Công nghệ GIS là gì và những thành phần tạo nên công nghệ GIS

Công nghệ GIS là gì? GIS là từ viết tắt từ Geographic Information System, được hiểu là hệ thống thông tin địa lý. Đây là hệ thống máy tính để thu thập, lưu trữ, kiểm tra và hiển thị dữ liệu liên quan đến các vị trí trên bề mặt Trái đất. Bằng cách liên kết các dữ liệu dường như không liên quan, GIS giúp các cá nhân và tổ chức hiểu rõ hơn về các mô hình không gian và các mối quan hệ. 

Công nghệ GIS là gì?

Công nghệ GIS là gì – GIS Technology trở thành xu hướng thu thập, lưu trữ và hiển thị dữ liệu trên toàn cầu. Hệ thống thông tin địa lý (GIS) là một hệ thống máy tính được sử dụng để thu thập, lưu trữ, kiểm tra và hiển thị dữ liệu liên quan đến vị trí của bề mặt trái đất. Bằng cách liên kết các dữ liệu dường như không liên quan, GIS có thể giúp các cá nhân và tổ chức hiểu rõ hơn về các mô hình không gian và các mối quan hệ.

GIS-1
GIS (Geographic Information System) ) là công cụ tập hợp những quy trình dựa trên máy tính để lập bản đồ, lưu trữ và thao tác dữ liệu địa lý, phân tích các sự vật hiện tượng thực trên trái đất, dự đoán tác động và hoạch định chiến lược

Công nghệ GIS là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng dữ liệu không gian. Nhà Trắng định nghĩa nó là “Công nghệ, chính sách, tiêu chuẩn, nguồn nhân lực và các hoạt động liên quan cần thiết để thu thập, xử lý, phân phối, sử dụng, duy trì và bảo quản dữ liệu không gian.”

GIS có thể sử dụng bất kỳ thông tin nào bao gồm cả vị trí. Vị trí có thể được thể hiện theo nhiều cách khác nhau, chẳng hạn như vĩ độ và kinh độ, địa chỉ hoặc mã ZIP.

Nhiều loại thông tin khác nhau có thể được so sánh và đối chiếu bằng cách sử dụng GIS. Hệ thống bao gồm dữ liệu về con người, chẳng hạn như dân số, thu nhập hoặc trình độ học vấn. Hoặc có thể bao gồm thông tin về cảnh quan, chẳng hạn như vị trí của các con suối, các loại thảm thực vật khác nhau và các loại đất khác nhau. Có thể bao gồm thông tin về vị trí của các nhà máy, trang trại và trường học, cống thoát nước mưa, đường xá và đường dây điện.

Với sự trợ giúp của công nghệ GIS, người dùng có thể so sánh vị trí của những thứ khác nhau để khám phá mối quan hệ giữa chúng. Ví dụ, sử dụng GIS, một bản đồ đơn lẻ có thể bao gồm các vị trí gây ô nhiễm (chẳng hạn như nhà máy) và các vị trí nhạy cảm với ô nhiễm (như đất ngập nước và sông). Một bản đồ như vậy sẽ giúp mọi người xác định nơi cung cấp nước có nguy cơ cao nhất.

Thành phần của công nghệ GIS là gì?

Thành phần của công nghệ GIS là gì? Về cơ bản một hệ thống thông tin địa lý GIS sẽ bao gồm các thành phần chính như: Phần cứng/Phần mềm/Dữ liệu và Con người.

5 thành chính tạo nên công nghệ GIS

1. Phần cứng

Phần cứng là thành phần vật lý của máy tính mà GIS chạy trên đó. Phần cứng có thể là đĩa cứng, bộ xử lý, bo mạch chủ, v.v. Tất cả các phần cứng này hoạt động cùng nhau để hoạt động như một máy tính. Phần mềm GIS chạy trên các phần cứng này. Máy tính có thể hoạt động độc lập, được gọi là máy tính để bàn hoặc dựa trên máy chủ. GIS có thể chạy trên cả hai.

2. Phần mềm

Phần mềm GIS cung cấp các công cụ và chức năng để nhập và lưu trữ dữ liệu không gian hoặc dữ liệu địa lý. Nó cung cấp các công cụ để thực hiện các truy vấn địa lý, chạy các mô hình phân tích và hiển thị dữ liệu địa lý dưới dạng bản đồ. Phần mềm GIS sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS) để lưu trữ dữ liệu địa lý. Phần mềm sử dụng cơ sở dữ liệu để thực hiện các truy vấn địa lý.

3. Dữ liệu

Dữ liệu là nhiên liệu của GIS, và là thành phần quan trọng và đắt tiền nhất. Dữ liệu địa lý là sự kết hợp của các đặc điểm vật lý và thông tin được lưu trữ trong một bảng. Các bảng này được duy trì bởi RDBMS. Quá trình thu thập dữ liệu địa lý được gọi là số hóa, đây là công việc tẻ nhạt nhất. Đây là quá trình chuyển đổi bản đồ bản cứng được quét sang định dạng kỹ thuật số. Số hóa được thực hiện bằng cách lần theo các đường dọc theo các đối tượng địa lý. Chẳng hạn như chụp các tòa nhà mà người dùng sẽ theo dõi xung quanh tòa nhà trên hình ảnh.

4. Con người

Con người là người sử dụng hệ thống GIS. Người sử dụng ba thành phần trên để chạy hệ thống GIS. Máy tính ngày nay nhanh và thân thiện với người dùng, giúp dễ dàng thực hiện các truy vấn địa lý, phân tích và hiển thị bản đồ. Ngày nay, mọi người đều sử dụng GIS để hoàn thành công việc hàng ngày của họ.

5. Phương pháp

Một hệ GIS thành công theo khía cạnh thiết kế và luật thương mại là được mô phỏng và thực thi duy nhất cho mỗi tổ chức.

Các loại dữ liệu GIS, ưu và nhược điểm

Công nghệ GIS là gì? GIS sử dụng loại dữ liệu nào? Về cơ bản hệ thống thông tin địa lý GIS sử dụng 2 loại dữ liệu bao gồm: 

1. Dữ liệu Raster

Dữ liệu raster lưu trữ thông tin tính năng theo cách dựa trên đơn vị. Hình ảnh vệ tinh, phép đo quang và bản đồ được quét đều dựa trên dữ liệu raster. Mô hình Raster được sử dụng để lưu trữ dữ liệu thay đổi liên tục, chẳng hạn như ảnh chụp từ trên không, hình ảnh vệ tinh hoặc các giá trị độ cao (DEM-Digital Elevation Model).

2. Dữ liệu vectơ

Có ba loại dữ liệu vectơ: điểm, đường thẳng và đa giác. Những dữ liệu này được tạo ra bằng cách số hóa dữ liệu cơ bản. Chúng lưu trữ thông tin dưới dạng tọa độ x và y. Mô hình vectơ được sử dụng để lưu trữ dữ liệu có ranh giới rời rạc, chẳng hạn như ranh giới quốc gia, thửa đất và đường.

Nhiệm vụ của công nghệ GIS

1. Nhập dữ liệu

Công nghệ GIS là gì? công nghệ GIS cho phép chúng ta nhập dữ liệu như thế nào? Trước khi dữ liệu địa lý có thể được dùng cho GIS, dữ liệu này phải được chuyển sang dạng số thích hợp. Quá trình chuyển dữ liệu từ bản đồ giấy sang các file dữ liệu dạng số được gọi là quá trình số hoá. 

Công nghệ GIS hiện đại có thể thực hiện tự động hoàn toàn quá trình này với công nghệ quét ảnh cho các đối tượng lớn; những đối tượng nhỏ hơn đòi hỏi một số quá trình số hóa thủ công (dùng bàn số hoá). Ngày nay, nhiều dạng dữ liệu địa lý thực sự có các định dạng tương thích GIS. Những dữ liệu này có thể thu được từ các nhà cung cấp dữ liệu và được nhập trực tiếp vào GIS.

Công nghệ GIS là gì

2. Thao tác dữ liệu

Có những trường hợp các dạng dữ liệu đòi hỏi được chuyển dạng và thao tác theo một số cách để có thể tương thích với một hệ thống nhất định. Ví dụ, các thông tin địa lý có giá trị biểu diễn khác nhau tại các tỷ lệ khác nhau (hệ thống đường phố được chi tiết hoá trong file về giao thông, kém chi tiết hơn trong file điều tra dân số và có mã bưu điện trong mức vùng).

Trước khi các thông tin này được kết hợp với nhau, chúng phải được chuyển về cùng một tỷ lệ (mức chính xác hoặc mức chi tiết). Ðây có thể chỉ là sự chuyển dạng tạm thời cho mục đích hiển thị hoặc cố định cho yêu cầu phân tích. Công nghệ GIS cung cấp nhiều công cụ cho các thao tác trên dữ liệu không gian và cho loại bỏ dữ liệu không cần thiết.

3. Quản lý dữ liệu

Ðối với những dự án GIS nhỏ, có thể lưu các thông tin địa lý dưới dạng các file đơn giản. Tuy nhiên, khi kích cỡ dữ liệu trở nên lớn hơn và số lượng người dùng cũng nhiều lên, thì cách tốt nhất là sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu (DBMS) để giúp cho việc lưu giữ, tổ chức và quản lý thông tin. Một DBMS chỉ đơn giản là một phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu. 

Có nhiều cấu trúc DBMS khác nhau, nhưng trong GIS cấu trúc quan hệ tỏ ra hữu hiệu nhất. Trong cấu trúc quan hệ, dữ liệu được lưu trữ ở dạng các bảng. Các trường thuộc tính chung trong các bảng khác nhau được dùng để liên kết các bảng này với nhau. Do linh hoạt nên cấu trúc đơn giản này được sử dụng và triển khai khá rộng rãi trong các ứng dụng cả trong và ngoài GIS.

4. Hỏi đáp và phân tích

Một khi đã có một hệ GIS lưu giữ các thông tin địa lý, có thể bắt đầu hỏi các câu hỏi đơn giản như: 

  • Ai là chủ mảnh đất ở góc phố?
  • Hai vị trí cách nhau bao xa?
  • Vùng đất dành cho hoạt động công nghiệp ở đâu?
  • Và các câu hỏi phân tích như:
  • Tất cả các vị trí thích hợp cho xây dựng các toà nhà mới nằm ở đâu?
  • Kiểu đất ưu thế cho rừng sồi là gì?
  • Nếu xây dựng một đường quốc lộ mới ở đây, giao thông sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào?

Công nghệ GIS là gì? công nghệ GIS giúp cung cấp cả khả năng hỏi đáp đơn giản “chỉ và nhấn” và các công cụ phân tích tinh vi để cung cấp kịp thời thông tin cho những người quản lý và phân tích. Các hệ GIS hiện đại có nhiều công cụ phân tích hiệu quả, trong đó có hai công cụ quan trọng đặc biệt: 

5. Phân tích liền kề

+ Tổng số khách hàng trong bán kính 10 km khu hàng?

+ Những lô đất trong khoảng 60 m từ mặt đường?

Ðể trả lời những câu hỏi này, công nghệ GIS sử dụng phương pháp vùng đệm để xác định mối quan hệ liền kề giữa các đối tượng.

6. Phân tích chồng xếp

Chồng xếp là quá trình tích hợp các lớp thông tin khác nhau. Các thao tác phân tích đòi hỏi một hoặc nhiều lớp dữ liệu phải được liên kết vật lý. Sự chồng xếp này, hay liên kết không gian, có thể là sự kết hợp dữ liệu về đất, độ dốc, thảm thực vật hoặc sở hữu đất với định giá thuế.

Công nghệ GIS là gì
Công nghệ GIS giúp con người đưa ra quyết định chính xác dựa trên dữ liệu không gian

7. Hiển thị

Với nhiều thao tác trên dữ liệu địa lý, kết quả cuối cùng được hiển thị tốt nhất dưới dạng bản đồ hoặc biểu đồ. Bản đồ khá hiệu quả trong lưu giữ và trao đổi thông tin địa lý. GIS cung cấp nhiều công cụ mới và thú vị để mở rộng tính nghệ thuật và khoa học của ngành bản đồ. Bản đồ hiển thị có thể được kết hợp với các bản báo cáo, hình ảnh ba chiều, ảnh chụp và những dữ liệu khác (đa phương tiện).

EKMAP vừa giải đáp thắc mắc công nghệ GIS là gì thông qua nội dung bài viết trên đây. Thông qua hệ thống thông tin địa lý GIS, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp sẽ có cái nhìn chính xác hơn, đưa ra quyết định tốt hơn. 

Mời quý doanh nghiệp ghé thăm Website eKMap để theo dõi các nội dung hữu ích về bản đồ Web Map tại đây.

Doanh nghiệp tham khảo thêm:
Hệ thống GIS là gì Top 5 lợi ích của hệ thống GIS
Ứng dụng tuyệt vời của GIS trong hoạt động quản lý đô thị
Hiệu quả của ứng dụng GIS trong quản lý môi trường
Đánh giá tác động môi trường nhờ hệ thống thông tin địa lý chính xác
Vai trò và nhiệm vụ của bản đồ quy hoạch đô thị

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn