eKMap Server

GIS Server / Map Server software provides map services, spatial data services (Feature / Data Services) according to open standards: OGC, Vector Tiles (Mapbox Vector Tiles), Esri's open APIs and XYZ Tiles

Feature

eKMap Server

Provide map services, data services

Provide map services, spatial data services (Feature / Data Services) according to open standards: OGC, Vector Tile (Mapbox Vector Tiles), Esri's open API

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

Publish map services and data from QGIS map

eKMap Publisher for QGIS plugin allows publishing QGIS Desktop maps into map service, eKMap Server data service

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

Publish map services and data from ArcMap maps

The eKMap Publisher for ArcMap extension allows publishing ArcMap maps into map service, eKMap Server data service

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap_editor_gServer

eKMap Server

Publish map services and data from map eKMap Editor

Publish map eKMap Editor to map service, eKMap Server data service

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

Publish map service XYZ Tiles from image data (raster) and Pre-Tiled Cache data

Support publishing map services according to XYZ Tiles standard from photos of image formats: GeoTIFF, JPG, ... from the ArcGIS Cache folder, MBTiles file, XYZ Tiles folder, ...

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

MapProxy

The intermediary provides map services, data services from other GIS / Map Servers: ArcGIS Server, GeoServer, ... with the ability to cache maps and control service access.

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

eKMap Server SDKs

- Essential Javascript API to develop WebGIS / WebMap applications using eKMap Server services and other GIS / Map Server

- Based on popular open source mapping Javascript API libraries: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

- Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ eKMap Server và các GIS/Map Server khác - Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

eKMap Server

Control access to map services, data services

Authenticate service access according to Token Key. Access control by service, by domain, by IP, by time, by quota (quota). Track traffic (request), usage status to each service.

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Server

Supports many popular formats and standards

- Supports spatial data formats: KML, GeoJSON, Shapefile, Geodatabase, GML, MBTiles, GeoTIFF, CSV, Excel, ...

- Supports map service standards, open data services: WMS (1.1.0, 1.1.1), WFS (1.1.0, 1.1.1), WMTS (1.0.0), Esri's open APIs, Mapbox Vector Tiles (2.1), XYZ Tiles.

- Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ eKMap Server và các GIS/Map Server khác - Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn