Giải pháp ứng dụng Web GIS và Mobile GIS trong công tác quản lý mạng lưới cấp nước

Hiện trạng và nhu cầu ứng dụng Web GIS và Mobile GIS trong công tác quản lý mạng lưới cấp nước

Nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới cấp nước cũng như phục vụ triển khai các ứng dụng mạng lưới cấp nước thông minh (Smart Water Grids) và bản sao song sinh kỹ thuật số mạng lưới cấp nước (Digital Twins for Water), giai đoạn trước đây một số công ty nước sạch đã chủ động lập bản đô fmanjg lưới cấp nước, tuy nhiên do giới hạn về công nghệ GIS tại thời điểm đó nên hầu hết bản đồ mạng lưới cấp nước được lập và quản lý khai thác chủ yếu bằng công nghệ Desktop GIS và Desktop Map, việc sử dụng các công nghệ Desktop GIS và Desktop Map hiện đang gặp phải một số vấn đề như sau:

 1. Vấn đề tra cứu, khai thác bản đồ mạng lưới cấp nước:
 • Không thể tra cứu, khai thác bản đồ mạng lưới cấp nước mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị, nhất là tại hiện trường
 • Cài đặt phần mềm Desktop GIS lên PC, Laptop phức tạp
 • Phần mềm Desktop GIS khó sử dụng do được thiết kế chuyên biệt và thường chỉ phù hợp cho các chuyên gia GIS
 • Chi phí mua license phần mềm Desktop GIS, Desktop Map cao do license được tính trên số lượng máy tính

2. Vấn đề cập nhật dữ liệu bản đồ mạng lưới cấp nước:

 • Không cho phép nhiều người, nhiều bộ phận cùng tham gia cập nhật bản đồ mạng lưới cấp nước dùng chung
 • Không lan tỏa kịp thời phiên bản bản đồ mạng lưới mới được cập nhật tới nhiều người, nhiều bộ phận ngay sau khi bản đồ được cập nhật

3. Vấn đề quản lý bản đồ mạng lưới cấp nước: Dữ liệu bản đồ mạng lưới cấp nước được quản lý phân tán trên từng máy tính cá nhân dễ gây mất mát, thất lạc, không đồng bộ về phiên bản dữ liệu bản đồ mạng lưới.

Với những nhược điểm nêu trên, cùng với sự phát triển và phổ biến của các công nghệ Web GIS và Mobile GIS trong giai đoạn hiện nay thì việc các công ty nước sạch dần nâng cấp, chuyển đổi từ công nghệ Desktop GIS và Desktop Map đang sử dụng sang công nghệ Web GIS và Mobile GIS nhằm phục vụ tốt hơn công tác quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới cấp nước cũng như phục vụ triển khai các ứng dụng mạng lưới cấp nước thông minh (Smart Water Grids) và bản sao song sinh kỹ thuật số mạng lưới cấp nước (Digital Twins for Water) là nhu cầu tất yếu và cần thiết.

Giải pháp eKMap Solutions phục vụ quản lý mạng lưới cấp nước trên nền tảng Web GIS và Mobile GIS

Giải pháp eKMap Solutions phục vụ quản lý mạng lưới cấp nước trên nền tảng Web GIS và Mobile GIS

Thành phần cấu thành giải pháp eKMap Solutions Cloud

Giải pháp eKMap Solutions phục vụ quản lý mạng lưới cấp nước trên nền tảng Web GIS và Mobile GIS gồm có các thành phần sau:

 1. Bản đồ chi tiết cho lĩnh vực nước sạch phục vụ ứng dụng Web GIS và Mobile GIS
 2. Giải pháp số hóa lập bản đồ mạng lưới cấp nước độ chính xác cao phục vụ ứng dụng Web GIS và Mobile GIS
 3. Bộ ứng dụng phần mềm Web GIS và Mobile GIS khai thác bản đồ và số hóa các nghiệp vụ vận hành, bảo trì mạng lưới cấp nước:
 • Ứng dụng quản lý bản đồ mạng lưới trên Web GIS và Mobile GIS
 • Ứng dụng số hóa công tác vận hành, bảo trì mạng lưới trên Web GIS và Mobile GIS
 • Ứng dụng số hóa công tác súc xả đường ống trên WEb GIS và Mobile GIS
 • Ứng dụng số hóa kiểm toán thất thoát nước trên Web GIS và Mobile GIS
 • Ứng dụng quản lý kho số liệu đo đếm tập trung thời gian thực bằng Web GIS và Mobile GIS với nguồn dữ liệu thu thập từ các Sensor và hệ thống SCADA
 • Ứng dụng bản đồ 3D, BIM, AR trên Mobile GIS
 • Tích hợp ứng dụng Web GIS và Mobile GIS phục vụ quản lý và chăm sóc khách hàng

Lợi ích của giải pháp

Khắc phục được hầu hết các vấn đề về quản lý, cập nhật, tra cứu khai thác mà bản đồ truyền thống đang gặp phải:

 • Cho phép tra cứu, khai thác bản đồ mạng lưới cấp nước mọi lúc mọi nơi trên mọi thiết bị, đặc biệt là hiện trường trên điện thoại thông minh
 • Không cần cài đặt phần mềm phức tạp; phần mềm Web GIS và Mobile GIS dễ sử dụng do được thiết kế chuyên biệt cho lĩnh vực nước sạch
 • Cho phép nhiều người, nhiều đơn vị cùng tham gia cập nhật bản đồ mạng lưới cấp nước dùng chung trong toàn đơn vị; cho phép khai thác bản đồ mạng lưới phiên bản mới ngay khi cập nhật
 • Dữ liệu bản đồ mạng lưới cấp nước được quản lý tập trung, đồng bộ, đảm bảo an toàn bảo mật dữ liệu

Q&A

Câu 1:

Q: Công ty tôi đã xây dựng bản đồ mạng lưới cấp nước bằng công nghệ ArcGIS Desktop, QGIS Desktop, MapInfo hoặc AutoCAD,… thì có thể chuyển đổi sang sử dụng các ứng dụng Web GIS và Mobile GIS được cung cấp trên dịch vụ eKMap Solutions hay không?

A: Hoàn toàn được, eKMap Solutions sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng dữ liệu bản đồ bản đồ mạng lưới cấp nước được xây dựng bằng các công nghệ ArcGIS Desktop, QGIS Desktop, MapInfo hoặc AutoCAD,… và đề xuất phương án chuyển đổi dữ liệu này lên dịch vụ eKMap Solutions cho quý khách hàng.

Câu 2:

Q: Công ty tôi sẽ sử dụng các ứng dụng Web GIS và Mobile GIS được cung cấp trên dịch vụ eKMap Solutions như thế nào?

A:

 • eKMap Solutions cung cấp bộ ứng dụng Web GIS và Mobile GIS trên nền tảng điện toán đám mây. Do vậy các công ty nước sạch chỉ cần trả phí thuê dịch vụ eKMap Solutions hàng tháng là có thể ngay lập tức sử dụng dịch vụ
 • Bộ ứng dụng Web GIS và Mobile GIS do eKMap cung cấp có thể khai thác sử dụng mọi lúc mọi nơi trên mọi trình duyệt Web (với các ứng dụng Web GIS) và điện thoại thông minh sử dụng các nền tảng Android và iOS (với các ứng dụng Mobile GIS)

Câu 3:

Q: Công ty Nước sạch sẽ phải trả chi phí sử dụng dịch vụ eKMap Solutions như thế nào?

A: Chi phí sử dụng dịch vụ eKMap Solutions được tính dựa trên các thành phần sau:

 • Chi phí thuê ứng dụng phần mềm WebGIS, Mobile GIS và thuê dịch vụ bản đồ chi tiết chuyên biệt cho ngành nước sạch trên dịch vụ đám mây eKMap Solutions: phụ thuộc vào số lượng khách hàng đang sử dụng nước sạch do doanh nghiệp cung cấp
 • Chi phí chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu và tích hợp dữ liệu mạng lưới cấp nước hiện có lên eKMap Solutions: phụ thuộc vào khối lượng dữ liệu bản đồ mạng lưới cấp nước có nhu cầu chuẩn hóa, chuyển đổi, tích hợp lên dịch vụ đám mây của eKMap Solutions
 • Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng bộ ứng dụng Web GIS, Mobile GIS trên dịch vụ đám mây eKMap Solutions: trả 1 lần cho năm đầu tiên
 • Trên cơ sở các nội dung trên, trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ đám mây eKMap Solutions có thể để lại thông tin liên hệ cho eKMap để chúng tôi liên hệ trao đổi cụ thể hơn về chi phí sử dụng dịch vụ với quý khách hàng

Câu 4:

Q: Công ty Nước sạch chúng tôi đã xây dựng bản đồ mạng lưới cấp nước từ một số năm trước đây, do vậy độ chính xác bản đồ chưa cao do một số hạn chế về giải pháp kỹ thuật công nghệ tại thời điểm đó. Làm thế nào để chúng tôi có thể nâng cao độ chính xác bản đồ mạng lưới cấp nước ở thời điểm hiện tại?

A: Để nâng cao độ chính xác bản đồ mạng lưới cấp nước do doanh nghiệp đang quản lý ở thời điểm hiện tại, doanh nghiệp cần triển khai một số hoạt động sau:

 • Mua hoặc thuê thiết bị đo đạc, định vị tài sản mạng lưới cấp nước độ chính xác cao (VD như: máy đo GPS RTK, máy toàn đạc điện tử)
 • Thuê dịch vụ bản đồ nền chi tiết phục vụ số hóa và lập bản đồ mạng lưới cấp nước độ chính xác cao cũng như làm bản đồ nền trong các ứng dụng phần mềm WebGIS, Mobile GIS phục vụ số hóa các nghiệp vụ vận hành, bảo trì mạng lưới cấp nước
 • Bố trí đội ngũ kỹ thuật quản lý mạng lưới cấp nước tham gia đo đạc, định vụ lại vị trí tài sản mạng lưới cấp nước bằng các thiết bị đo đạc độ chính xác cao và biên tập lại mạng lưới tuyến ống cấp nước dựa trên bản đồ nền chi tiết và kết quả đo đạc tài sản mạng lưới độ chính xác cao

Câu 5:

Q: Trường hợp doanh nghiệp tôi có đội ngũ kỹ thuật lập trình tự phát triển website/phần mềm/ứng dụng nghiệp vụ riêng của doanh nghiệp thì chúng tôi có thể tự lập trình tích hợp các tính năng bản đồ mạng lưới cấp nước và các loại bản đồ khác vào website/phần mềm/ứng dụng này không?

A: Hoàn toàn được, đội ngũ kỹ thuật của eKMap Solutions sẽ phối hợp và hỗ trợ kỹ thuật lập trình cho doanh nghiệp khách hàng để tích hợp tính năng bản đồ mạng lưới cấp nước và các loại bản đồ nền khác (ví dụ: bản đồ nền chi tiết, bản đồ đồng hồ khách hàng, bản đồ tình trạng cấp nước, bản đồ chất lượng nước, bản đồ tỷ lệ thất thoát nước, bản đồ tình trạng ghi chỉ số, bản đồ tình trạng thanh toán tiền nước,…) vào website/phần mềm/ứng dụng do doanh nghiệp đang quản lý

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Hotline: 091 276 5656
Email: marketing@ekgis.com.vn
Website: https://ekgis.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/eKGIS
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCragwOZIZSGDovZ6FBhGyPQ/featured
Văn phòng Hà Nội: Khu văn phòng tầng 3, toà nhà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng HCM: Tầng 6 Tòa nhà Parami, 140 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656

Email: marketing@ekgis.com.vn