eKMap Portal

Powerful, full-featured spatial data management system (GeoCMS - Geospatial Content Management System) and spatial data portal (GeoSpatial Portal) developed specifically for the Vietnamese market (on a software basis GServer 3.0 online GIS) for the purpose of deploying shared data management systems, specialized data based on GIS and providing portals, sharing spatial data, online maps for customers goods are government organizations and businesses

Feature

eKMap Portal

Spatial data warehouse

- Store and manage spatial data warehouses (vectors), attribute data (data tables) in MS SQL Server database

- Import and export spatial data from popular spatial data formats (Shapefile, GeoJSON, KML, GML, GeoTIFF, ...)

eKMap Portal

Digital data warehouse (profile)

- Store and manage digital data warehouses, raster spatial data (scan files, photos, documents, videos, GeoTIFF, ...) in the MinIO Server unstructured data storage system.

- Import and export of unstructured digitized data from popular formats (photos, videos, documents, ...)

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Metadata

- Store and manage metadata information associated with spatial data (spatial data tables, dynamic maps, ...) according to ISO 19115 and ISO 19139 standards

- Store and manage metadata information associated with digitized data (resources) according to Dublin Core standards

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Search and explore

- Search and explore spatial data resources through metadata information

- Search and explore digital data resources through metadata information

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Dynamic map

- Create and manage map content (layer group, map layer) and set up dynamic map presentation from spatial data warehouse for the purpose of spatial data display and query

- Display, query, update spatial data on the map.

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Publish

- Publish maps into map service (WMS) and data service (WFS) according to OGC standard or ESRI Open API for other systems accessible via eKMap Server

- Service of querying spatial data catalog via metadata according to OGC WCS standard

Service of querying digital resource catalogs via metadata according to Z39.50 library standard

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Share

- Sharing spatial data between organizations

- Share maps between organizations

- Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ eKMap Server và các GIS/Map Server khác - Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

eKMap Portal

Extend

- Application development framework for developing modules to expand the functions of administering, updating and processing spatial data according to needs

- REST eKMap Portal API (map, data, ...) to develop applications for display, query, ... maps, spatial data according to needs

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Access control

- Decentralize and control access to spatial data, dynamic maps, and digital data

Authorization and access control to map services, data services, spatial data catalog services, and digital resource catalog services.

- Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ eKMap Server và các GIS/Map Server khác - Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu.


Hotline: 0989-796-269

Hotline: 0389-276-202

Email: info@ekgis.com.vnĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline Miền Bắc: 091-482-8236

Hotline Miền Nam: 096-148-5665

Email: info@ekgis.com.vn