Giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo (GeoAI) phục vụ công tác Quản lý và Giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng

Tổng quan về hiện trạng và nhu cầu theo dõi và giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng

Theo dõi, giám sát việc thực hiện và tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt là nhiệm vụ rất quan trọng nhằm đảm bảo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị không bị phá vỡ, băm nát và từ đó gây ra nhiều hệ lụy cho người dân sinh sống trong khu vực lập quy hoạch cũng như các khu vực lân cận. Hiện tại, công tác giám sát việc thực hiện và tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị chủ yếu được thực hiện theo một số phương thức sau:

 • Do cán bộ quản lý đô thị và trật tự xây dựng tại địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát trực tiếp tại hiện trường
 • Do người dân phản ánh, kiến nghị với chính quyền trong trường hợp vụ việc vi phạm quy hoạch xây dựng gây ảnh hưởng đến cuộc sống và quyền lợi của người dân

Cách thức giám sát phương thức theo phương thức truyền thống này đang gặp một số nhược điểm sau:

 • Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện và tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị không được thực hiện thường xuyên, liên tục do lực lượng cán bộ quản lý đô thị và xây dựng tại địa phương mỏng và phải kiêm nghiệm cùng lúc nhiều nhiệm vụ
 • Thông tin vi phạm thực hiện và tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị do địa phương cung cấp lên các cấp quản lý cao hơn có thể thiếu khách quan do có tác động của con người tại nhiều cấp quản lý trung gian hoặc do cán bộ quản lý đô thị và trật tự xây dựng tại địa phương cố tình làm ngơ, bỏ qua vi phạm cho người vi phạm. Ngoài ra, thông tin vi phạm thường được cung cấp chậm trễ do phải báo cáo qua nhiều cấp, do đó làm mất đi tính thời sự của các vụ việc vi phạm.

Do vậy, các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị các cấp có nhu cầu được cung cấp công cụ hỗ trợ theo dõi, giám sát việc thực hiện và tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt một cách khách quan, thông tin vi phạm được cung cấp kịp thời, liên tục theo thời gian.

Giải pháp ứng dụng công nghệ Viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo (GeoAI) trong công tác quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch và một số sản phẩm ứng dụng thực tiễn của giải pháp

Hiện nay, với sự phát triển của một số công nghệ mới như công nghệ hệ thống thông tin địa lý (GIS), công nghệ Viễn thám (RS), công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI) đã đáp ứng tương đối tốt nhu cầu giám sát trên. Việc sử dụng ảnh viễn thám, ảnh vệ tinh, ảnh chụp máy bay kết hợp với trí tuệ nhân tạo (GeoAI) cho phép tự động xác định, phân loại chức năng sử dụng đất; tự động nhận diện, phân loại, xác định chiều cao công trình xây dựng trong dự án quy hoạch.

Kết hợp với thông tin chức năng sử dụng đất và chiều cao công trình được phép xây dựng theo quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt cho phép tự động phát hiện các công trình xây dựng có khả năng vi phạm các chỉ tiêu về chức năng sử dụng đất và chiều cao công trình tỏng quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Danh mục công trình xây dựng có khả năng vi phạm quy hoạch sẽ được cung cấp định kỳ (hàng tháng, hàng quý, hàng năm,…) cho các cơ quan quản lý nhà nước làm căn cứ để triển khai kế hoạch kiểm tra, xử phạt công trình xây dựng vi phạm theo các quy định hiện hành.

Quy trình kỹ thuật công nghệ ứng dụng công nghệ Viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo (GeoAI) phục vụ theo dõi, giám sát việc thực hiện và tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt được thực hiện như sau:

Quy trình ứng dụng công nghệ Viễn thám & GeoAI trong quy hoạch xây dựng

Quy trình ứng dụng công nghệ Viễn thám & GeoAI

Một số sản phẩm ứng dụng thực tiễn của giải pháp có thể kể đến:

Theo dõi tiến độ triển khai dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị qua ảnh vệ tinh hoặc ảnh chụp máy bay được chụp định kỳ theo thời gian

Theo dõi tiến độ triển khai dự án quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị qua ảnh vệ tinh hoặc ảnh chụp máy bay được chụp định kỳ theo thời gian

Tự động nhận diễn công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp bằng việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI) phân tích ảnh vệ tinh hoặc ảnh chụp máy bay được chụp và phân tích định kỳ theo thời gian

Tự động nhận diện công trình xây dựng vượt chiều cao quy định bằng việc sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (GeoAI) phân tích ảnh viễn thám hoặc ảnh chụp máy bay được chụp và phân tích định kỳ theo thời gian

Lợi ích của giải pháp

Thông tin giám sát việc thực hiện và tuân thủ quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị đã được phê duyệt sử dụng công nghệ Viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo (GeoAI) mang tính chất bổ trợ cho các phương pháp quản lý, giám sát truyền thống và có một số ưu điểm sau:

 • Thông tin mang tính chất cảnh báo sớm được cung cấp kịp thời, liên tục gần thời gian thực
 • Thông tin giám sát được cung cấp hoàn toàn khách quan, trung thực
 • Chi phí hợp lý hơn so với các giải pháp giám sát truyền thống
 • Có thể tiếp nhận, tra cứu, truy xuất, tổng hợp thông tin giám sát trực quan mọi lúc mọi nơi trên điện thoại, máy tính bảng và trình duyệt máy tính

Q&A

Câu 1:

Q: Nguồn vào độ phân giải ảnh Viễn thám và ảnh vệ tinh được sử dụng cho các bài toán này là miễn phí hay mất phí?

A: Nguồn ảnh viễn thám và ảnh vệ tinh được sử dụng bao gồm cả nguồn miễn phí và mất phí, trong đó:

 • Nguồn miễn phí, thường là ảnh có độ phân giải không gian >5m, được sử dụng cho các bài toán phân tích, giám sát bằng công nghệ viễn thám và GeoAI trên địa bàn rộng lớn, nguồn này gồm một số loại ảnh thuộc các hệ thống vệ tinh điển hình sau: LANSAT, MODIS, Sentinel 1, Sentinel 2, NASA,…
 • Nguồn trả phí, thường là ảnh có độ phân giải không gian cao và siêu cao <5m, thường được sử dụng cho các bài toán phân tích, giám sát ứng dụng công nghệ Viễn thám và GeoAI trên địa bàn nhỏ, nguồn này gồm một số loại ảnh thuốc các hệ thống vệ tinh điển hình sau: SPOT, VNREDSat, WorldView-1 đến WorldView-4,…

Câu 2:

Q: Tần suất cập nhật của ảnh viễn thám và ảnh vệ tinh là bao lâu?

A: Tần suất cập nhật của ảnh viễn thám và ảnh vệ tinh phụ thuộc vào từng hệ thống vệ tinh và từng loại ảnh mà hệ thống vệ tinh đó thu nhận, cụ thể như sau:

STTLoại ảnhTần suất cập nhật
1LANSAT15-16 ngày
2MODIS16 ngày
3Sentinel 112 ngày
4Sentinel 24-5 ngày
5SPOT3-4 ngày
6VNREDSat3-4 ngày
7WorldView3-4 ngày

Câu 3:

Q: Tần suất eKMap cung cấp thông tin phục vụ giám sát thực hiện quy hoạch và giám sát vi phạm quy hoạch là bao lâu?

A: Tần suất eKMap cung cấp thông tin phục vụ giám sát thực hiện quy hoạch và giám sát vi phạm quy hoạch phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

 • Quý khách hàng có nhu cầu khách hàng giám sát những yếu tố nào
 • Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng thông tin giám sát ở những địa bàn, khu vực nào
 • Quý khách hàng có nhu cầu sửu dụng thông tin giám sát ở mức độ chi tiết thế nào
 • Tần suất cập nhật của ảnh viễn thám và ảnh vệ tinh tại địa bàn, khu vực cần giám sát là bao lâu
 • Trên cơ sở các yếu tố đầu vào nêu trên, trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể gửi lại thông tin liên hệ, eKMap sẽ có trao đổi cụ thể hơn với quý khách hàng để thống nhất tần suất cung cấp thông tin phục vụ giám sát cho quý khách hàng.

Câu 4:

Q: Khách hàng chúng tôi sẽ sử dụng thông tin phục vụ giám sát thực hiện quy hoạch và giám sát vi phạm quy hoạch bằng cách nào?

A: Tùy thuộc nhu cầu sử dụng thông tin phục vụ nhu cầu giám sát thực hiện quy hiện quy hoạch và giám sát vi phạm quy hoạch, quý khách hàng có thể sử dụng thông tin thông qua một số cách thức sau:

 • Thông tin giám sát được tích hợp và khai thác thông qua bộ ứng dụng hiện đang được cung cấp trong dịch vụ eKMap Solutions như: ứng dụng công khai thông tin quy hoạch xây dựng cho người dân, ứng dụng quản lý dữ liệu quy hoạch phục vụ công tác quản lý nhà nước,…
 • eKMap sẽ thiết kế ứng dụng phần mềm riêng chạy trên web và di động cho phép quý khách hàng tra cứu, khai thác thông tin phục vụ giám sát theo yêu cầu đặc thù riêng của quý khách hàng

Câu 5:

Q: Chi phí sử dụng dịch vụ giám sát thực hiện quy hoạch và giám sát vi phạm quy hoạch như thế nào?

A: Chi phí sử dụng dịch vụ giám sát thực hiện quy hoạch và giám sát vi phạm quy hoạch phụ thuộc vào một số yếu tố sau:

 • Quý khách hàng có nhu cầu giám sát những yếu tố nào
 • Quý khách hàng cần giám sát tại những địa bàn, khu vực nào
 • Quý khách hàng cần cung cấp thông tin phục vụ giám sát với tần suất ra sao
 • Quý khách hàng cần cung cấp thông tin phục vụ giám sát ở mức độ chi tiết nào
 • Trên các cơ sở yếu tố đầu vào nêu trên, trường hợp quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ có thể gửi lại thông tin liên hệ, eKMap sẽ trao đổi cụ thể với quý khách hàng để thống nhất tần suất cung cấp thông tin phục vụ giám sát cho khách hàng

Câu 6:

Q: Tôi xem ảnh vệ tinh các năm thấy ở Việt Nam mấy tháng cuối năm ảnh vệ tinh toàn phủ kín mây không nhìn được gì, vấn đề này eKMap có giải pháp gì khắc phục không?

A: Với trường hợp này, giải pháp khắc phục của eKMap như sau:

 • Trường hợp chỉ sử dụng nguồn ảnh vệ tinh từ một hệ thống vệ tinh duy nhất sẽ không thể thực hiện công tác giám sát tại các thời điểm ảnh chụp vệ tinh bị phủ kín mây
 • Giải pháp là phải sử dụng đa dạng nhiều nguồn ảnh vệ tinh từ nhiều hệ thống vệ tinh khác nhau để bù đắp, thay thế các ảnh chụp vệ tinh bị phủ kín mây

Câu 7:

Q: Các công nghệ Viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo (GeoAI) phục vụ quản lý nhà nước, xin hỏi đã có cơ quan đơn vị nào sử dụng và có báo cáo kết quả ứng dụng chưa?

A: Các công nghệ Viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo (GeoAI) là những công nghệ mới, tiên tiến cả tren bình diện thế giới cũng như tại Việt Nam, eKMap cũng mới bắt đầu nghiên cứu và đưa vào ứng dụng thử nghiệm phục vụ theo dõi giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị từ đầu năm 2024 đến nay. Trong thời gian tới chúng tôi rất mong muốn được kết hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trong từng bước đưa công nghệ này vào thử nghiệm và ứng dụng trong thực tiễn tại các đơn vị

Câu 8:

Q: Các công nghệ Viễn thám (RS) và trí tuệ nhân tạo (GeoAI) có cảnh báo được xây dựng sai phép, trái phép và không phép không?

A:

 • Vấn đề xây dựng sai phép, trái phép: công nghệ này cho phép giám sát công trình sử dụng đất sai mục đích được cấp phép
 • Vấn đề xây dựng không phép: hàng tháng, công nghệ này cho phép thống kê các công trình mới được xây dựng trên địa bàn. Thông qua cơ chế phân tích dữ liệu tự động với lớp dữ liệu công trình xây dựng đã được cấp phép có thể nhận diện và thống kê được danh sách các công trình xây dựng không phép trên địa bàn

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Hotline: 091 276 5656
Email: marketing@ekgis.com.vn
Website: https://ekgis.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/eKGIS
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCragwOZIZSGDovZ6FBhGyPQ/featured
Văn phòng Hà Nội: Khu văn phòng tầng 3, toà nhà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng HCM: Tầng 6 Tòa nhà Parami, 140 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656

Email: marketing@ekgis.com.vn