eKMap Solutions for Pipes

Giải pháp quản lý bảo trì đường ống lớn

eKMap Pipes không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý trực quan sự phân bổ của đường ống trên bản đồ mà còn cung cấp đa dạng các chiều thông tin không gian, các lớp bản đồ liên quan, hỗ trợ công tác bảo trì, phân tích sự cố trên đường ống.

Hiện trạng quản lý mạng lưới đường ống

Doanh nghiệp thiếu bản đồ nền chuyên biệt cho quản lý đường ống, chủ yếu quản lý rời rạc trên CAD hay định vị tương đối trên Google Earth. Không thể hiện chính xác tuyến ống tại điểm giao cắt, điểm đấu nối, …so với thực tế.

Thiếu các nguồn dữ liệu hỗ trợ cung cấp thông tin trong quản lý dọc hành lang đường ống như thổ nhưỡng, dân cư, địa hình hay hạ tầng kỹ thuật: cấp điện, cây xanh, chiếu sáng, thoát nước…. đặc biệt khi đường ống chạy qua khu vực đô thị

Việc quản lý bảo trì đường ống không gắn liền với bản đồ. Điều này ảnh hưởng đến việc tổng hợp khối lượng không chính xác dẫn đến tính toán lên kinh phí dự trù bảo trì không phù hợp với thực tế.

eKMap Solution for Pipes

Giải pháp quản lý mạng lưới đường ống

eKMap Pipes là giải pháp đầu tiên tại Việt Nam, chuyên biệt trong quản lý mạng lưới đường ống lớn. eKMap Pipes không chỉ giúp doanh nghiệp quản lý trực quan sự phân bổ của đường ống trên bản đồ mà còn cung cấp đa dạng các chiều thông tin không gian, các lớp bản đồ liên quan, hỗ trợ công tác bảo trì, phân tích sự cố trên đường ống.

 • 01. Bản đồ nền chuyên biệt cho đường ống

  Bản đồ nền chuyên biệt với độ chi tiết và chính xác cao được xây dựng riêng cho việc quản lý đường ống và hạ tầng kỹ thuật đặc biệt tại các khu vực đô thị.

 • 02. Xây dựng Cơ sở dữ liệu Đường ống trên bản đồ

  Chuyển đổi và chuẩn hóa các dữ liệu bản đồ/ bản vẽ rời rạc, phân tán của khách hàng thành Cơ sở dữ liệu GIS tập trung, thuận tiện cho nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, chia sẻ dữ liệu khi cần thiết.

 • 03. Ứng dụng chuyên biệt cho quản lý đường ống trên bản đồ

  - Quản lý vấn đề trên đường ống
  - Quản lý tài sản đường ống
  - Ứng dụng vận hành van đường ống
  - Ứng dụng vệ sinh, súc rửa đường ống
  - Ứng dụng giám sát vận hành đường ống

Bản đồ chuyên biệt và lớp thông tin liên quan phục vụ quản lý mạng lưới đường ống

Bản đồ nền chuyên biệt cho đường ống

 • Bản đồ nền chuyên biệt với độ chi tiết và chính xác cao được xây dựng riêng cho việc quản lý đường ống và hạ tầng kỹ thuật đặc biệt tại các khu vực đô thị.

 • Thể hiện đầy đủ các yếu tố về giao thông: chi tiết đến từng ngõ, ngách, phân loại rõ ràng vỉa hè, lòng đường, giải phân cách, đảo giao thông hỗ trợ xác định vị trí các đối tượng quản lý.

 • Đảm bảo trực quan hóa vị trí đường ống trên bản đồ so với vị trí lắp đặt ngoài thực địa

 • Cập nhật thường xuyên hoặc theo yêu cầu của khách hàng tại những khu vực thường xuyên biến động

 • Cung cấp nhiều phiên bản bản đồ nền cho từng mục đích chuyên biệt (sáng, xám, tối, đêm)

Previous
Next

Lớp bản đồ phục vụ quản lý đường ống

 • Tăng giá trị khai thác bản đồ thông qua việc chồng xếp các lớp bản đồ chuyên đề liên quan phục vụ quản lý đường ống. Đảm bảo an toàn trong việc khai thác, xây dựng hay bảo trì các tuyến đường ống

 • Lớp bản đồ tự nhiên như bản đồ địa hình, bản đồ thổ nhưỡng, bản đồ thủy văn, bản đồ thời tiết....

 • Lớp bản đồ hạ tầng kỹ thuật liên quan như giao thông, cây xanh, chiếu sáng, cấp thoát nước...

 • Lớp bản đồ xã hội như mật độ dân cư, hành lang an toàn....

Công nghệ 3D / AR và Dịch vụ xây dựng Cơ sở dữ liệu Đường ống trên bản đồ

Bản đồ 3D đường ống/Công nghệ AR

 • Đo đạc, thu thập bản đồ đường ống bằng nhiều phương pháp đảm bảo độ chính xác cao: Đo RTK, dò tìm GPR, bay UAV….

 • Chuyển đổi và chuẩn hóa các dữ liệu bản đồ/ bản vẽ rời rạc, phân tán của khách hàng thành Cơ sở dữ liệu GIS tập trung, thuận tiện cho nhu cầu tra cứu, khai thác thông tin, chia sẻ dữ liệu khi cần thiết.

Giải pháp công nghệ đo đạc, thu thập bản đồ khu công nghiệp độ chính xác cao

 • Thiết lập, chuẩn hóa chuyển đổi dữ liệu quy hoạch, hiện trạng phân lô và hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp nhanh, chính xác, đầy đủ

 • Tư vấn, cung cấp dịch vụ đo đạc độ chính xác cao theo công nghệ RTK GNSS và bay UAV RTK GNSS tại các khu vực thoáng hoặc toàn đạc điện tử đối với khu vực ẩn khuất

 • Tư vấn, cung cấp dịch vụ chuẩn hóa, chuyển đổi dữ liệu hiện trạng bản đồ, bản vẽ của đơn vị từ Shapefile, Geodatabase, AutoCAD, Excel,...

Ứng dụng chuyên biệt cho quản lý đường ống trên bản đồ

Quản lý vấn đề trên đường ống

 • Ghi nhận nhanh, đầy đủ các vấn đề đường ống ngoài thực địa thông qua Ứng dụng trên điện thoại

 • Theo dõi trực quan vấn đề, sự kiện xảy ra của đường ống tại một vị trí cụ thể trên bản đồ. Liên kết trực quan các vấn đề/sự kiện với các đối tượng có thể có liên quan

 • Cập nhật quá trình và kết quả xử lý vấn đề. Theo dõi lịch sử các thông tin, hoạt động trao đổi phối hợp giữa các thành viên tham gia xử lý vấn đề/sự kiện đó.

 • Truy vấn nhanh, tổng hợp nhanh các vấn đề/sự kiện có liên quan đến 1 vị trí, 1 khu vực đã xảy ra từ trước đến nay

 • Cung cấp các bản đồ nhiệt, bản đồ phân cụm các khu vực nhiều vấn đề, sự cố để doanh nghiệp có thông tin hỗ trợ công tác bảo trì, cải tạo đường ống

Quản lý tài sản đường ống

 • Cung cấp giải pháp tổng thể trong xây dựng bản đồ và quản lý bản đồ đường ống như quản lý dữ liệu, biên tập bản đồ, thu thập thông tin tài sản…

 • Tra cứu nhanh chóng thông tin tài sản ngay trên bản đồ thông qua ứng dụng web, mobile.

 • Hỗ trợ nhiều dạng báo cáo: thống kê về số lượng, chủng loại, tình trạng tài sản trên mạng lưới đường ống. Dễ dàng trích xuất ra các định dạng báo cáo phổ biến: *.doc, *.xls, *.pdf…

Ứng dụng vận hành van đường ống

 • Hỗ trợ cán bộ vận hành ngoài thực địa nhanh chóng định vị vị trí các van cần vận hành, cập nhật thông tin vận hành van.

 • Hỗ trợ cấp quản lý ra quyết định vận hành van dựa trên tình trạng mạng lưới đường ống hiện thời và lịch sử vận hành van.

Ứng dụng vệ sinh, súc rửa đường ống

 • Theo dõi công tác vệ sinh, súc rửa đường ống từ bước kế hoạch đến khi thực hiện và hoàn thành công việc

 • Dễ dàng tra cứu thông tin tình hình vệ sinh, súc rửa trực quan trên bản đồ

 • Hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ lập kế hoạch vệ sinh, súc rửa đường ống trực quan trên bản đồ

Ứng dụng giám sát vận hành đường ống

 • Thiết lập kết nối đến hệ thống IoT (giám sát áp lực, lưu lượng, ăn mòn,…), trình bày hiển thị số liệu giám sát trực quan trên bản đồ theo thời gian thực

 • Tự động cảnh báo các thông số bất thường đến người quản lý liên quan

Tại sao nên sử dụng bản đồ eKMap Pipes thay thế Google Earth trong quản lý đường ống

eKMap Pipes Google Earth
Bản đồ chuyên biệt, được xây dựng riêng cho quản lý hạ tầng kỹ thuật với các lớp thông tin được đảm bảo, phù hợp với quản lý đường ống Bản đồ phục vụ cho mọi lĩnh vực của cuộc sống nên không đảm bảo tính chuyên biệt cho các ngành đặc thù
Cung cấp được các lớp dữ liệu chuyên đề liên quan mật thiết tới việc quản lý, phân tích sự cố đường ống như: Yếu tố tự nhiên, hạ tầng tại thực địa... Không chồng xếp được nhiều lớp bản đồ lên mà phải sử dụng các bản đồ riêng biệt. Các lớp dữ liệu phân tán, không chuyên biệt cho đường ống
Vấn đề hay sự cố phát sinh được trình diễn toàn bộ trên bản đồ để các bộ phận tham gia đánh giá khách quan, trực tiếp Sự cố xảy ra ngoài thực địa phải thêm thủ công trên bản đồ
Hỗ trợ thêm các công cụ, giải pháp quản lý đường ống trên bản đồ Phải sử dụng thêm ứng dụng của đơn vị thứ 3

Quay số 091 4828 236 hoặc inbox website

để chúng tôi có thể lắng nghe và hỗ trợ bạn tốt nhất!

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656

Email: marketing@ekgis.com.vn