eKMap Portal

Phần mềm hệ thống quản lý dữ liệu không gian (GeoCMS - Geospatial Content Management System) và cổng dữ liệu không gian (GeoSpatial Portal) mạnh mẽ, đầy đủ tính năng được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam (trên cơ sở phần mềm GIS trực tuyến gServer 3.0) cho mục đích triển khai các hệ thống quản lý dữ liệu dùng chung, dữ liệu chuyên ngành trên nền GIS và các cổng cung cấp, chia sử dữ liệu không gian, bản đồ trực tuyến cho các đối tượng khách hàng là các tổ chức chính phủ và doanh nghiệp

Tính năng

eKMap Portal

Kho dữ liệu không gian

- Lưu trữ và quản lý kho dữ liệu không gian (vector), dữ liệu thuộc tính (bảng dữ liệu) trong cơ sở dữ liệu MS SQL Server 

- Nhập, xuất dữ liệu không gian từ các định dạng dữ liệu không gian phổ biến (Shapefile, GeoJSON, KML, GML, GeoTIFF,...)

eKMap Portal

Kho dữ liệu số hóa (hồ sơ)

- Lưu trữ, quản lý kho dữ liệu số hoá, dữ liệu không gian raster (hồ sơ quét, ảnh, văn bản, video, GeoTIFF,...) trong hệ thống lưu trữ dữ liệu phi cấu trúc MinIO Server.

- Nhập, xuất dữ liệu số hoá phi cấu trúc từ các định dạng phổ biến (ảnh, video, văn bản,...)

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Siêu dữ liệu

- Lưu trữ, quản lý thông tin siêu dữ liệu gắn với dữ liệu không gian (bảng dữ liệu không gian, bản đồ động,...) theo chuẩn ISO 19115 và ISO 19139

- Lưu trữ, quản lý thông tin siêu dữ liệu gắn với dữ liệu số hoá (tài nguyên) theo chuẩn Dublin Core

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Tìm kiếm và khám phá

- Tìm kiếm và khám phá tài nguyên dữ liệu không gian qua thông tin siêu dữ liệu

- Tìm kiếm và khám phá tài nguyên dữ liệu số hoá qua thông tin siêu dữ liệu

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Bản đồ động

- Tạo, quản lý nội dung bản đồ (nhóm lớp, lớp bản đồ) và thiết lập trình bày bản đồ động từ kho dữ liệu không gian để phục vụ mục đích hiển thị, truy vấn dữ liệu không gian

-  Hiển thị, truy vấn, cập nhật dữ liệu không gian trên bản đồ.

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Xuất bản

- Xuất bản bản đồ thành dịch vụ bản đồ (WMS) và dịch vụ dữ liệu (WFS) theo chuẩn OGC hoặc ESRI Open API cho các hệ thống khác truy cập qua eKMap Server

- Dịch vụ truy vấn danh mục dữ liệu không gian qua siêu dữ liệu theo chuẩn OGC WCS

- Dịch vụ truy vấn danh mục tài nguyên số qua siêu dữ liệu theo chuẩn thư viện Z39.50

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Chia sẻ

- Chia sử dữ liệu không gian giữa các tổ chức

- Chia sẻ bản đồ giữa các tổ chức

- Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ eKMap Server và các GIS/Map Server khác - Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

eKMap Portal

Mở rộng

- Khung phát triển (framework) ứng dụng để phát triển các mô-đun mở rộng chức năng quản trị, cập nhật, xử lý dữ liệu không gian theo nhu cầu

- REST eKMap Portal API (bản đồ, dữ liệu,...) để phát triển các ứng dụng hiển thị, truy vấn,... bản đồ, dữ liệu không gian theo nhu cầu

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Portal

Kiểm soát truy cập

- Phân quyền và kiểm soát truy cập dữ liệu không gian, bản đồ động, dữ liệu số hóa

- Cấp quyền và kiểm soát truy cập các dịch vụ bản đồ, dịch vụ dữ liệu, dịch vụ danh mục dữ liệu không gian, dịch vụ danh mục tài nguyên số.

- Bộ Javascript API thiết yếu để phát triển các ứng dụng WebGIS/WebMap sử dụng các dịch vụ eKMap Server và các GIS/Map Server khác - Dựa trên các thư viện Javascript API bản đồ mã nguồn mở phổ biến: OpenLayers, Mapbox GL JS, Leaflet.

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656

Email: marketing@ekgis.com.vn