eKMap Editor

WebGIS software provides the capabilities of a standard Desktop GIS software: spatial data management, map presentation and editing, spatial data updating.

Feature

eKMap Editor

Spatial data management

- Establishing and storing spatial data in MS SQL Server relational database.

- Export / Import spatial data from many popular GIS data formats: Shapefile, KML, GML, CSV, GeoJSON, Excel, DWG, DGN, Geodatabase, GeoTIFF, ...

eKMap Editor

Dynamic map management

- Manage map content

- Set up map presentation

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Editor

Tap the map

- Show map

- Search on the map

- Query map information

- Measure on the map

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap_editor_KTBD_mobile

eKMap Editor

Update spatial data

- Point object update toolkit

- Road object update toolkit

- The object update toolkit

- Data quality testing toolkit

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap Editor

Publish a map

- Publish maps into map service, eKMap Server data service.

- Publication of digital maps.

You can help customers in real-time across all of your channels from email, social, website, iOS, and Android apps.

eKMap_editor_gServer

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn