phố

Khách hàng tiêu biểu

Lê Văn Đức - Trưởng phòng kinh doanh

Phone: (+84) 945 290 858
Email: duclv@ekgis.com.vn

Khách hàng nói về chúng tôi

Câu chuyện khách hàng

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên: Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông minh

Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên: Chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và phát triển đô thị thông

Vừa qua, Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin địa

eKMap tổ chức webinar ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch 

eKMap tổ chức webinar ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) phục vụ công tác quản lý và giám sát

Webinar cung cấp cái nhìn tổng quan cho người dùng về giải pháp ứng dụng AI để quản lý và

Sở GTVT Hà Nội triển khai thành công phần mềm Quản lý kiểm tra và giám sát bảo trì đường bộ

Sở GTVT Hà Nội triển khai thành công phần mềm Quản lý kiểm tra và giám sát bảo trì đường

Vừa qua, Sở GTVT Hà Nội phối hợp với công ty eKGIS đã triển khai thành công phần mềm Quản

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn