Giải pháp Quản lý mạng lưới chiếu sáng thông minh trên nền bản đồ trực tuyến

Tổng quan về xu thế, định hướng và chia sẻ một số khó khăn, bất cập trong công tác quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng tại các doanh nghiệp

Trong bối cảnh chung của xu thế chuyển đổi số và nhu cầu triển khai mạng lưới chiếu sáng thông minh của ngành chiếu sáng thì việc ứng dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật mới – tiên tiến nhằm thực hiện chuyển đổi số qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng công cộng là nhu cầu tất yếu khách quan.

Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ. kỹ thuật mới – tiên tiến còn giúp các doanh nghiệp quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng bắt kịp các xu thế, định hướng của ngành chiếu sáng ở thời điểm hiện tại cũng như sự phát triển trong tương lai, cụ thể:

 • Xu thế thực hiện chuyển đổi số và triển khai hệ thống chiếu sáng thông minh của ngành
 • Áp lực nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ chiếu sáng công cộng từ người dân và cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chiếu sáng công cộng
 • Giảm thiểu chi phí duy tu, bảo dưỡng và giảm tổn thất điện năng tiêu thụ của mạng lưới chiếu sáng công cộng
 • Nâng cao chất lượng dự báo, lập quy hoạch mạng lưới chiếu sáng công cộng

Ngoài ra, việc ứng dụng các giải pháp công nghệ, kỹ thuật mới – tiên tiến còn giúp các doanh nghiệp quản lý và vận hành, bảo trì mạng lười chiếu sáng giải quyết được một số khó khăn, bất cập trong công tác quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng hàng ngày của đơn vị mình như:

 • Khó khăn khi tổng hợp, thống kê tài sản, thiết bị mạng lưới chiếu sáng công cộng
 • Lãnh đạo thiếu công cụ quản lý công tác vận hành bảo trì mạng lưới chiếu sáng công cộng
 • Bộ phận kỹ thuật thiếu công cụ số hóa công tác vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng công cộng
 • Đảm bảo minh bạch, công bằng khi trong chính sách lương thưởng và phúc lợi cho nhân viên

Do vậy, các doanh nghiệp quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng công cộng tìm kiếm các giải pháp công nghệ, kỹ thuật phù hợp ứng dụng cho đơn vị mình nhằm từng bước thực hiện chuyển đổi số và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng công cộng là cần thiết và cần được triển khai sớm.

Giới thiệu tổng quan giải pháp eKMap Solutions phục vụ quản lý mạng lưới chiếu sáng thông minh trên nền bản đồ số trực tuyến

Giới thiệu tổng quan giải pháp eKMap Solutions phục vụ quản lý mạng lưới chiếu sáng thông minh trên nền bản đồ số trực tuyến

Các thành phần cấu tạo giải pháp eKMap Solutions phục vụ quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng

Giải pháp eKMap Solutions phục vụ công tác quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng thông minh tại các doanh nghiệp gồm có các thành phần sau:

 • Bản đồ nền chi tiết cho lĩnh vực chiếu sáng phục vụ các ứng dụng phần mềm quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng tren môi trường Web và Mobile
 • Giải pháp số hóa lập bản đồ mạng lưới chiếu sáng độ chính xác cao phục vụ các ứng dụng phần mềm quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng trên môi trường Web và Mobile
 • Bộ ứng dụng phần mềm hoạt động trên môi trường Web và Mobile cho phép khai thác và số hóa các nghiệp vụ quản lý vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng, gồm có các module sau:
  + Module thống kê, kiểm kê, báo cáo tài sản mạng lưới chiếu sáng công cộng
  + Ứng dụng quản lý bản đồ mạng lưới chiếu sáng công cộng
 • Ứng dụng số hóa công tác vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng công cộng
 • Ứng dụng kết nối, trình diễn trạng thái tủ điều khiển chiếu sáng thông minh
 • Ứng dụng quản lý lộ trình và công việc nhân viên làm việc hiện trường cho nhân viên kiểm tra, tuần tiễn mạng lưới cũng như nhân viên thực hiện công tác duy tu, sửa chữa, bảo dưỡng tài sản mạng lưới chiếu sáng công cộng

Lợi ích của giải pháp

 • Góp phần vào lộ trình chuyển đổi số và triển khai hệ thống chiếu sáng thông minh tại doanh nghiệp
 • Góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ chiếu sáng coogn cộng nhờ việc quản lý chặt chẽ và phát hiện sớm các vấn đề, sự cố từ công tác kiểm tra, tuần tiễn mạng lưới chiếu sáng hàng ngày cũng như nâng cap ý thức trách nhiệm của nhân viên làm việc hiện trường
 • Góp phần tăng tuổi thọ; giảm thiểu chi phí duy tu, bảo dưỡng; giảm tổn thất điện năng tiêu thụ từ việc quản lý chặt chẽ lý lịch tài sản, lịch sử kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng tài sản mạng lưới chiếu sáng công cộng
 • Cung cấp thông tin tổng hợp, chi tiết về các tài sản mạng lưới chiếu sáng quản lý làm cơ sở cho công tác phân tích, đánh giá hiện trạng và làm cơ sở cho công tác quy hoạch, thiết kế, cải tạo, mở rộng hệ thống chiếu sáng công cộng nhanh chóng và chính xác.
 • Góp phần nâng cao chất lượng dự báo, lập quy hoạch và thực hiện quy hoạch mạng lưới chiếu sáng công cộng

Q&A

Câu 1:

Q: Công ty chiếu sáng chúng tôi đã xây dựng bản đồ mạng lưới chiếu sáng bằng các công nghệ ArcGIS Desktop, QGIS Desktop, MapInfo hoặc AutoCAD,… thì có thể chuyển đổi sang sử dụng các ứng dụng được cung cấp trên dịch vụ eKMap Solutions hay không?

A: Hoàn toàn được, eKMap Solutions sẽ tiến hành khảo sát hiện trạng dữ liệu bản đồ mạng lưới chiếu sáng được xây dựng bằng các công nghệ ArcGIS Desktop, QGIS Desktop, MapInfo hoặc AutoCAD,… và đề xuất phương án chuyển đổi dữ liệu này lên dịch vụ eKMap Solutions cho quý khách hàng

Câu 2:

Q: Công ty chiếu sáng chúng tôi sẽ sử dụng các ứng dụng được cung cấp trên dịch vụ eKMap Solutions như thế nào?

A:

 • eKMap Solutions cung cấp bộ ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây. Do vậy các Công ty chiếu sáng chỉ cần trả phí thuê dịch vụ eKMap Solutions hàng tháng là có thể ngay lập tức sử dụng dịch vụ
 • Bộ ứng dụng do eKMap cung cấp có thể khai thác sử dụng mọi lúc mọi nơi trên mọi trình duyệt web (với các ứng dụng Web) và điện thoại thông minh sử dụng nền tảng Android và iOS (với các ứng dụng Mobile)

Câu 3:

Q: Công ty chiếu sáng chúng tôi phải trả chi phí chỉ dụng dịch vụ eKMap Solutions như thế nào?

A: Chi phí sử dụng dịch vụ eKMap Solutions được tính dựa trên các thành phần sau:

 • Chi phí thuê ứng dụng phần mềm và thuê dịch vụ bản đồ nền chi tiết chuyên biệt cho lĩnh vực chiếu sáng trên dịch vụ đám mây eKMap Solutions: phụ thuộc vào số lượng điểm sáng do Quý công ty quản lý
 • Chi phí chuẩn hóa: Chuyển đổi dữ liệu và tích hợp dữ liệu mạng lưới chiếu sáng hiện có lên eKMap Solutions: phụ thuốc vào khối lượng dữ liệu bản đồ mạng lưới chiếu sáng có nhu cầu chuẩn hóa, chuyển đổi, tích hợp lên dịch vụ đám mây eKMap Solutions
 • Chi phí đào tạo, hướng dẫn sử dụng bộ ứng dụng phần mềm trên dịch vụ đám mây eKMap Solutions: trà 1 lần cho năm đầu tiên
 • Trên cơ sở các nội dung trên, trường hợp Khách hàng có nhu cầu sử dụng các dịch vụ đám mây eKMap Solutions có thể gửi lại thông tin liên hệ cho eKMap để chúng tôi liên hệ trao đổi cụ thể hơn về chi phí sử dụng dịch vụ với khách hàng

Câu 4:

Q: Công ty chiếu sáng chúng tôi đã xây dựng bản đồ mạng lưới chiếu sáng từ một số năm trước đây, do vậy độ chính xác bản đồ chưa cao do một số hạn chế về giải pháp kỹ thuật công nghệ tại thời điểm đó. Làm thế nào để chúng tôi có thể nâng cao độ chính xác bản đồ mạng lưới chiếu sáng ở thời điểm hiện tại?

A: Để nâng cao độ chính xác bản đồ mạng lưới chiếu sáng do Khách hàng đang quản lý ở thời điểm hiện tại, cần triển khai một số công việc sau:

 • Mua hoặc thuê thiết bị đo đạc, định vị tài sản mạng lưới chiếu sáng độ chính xác cao (VD như: máy đo GPS RTK, máy toàn đạc điện tử)
 • Thuê dịch vụ bản đồ nền hci tiết phục vụ số hóa và lập bản đồ mạng lưới chiếu sáng độ chính xác cao cũng như làm bản đồ nền trong các ứng dụng phần mềm phục vụ số hóa các nghiệp vụ vận hành, bảo trì mạng lưới chiếu sáng
 • Bố trí đội ngũ kỹ thuật quản lý mạng lưới chiếu sáng tham gia đo đạc, định vị lại vị trí tài sản mạng lưới chiếu sáng bằng các thiết bị đo đạc độ chính xác cao và biên tập lại mạng lưới tuyến cáp chiếu sáng dựa trên bản đồ nền chi tiết và kết quả đo đạc tài sản mạng lưới độ chính xác cao nêu trên

Câu 5:

Q: Trường hợp Công ty chiếu sáng chúng tôi triển khai nhiều hệ thống SCADA của nhiều hãng khác nhau phục vụ hệ thống chiếu sáng thông minh thì eKMap có thể hỗ trợ kết nối, trình diễn trạng thái của tất cả các tủ điện và điểm sáng trực quan trên nền bản đồ số với nguồn dữ liệu được kết nối từ tất cả các hệ thống này được không?

A: Hoàn toàn được, đội ngũ kỹ thuật của eKMap Solutions sẽ phối hợp với Khách hàng và đội ngu kỹ thuật triển khai các hệ thống SCADA cho khách hàng để tiến hành kết nối, tích hợp nguồn dữ liệu thời gian thực từ các hệ thống SCADA này và trình diễn trạng thía của tất cả các tủ điện và điểm sáng trực quan trên nền bản đồ số trực tuyến duy nhất

>>> Xem thêm Giải pháp Chuyển đổi số cho lĩnh vực chiếu sáng công cộng trên nền bản đồ số

Thông tin liên hệ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN ĐỊA LÝ EK
Hotline: 091 276 5656
Email: marketing@ekgis.com.vn
Website: https://ekgis.com.vn/
Fanpage: https://www.facebook.com/eKGIS
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCragwOZIZSGDovZ6FBhGyPQ/featured
Văn phòng Hà Nội: Khu văn phòng tầng 3, toà nhà CT1, Khu nhà ở Bộ Công An, đường Phạm Văn Đồng, phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Văn Phòng HCM: Tầng 6 Tòa nhà Parami, 140 Bạch Đằng, P.2, Q. Tân Bình, TP. HCM

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn