Bảo mật dữ liệu: Các giải pháp bảo mật hệ thống đám mây mới nhất 2021

Việc lưu trữ và bảo vệ dữ liệu trên phần mềm SaaS ngày nay đưa ra một thách thức lớn đối với các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô khi các cuộc tấn công mạng xảy ra thường xuyên hơn. 

Cho dù là doanh nghiệp quy mô nhỏ hay tập đoàn lớn, mỗi doanh nghiệp đều cần một môi trường an toàn trước mối đe dọa đánh cắp dữ liệu.

Tầm quan trọng của bảo mật hệ thống điện toán đám mây

Theo nghiên cứu gần đây, cứ 4 doanh nghiệp sử dụng dịch vụ phần mềm SaaS thì có 1 doanh nghiệp bị đánh cắp dữ liệu. Cũng theo nghiên cứu đó, 83% tổ chức chỉ ra rằng họ lưu trữ thông tin quan trọng trên nền tảng đám mây. 

Với số lượng 97% tổ chức trên toàn thế giới sử dụng dịch vụ đám mây ngày nay, điều cần thiết hơn hết là mỗi doanh nghiệp cần đánh giá tính bảo mật của hệ thống đám mây sử dụng trong doanh nghiệp. Hoạt động đánh giá nhằm phát triển chiến lược bảo vệ dữ liệu trong doanh nghiệp và đưa ra các giải pháp công nghệ để bảo vệ dữ liệu đó bởi mối đe dọa về tính bảo mật ngày càng trở thành mối đe dọa nguy hiểm. 

Hơn nữa, vì bảo mật dữ liệu lớn phụ thuộc vào người dùng thứ ba và có thể được truy cập qua internet, khi đó xuất hiện những thách thức với việc duy trì hệ thống đám mây.

Tầm quan trọng của bảo mật hệ thống đám mây
Tầm quan trọng của bảo mật hệ thống đám mây

Bảo mật đám mây khác nhau dựa trên loại điện toán đám mây đang được sử dụng. Có bốn danh mục chính của điện toán đám mây bao gồm:

 • Các dịch vụ đám mây công cộng, được điều hành bởi một nhà cung cấp đám mây công cộng – Chúng bao gồm phần mềm dưới dạng dịch vụ (SaaS), cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) và nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS).
 • Các dịch vụ đám mây riêng do nhà cung cấp đám mây công cộng điều hành – Các dịch vụ này cung cấp môi trường điện toán dành riêng cho một khách hàng, do bên thứ ba vận hành.
 • Các dịch vụ đám mây riêng do nhân viên nội bộ vận hành – Các dịch vụ này là sự phát triển của trung tâm dữ liệu truyền thống, nơi nhân viên nội bộ vận hành một môi trường ảo mà họ kiểm soát.
 • Dịch vụ đám mây kết hợp – Các cấu hình điện toán đám mây riêng và công cộng có thể được kết hợp, lưu trữ khối lượng công việc và dữ liệu dựa trên việc tối ưu hóa các yếu tố như chi phí, bảo mật, hoạt động và truy cập. Hoạt động sẽ liên quan đến nhân viên nội bộ và tùy chọn nhà cung cấp đám mây công cộng.

Khi người dùng sử dụng dịch vụ điện toán đám mây do nhà cung cấp đám mây cung cấp dữ liệu và ứng dụng được lưu trữ bởi bên thứ ba. Điều này đánh dấu sự khác biệt cơ bản giữa điện toán đám mây và CNTT truyền thông – nơi hầu hết dữ liệu được lưu trữ trong một mạng tự kiểm soát. Trong đó, trách nhiệm bảo mật của doanh nghiệp là bước đầu tiên để xây dựng chiến lược bảo mật phần mềm SaaS.

Phân đoạn trách nhiệm bảo mật đám mây

Hầu hết các nhà cung cấp đám mây đều cố gắng tạo ra một đám mây an toàn cho khách hàng. Mô hình kinh doanh xoay quanh việc ngăn chặn vi phạm và duy trì lòng tin của mọi người và khách hàng.

Các nhà cung cấp phần mềm SaaS đều cố gắng tránh các vấn đề bảo mật đám mây với dịch vụ mà họ cung cấp, nhưng không thể kiểm soát cách khách hàng sử dụng dịch vụ, dữ liệu họ thêm vào và ai có quyền truy cập. 

Khách hàng có thể làm suy yếu an ninh mạng trên đám mây bằng cấu hình, dữ liệu nhạy cảm và chính sách truy cập của họ. Trong mỗi loại dịch vụ phần mềm SaaS công cộng, nhà cung cấp đám mây và khách hàng đám mây chia sẻ các mức trách nhiệm khác nhau về bảo mật. 

Các mức trách nhiệm khác nhau theo loại dịch vụ:

 • Phần mềm dịch vụ (phần mềm SaaS) trong đó khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu của họ và quyền truy cập của người dùng
 • Nền tảng dịch vụ (PaaS) trong đó khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu, quyền truy cập của người dùng và ứng dụng của họ
 • Cơ sở hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS) trong đó khách hàng chịu trách nhiệm bảo mật dữ liệu, quyền truy cập của người dùng, ứng dụng, hệ điều hành và lưu lượng mạng ảo của họ
Phân đoạn trách nhiệm bảo mật đám mây
Phân đoạn trách nhiệm bảo mật đám mây

Trong tất cả các loại dịch vụ đám mây công cộng , khách hàng có trách nhiệm bảo mật dữ liệu của họ và kiểm soát ai có thể truy cập vào dữ liệu đó. Bảo mật dữ liệu trong điện toán đám mây là cơ bản để áp dụng thành công và đạt được những lợi ích của đám mây. 

Các tổ chức xem xét các dịch vụ phần mềm SaaS phổ biến như Microsoft Office 365 hoặc Salesforce cần phải lập kế hoạch về cách họ sẽ thực hiện trách nhiệm chung của mình để bảo vệ dữ liệu trên đám mây. Những doanh nghiệp đang cân nhắc các dịch vụ IaaS như Amazon Web Services (AWS) hoặc Microsoft Azure cần một kế hoạch toàn diện hơn bắt đầu với dữ liệu bao gồm bảo mật ứng dụng đám mây, hệ điều hành và lưu lượng mạng ảo,  mỗi dịch vụ trong số đó cũng có thể gây ra các vấn đề về bảo mật dữ liệu.

Những thách thức về bảo mật phần mềm SaaS

Vì dữ liệu đám mây trên phần mềm SaaS đang được lưu trữ bởi bên thứ ba và được truy cập qua Internet. Do đó một số thách thức nảy sinh trong khả năng duy trì một đám mây an toàn bao gồm:

Khả năng hiển thị khi truy cập dữ liệu đám mây

Trong nhiều trường hợp, các dịch vụ SaaS được truy cập bên ngoài doanh nghiệp và từ các thiết bị không được quản lý bởi đội ngũ IT. Điều này cho thấy, đội ngũ IT cần có khả năng cung cấp hiển thị đầy đủ dữ liệu, trái ngược với các phương tiện giám sát lưu lượng mạng truyền thống.

Kiểm soát dữ liệu đám mây

Trong môi trường nhà cung cấp dịch vụ đám mây thứ ba, đội ngũ IT có ít quyền truy cập vào dữ liệu hơn so với khi kiểm soát các máy chủ và ứng dụng trên cơ sở hạ tầng nội bộ. Khách hàng được cấp quyền kiểm soát hạn chế theo mặc định và không có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng vật lý bên dưới.

Những thách thức về bảo mật phần mềm SaaS
Những thách thức về bảo mật phần mềm SaaS

Quyền truy cập vào dữ liệu và ứng dụng đám mây

Người dùng có thể truy cập vào các ứng dụng và dữ liệu đám mây qua Internet khiến việc kiểm soát truy cập dựa trên chu vi mạng trung tâm dữ liệu truyền thống không còn hiệu quả. Quyền truy cập của người dùng có thể từ bất kỳ vị trí hoặc thiết bị nào, kể cả thiết bị công nghệ di động. Ngoài ra, quyền truy cập đặc quyền của nhân viên nhà cung cấp đám mây có thể vượt qua các biện pháp kiểm soát bảo mật.

Việc tuân thủ sử dụng dịch vụ điện toán đám mây

Bổ sung thêm một khía cạnh khác để tuân thủ quy định và nội bộ. Môi trường đám mây trong doanh nghiệp có thể cần tuân thủ các yêu cầu quy định như HIPAA, PCI, Sarbanes-Oxley cũng như yêu cầu từ các nhóm nội bộ, đối tác và khách hàng. Cơ sở hạ tầng của nhà cung cấp đám mây cũng như giao diện giữa các hệ thống nội bộ và đám mây được bao gồm trong quy trình quản lý rủi ro.

Sự xâm nhập hệ thống điện toán đám mây

Sự xâm nhập này là một loạt các hành động xâm nhập từ hacker. Trong đó cuộc tấn công lợi dụng lỗ hổng trong triển khai phần mềm, mở rộng quyền truy cập của người dùng thông qua các giao diện được bảo vệ yếu hoặc cấu hình yếu nhằm tìm các dữ liệu có giá trị và tách lọc dữ liệu đến vị trí lưu trữ riêng.

Cấu hình sai

Các vi phạm trên nền tảng phần mềm SaaS thường thuộc về trách nhiệm bảo mật của khách hàng trên đám mây. Bao gồm cấu hình của dịch vụ đám mây. Nghiên cứu cho thấy chỉ 26% doanh nghiệp hiện có thể kiểm tra môi trường IaaS để tìm lỗi cấu hình. Cấu hình sai của IaaS thường hoạt động như cánh cửa trước cho sự xâm nhập điện toán đám mây, cho phép hacker tấn công và mở rộng để lấy cắp dữ liệu.

Các thách thức đe tính bảo mật
Các thách thức đe tính bảo mật

Khôi phục dữ liệu sau tấn công

Doanh nghiệp cần thiết lập kế hoạch an ninh mạng để bảo vệ tác động của các vi phạm dữ liệu phần mềm SaaS một cách tích cực. Kế hoạch khôi phục dữ liệu sau tấn công bao gồm các chinh sách, thủ tục và công cụ được thiết kế để cho phép khôi phục dữ liệu cũng như hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được tiếp tục.

Các mối đe dọa trong nội bộ

Một nhân viên nội bộ có khả năng sử dụng dịch vụ đám mây từ phần mềm SaaS có thể khiến tổ chức, doanh nghiệp vi phạm an ninh mạng.

Các giải pháp bảo mật đám mây mới nhất

Các tổ chức, doanh nghiệp đang tìm kiếm giải pháp bảo mật đám mây trên phần mềm SaaS nên xem xét các tiêu chí sau để giải quyết các thách thức chính về bảo mật đám mây gồm khả năng hiển thị và kiểm soát dữ liệu đám mây.

Khả năng hiển thị trong dữ liệu đám mây

Bao gồm chế độ xem toàn bộ dữ liệu đám mây khi có yêu cầu quyền truy cập trực tiếp vào dịch vụ đám mây. Các giải pháp bảo mật phần mềm SaaS thực hiện điều này thông qua kết nối giao diện lập trình ứng dụng (API) với dịch vụ đám mây.

Với việc tích hợp API, người dùng có thể:

 • Quản lý dữ liệu nào được lưu trữ trên hệ thống đám mây
 • Ai đang sử dụng dữ liệu đám mây
 • Vai trò của người dùng có quyền truy cập vào dữ liệu đám mây
 • Người dùng đám mây đang chia sẻ dữ liệu với ai
 • Dữ liệu đám mây đang được truy cập và tải xuống từ đâu, bao gồm thiết bị nào

Khả năng kiểm soát dữ liệu đám mây

Được áp dụng các biện pháp kiểm soát phù hợp nhất với tổ chức, doanh nghiệp bao gồm các hoạt động:

Phân loại dữ liệu

Dữ liệu được phân loại trên nhiều loại cấp độ. Sau khi được phân loại, dữ liệu có thể bị chặn truy cập hoặc thoát khỏi dịch vụ trên phần mềm SaaS

Ngăn chặn mất dữ liệu (DLP)

Triển khai các giải pháp DLP đám mây để bảo vệ dữ liệu khỏi bị truy cập trái phép và tự động vô hiệu hóa quyền truy cập và vận chuyển dữ liệu khi phát hiện hoạt động đáng ngờ

Kiểm soát việc cộng tác

Quản lý các kiểm soát trong dịch vụ trên phần mềm SaaS, bao gồm như hạ cấp quyền đối với tệp và thư mục cho người dùng được chỉ định xuống trình chỉnh sửa hoặc người xem, xóa quyền và thu hồi các liên kết được chia sẻ

Mã hóa dữ liệu

Mã hóa dữ liệu đám mây có thể được sử dụng để ngăn truy cập trái phép vào dữ liệu, ngay khi dữ liệu bị lấy cắp hoặc bị đánh cắp

Khả năng kiểm soát dữ liệu đám mây
Khả năng kiểm soát dữ liệu đám mây

Kiểm soát truy cập dữ liệu và các ứng dụng đám mây

Cũng như hoạt động bảo mật nội bộ, việc kiểm soát truy cập là một thành phần quan trọng của bảo mật đám mây. Các kiểm soát điển hình bao gồm:

Kiểm soát truy cập người dùng

Triển khai các kiểm soát truy cập ứng dụng và hệ thống để đảm bảo chỉ những người dùng được ủy quyền mới truy cập vào dữ liệu và ứng dụng đám mây. Đám mây bảo mật truy cập Broker (CASB) có thể được sử dụng để tiến hành kiểm soát truy cập

Kiểm soát truy cập thiết bị

Chặn quyền truy cập khi một thiết bị cá nhân, trái phép cố gắng truy cập vào dữ liệu đám mây

Nhận dạng hành vị xâm nhập

Phát hiện các tài khoản bị xâm nhập và các mối đe dọa nội bộ bằng phân tích hành vi người dùng (UBA) để không xảy ra việc xâm nhập dữ liệu độc hại

Ngăn chặn phần mềm độc hại

Ngăn chặn phần mềm độc hại xâm nhập vào các dịch vụ điện toán đám mây sử dụng các kỹ thuật như tập tin quét, ứng dụng danh sách trắng. Việc phát hiện phần mềm độc hại dựa vào kiến thức và phân tích lưu lượng mạng

Kiểm soát truy cập dữ liệu và các ứng dụng đám mây
Kiểm soát truy cập dữ liệu và các ứng dụng đám mây

Quyền truy cập đặc quyền

Xác định tất cả các hình thức truy cập có thể có mà các tài khoản đặc quyền có thể đối với dữ liệu trong doanh nghiệp. Đồng thời đưa ra các biện pháp kiểm soát để giảm thiểu khả năng hiển thị

Tuân thủ

Thực hiện các yêu cầu về tuân thủ tăng cường để bảo vệ dữ liệu và ứng dụng nằm trong phần mềm SaaS

Đánh giá rủi ro

Xem xét và cập nhật các đánh giá rủi ro để đưa vào các dịch vụ đám mây. Xác định và giải quyết các yếu tố rủi ro do nhà cung cấp và môi trường đám mây đưa vào. Cơ sở dữ liệu rủi ro cho các nhà cung cấp dịch vụ phần mềm SaaS luôn sẵn sàng đẩy nhanh quá trình đánh giá

Đánh giá tuân thủ

Xem xét và cập nhật các đánh giá tuân thủ cho PCI, HIPAA, Sarbanes-Oxley và các yêu cầu quy định khác

Tham khảo thêm các nội dung:
GIS là gì? Tổng hợp kiến thức ngành GIS
Bản đồ số là gì? Lịch sử hình thành và tính ứng dụng thực tiễn của bản đồ số trong cuộc sống
Phân biệt giữa công nghệ GPS và GIS
[Kiến thức ngành GIS]: 5 thành phần trụ cột kiến tạo công nghệ GIS
GIS Software: Tổng quan kiến thức về phần mềm GIS cần biết
Kiến thức về hệ thống thông tin địa lý GIS đầy đủ và chi tiết nhất

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu.


Hotline: 0989-796-269

Hotline: 0389-276-202

Email: info@ekgis.com.vnĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

 

Hotline Miền Bắc: 091-482-8236

Hotline Miền Nam: 096-148-5665

 

Email: info@ekgis.com.vn