eKMap Solutions for Water

GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI SỐ VẬN HÀNH, BẢO TRÌ MẠNG LƯỚI CẤP NƯỚC SẠCH TRÊN NỀN BẢN ĐỒ SỐ

Giải pháp cung cấp bản đồ số độ chính xác cao phục vụ quản lý mạng lưới cấp nước cho doanh nghiệp nước sạch:

 

 • Bản đồ số mạng lưới cấp nước và khách hàng sử dụng nước sạch

 • Bộ ứng dụng phục vụ số hóa công tác vận hành, bảo trì mạng lưới cấp nước sạch

 • Bộ ứng dụng phục vụ quản lý khách hàng và chăm sóc khách hàng

 • Ứng dụng quản lý, giám sát thất thoát nước

 • Giám sát nguy cơ, rủi ro về chất lượng nguồn nước và nứt vỡ đường ống bằng công nghệ viễn thám kết hợp trí tuệ nhân tạo GeoAI

4 "điểm nghẽn" doanh nghiệp gặp phải trong quản lý mạng lưới nước sạch

Quản lý mạng lưới cấp nước sạch còn sơ sài, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu công việc

Thiếu bản đồ số khách hàng sử dụng nước

Thiếu ứng dụng phục vụ số hóa công tác vận hành, bảo trì mạng lưới cấp nước sạch

Chưa ứng dụng được các công nghệ mới phục vụ chuyển đổi số mạng lưới cấp nước sạch

eKMap Solution for Water

Bản đồ cho doanh nghiệp nước sạch

Là giải pháp dựa trên bản đồ và thông tin không gian địa lý. Hỗ trợ các doanh nghiệp cấp nước tối ưu hóa quy trình quản lý vận hành mạng lưới cấp nước của mình.

 • 01. Bản đồ số mạng lưới cấp nước sạch và bản đồ số khách hàng sử dụng nước sạch độ chính xác cao

 • 02. Bộ ứng dụng phục vụ số hóa công tác vận hành, bảo trì mạng lưới cấp nước sạch trên nền bản đồ số

 • 03. Bộ ứng dụng bản đồ số phục vụ quản lý khách hàng và chăm sóc khách hàng

 • 04. Ứng dụng quản lý, giám sát thất thoát nước trên nền bản đồ số

 • 05. Giám sát nguy cơ, rủi ro chất lượng nguồn nước bằng công nghệ viễn thám kết hợp GeoAI

Lập bản đồ số mạng lưới cấp nước sạch và bản đồ số khách hàng sử dụng nước sạch độ chính xác cao

Cung cấp bản đồ nền chuyên biệt cho ngành nước sạch

 • Bản đồ nền với độ chi tiết cao phục vụ mạng lưới cấp nước

 • Hệ thống giao thông chi tiết tới từng ngõ, ngách và dải phân cách

 • Dữ liệu bản đồ được cập nhật thường xuyên với nhiều phiên bản

 • Cập nhật thường xuyên hoặc theo yêu cầu của khách hàng tại những khu vực thường xuyên biến động

Lập bản đồ số mạng lưới cấp nước sạch và bản đồ số khách hàng sử dụng nước

 • Số hóa bản vẽ, bản đồ và hồ sơ kỹ thuật mạng lưới cấp nước theo mô hình dữ liệu phù hợp với quản lý thực tế của từng Công ty nước sạch

 • Đo đạc độ chính xác cao vị trí tài sản mạng lưới cấp nước sạch và vị trí khách hàng sử dụng nước

 • Biên tập mạng lưới tuyến ống cấp nước và vị trí khách hàng sử dụng nước dựa trên bản đồ nền chi tiết

Bộ ứng dụng phục vụ số hóa công tác vận hành, bảo trì mạng lưới cấp nước sạch trên nền bản đồ số

Ứng dụng quản lý bản đồ số mạng lưới cấp nước sạch

 • Định vị tài sản mạng lưới tại văn phòng trên trình duyệt web

 • Định vị tài sản mạng lưới tại hiện trường bằng điện thoại thông minh

 • Kiểm kê, cập nhật, quản lý thông tin kỹ thuật, lịch sử bảo trì

 • Cập nhật trạng thái tài sản mạng lưới thông qua hoạt động vận hành van và súc xả tuyến ống

Ứng dụng quản lý sự cố trên mạng lưới cấp nước sạch

 • Ghi nhận sự cố trên bản đồ tại hiện trường bằng điện thoại thông minh

 • Ghi nhận sự cố trên bản đồ tại văn phòng khi nhận được thông báo sự cố

 • Quản lý, giám sát được hiện trạng sự cố, lịch sử sự cố

 • Trao đổi, chỉ đạo trong quá trình khắc phục sự cố tài sản mạng lưới

 • Tổng hợp, phân tích kho dữ liệu sự cố mạng lưới và trình diễn số liệu tổng hợp dưới nhiều dạng

Ứng dụng giám sát vận hàng mạng lưới thời gian thực

 • Kết nối và tích hợp các số liệu đo đếm thời gian thực

 • Cập nhật trạng thái vận hành van theo thời gian thực (hoặc gần thời gian thực)

 • Bản đồ giám sát mạng lưới thời gian thực

 • Giám sát biểu đồ, bảng số liệu đo đếm thời gian thực

 • Tự động thông báo các thông số đo đếm bất thường đến người quản lý

Ứng dụng quản lý súc xả tuyến ống

 • Theo dõi được thời điểm súc xả gần nhất của từng tuyến ống

 • Xác định các tuyến ống nhiều năm chưa súc xả theo thời gian súc xả mới nhất

 • Lựa chọn các tuyến ống cần đưa vào danh sách đề xuất súc xả và hỗ trợ xuất báo cáo danh sách tuyến ống đề xuất súc xả

 • Quản lý danh sách tuyến ống đề xuất súc xả theo phân cấp đơn vị quản lý, theo năm

 • Quản lý phương án súc xả tuyến ống trên phần mềm và trình diễn trên bản đồ số

Ứng dụng bản đồ 3D, BIM, AR

 • Cung cấp bản đồ 3D địa vật nổi liên quan đến mạng lưới cấp nước sạch

 • Cung cấp bản đồ 3D tuyến ống cấp nước sạch

 • Cung cấp bản đồ bằng công nghệ thực tại ảo tăng cường (AR)

Bộ ứng dụng bản đồ số phục vụ quản lý khách hàng và chăm sóc khách hàng

Tích hợp ứng dụng bản đồ số vào ứng dụng di động “Chăm sóc khách hàng” và website “Chăm sóc khách hàng” của Công ty nước sạch

 • Bản đồ điểm thanh toán

 • Bản đồ lịch tạm ngừng cung cấp nước

 • Bản đồ sự cố gây mất nước hoặc ảnh hưởng đến chất lượng nước

 • Bản đồ chất lượng nước

Tích hợp ứng dụng bản đồ số vào Tổng đài chăm sóc khách hàng

 • Tự động định vị vị trí số điện thoại gọi đến tổng đài chăm sóc khách hàng trên giao diện tiếp nhận phản ánh kiến nghị

 • Tự động định vị vị trí phản ánh kiến nghị của khách hàng trên giao diện quản lý danh sách phản ánh kiến nghị

 • Bản đồ số phản ánh kiến nghị của khách hàng

 • Bản đồ mật độ phản ánh kiến nghị của khách hàng

 • Tra cứu thông tin khách hàng sử dụng nước trên nền bản đồ số

 • Bản đồ mật độ khách hàng sử dụng nước

Tích hợp ứng dụng bản đồ số vào phần mềm quản lý khách hàng (CRM)

 • Hiển thị vị trí khách hàng từ giao diện quản lý danh sách khách hàng

 • Theo dõi trạng thái đăng ký, lắp đặt đồng hồ khách hàng trực quan trên nền bản đồ số

 • Theo dõi trạng thái ghi đọc chỉ số đồng hồ khách hàng trực quan trên nền bản đồ số

 • Theo dõi trạng thái thanh toán của khách hàng trực quan trên nền bản đồ số

 • Theo dõi sổ đọc chỉ số của nhân viên ghi thu trực quan trên nền bản đồ số

 • Theo dõi doanh thu, sản lượng,... trực quan trên nền bản đồ số

Ứng dụng quản lý, giám sát thất thoát nước trên nền bản đồ số

Mô hình quản lý, giám sát thất thoát nước

 • Kiểm soát sản lượng nước cấp vào

 • Kiểm soát nguồn nước tiêu thụ

 • Kiểm soát lượng nước khấu trừ theo thực tế sử dụng

 • Tự động tính toán, tổng hợp, trình diễn tỷ lệ thất thoát nước cho từng phân vùng và các tuyến ống lớn

 • Giám sát lịch sử tỷ lệ thất thoát nước

 • Cung cấp các thông tin liên quan nhằm hỗ trợ ra quyết định trong trường hợp tỷ lệ thất thoát nước

Kiểm toán thất thoát nước theo phân vùng

 • Lập bản đồ phân vùng theo DMA, DMZ hoặc theo khu vực cần kiểm toán

 • Thiết lập các đồng hồ tổng kiểm soát nước cấp vào

 • Kiểm soát nguồn nước cấp vào; ghi nhận chỉ số đồng hồ tổng bằng điện thoại thông minh

 • Kiểm soát lượng nước tiêu thụ

 • Kiểm soát lượng nước khấu trừ thông qua cơ chế nhập sản lượng nước khấu trừ cho từng phân vùng

 • Tổng hợp, trình diễn tỷ lệ thất thoát nước cho từng phân vùng dưới nhiều hình thức khác nhau

Kiểm toán thất thoát nước trên tuyến ống truyền tải lớn

 • Lập danh mục các tuyến ống truyền tải lớn; thiết lập liên kết giữa tuyến ống truyền tải lớn với các tuyến ống nhánh trực thuộc

 • Thiết lập đồng hồ tổng kiểm soát lượng nước cấp vào

 • Kiểm soát nguồn nước cấp vào, nước tiêu thụ; ghi nhận chỉ số đồng hồ tổng bằng điện thoại thông minh

 • Kiểm soát lượng nước khấu trừ thông qua cơ chế nhập sản lượng nước khấu trừ cho từng tuyến ống

 • Tổng hợp, trình diễn tỷ lệ thất thoát nước cho từng tuyến ống lớn dưới nhiều hình thức khác nhau

Dịch vụ Giám sát rủi ro nguồn nước & mạng lưới đường ống bằng công nghệ GeoAI

Ứng dụng công nghệ GeoAI tự động phân tích ảnh viễn thám, ảnh vệ tinh phục vụ phát hiện & cảnh báo sớm

 • Khu vực nguồn nước bị ô nhiễm

 • Khu, cụm KCN & các nhà máy có hoạt động sản xuất quy mô lớn trong phạm vi bảo vệ an ninh nguồn nước

 • Công trường đang thi công, hoạt động khai thác mỏ trong khu vực, tình trạng xả thải trộm trong phạm vi an ninh nguồn nước

Quay số 091 276 5656 hoặc gửi email marketing@ekgis.com.vn

để chúng tôi có thể lắng nghe và hỗ trợ bạn tốt nhất!

Điều gì khiến giải pháp quản lý mạng lưới nước sạch của eK trở nên khác biệt

Được tra cứu thông tin liên quan đến dịch vụ cung cấp nước sạch chính thống, trực quan trên nền bản đồ số

Được nhận thông báo lịch tạm dừng cung cấp nước sạch cũng như thông báo sự cố gây mất nước và ảnh hưởng đến chất lượng nước

Chuyển đổi số lĩnh vực quản lý kinh doanh và chăm sóc khách hàng

Chuyển đổi số lĩnh vực quản lý kỹ thuật mạng lưới cấp nước sạch

Khách hàng tiêu biểu

Câu chuyện khách hàng

[Báo Yên Bái online] Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái góp phần xây dựng ngành cấp nước thông minh

[Báo Yên Bái online] Công ty cổ phần Cấp nước và Xây dựng Yên Bái góp phần xây dựng ngành cấp nước thông minh

Yên Bái - Công nghệ số đang thay đổi phương thức phục vụ của nhiều ngành dịch vụ công ích,

[Vietnamnet] Vĩnh Phúc thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong doanh nghiệp

[Vietnamnet] Vĩnh Phúc thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số trong doanh nghiệp

Vĩnh Phúc đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, triển khai cơ chế, chính sách thúc đẩy chuyển đổi

[Tin cập nhật] eKMap thực hiện chuyển giao ứng dụng ghi nhận sự cố trên mobile app cho Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

[Tin cập nhật] eKMap thực hiện chuyển giao ứng dụng ghi nhận sự cố trên mobile app cho Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc

Vừa qua, 28.05/2024, phối hợp với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số 1 Vĩnh Phúc, eKMap thực hiện

Khách hàng nói về chúng tôi

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

BizMap

Cách tốt nhất để đánh giá BizMap có phải là sự lựa chọn phù hợp nhất cho Doanh nghiệp của bạn hay không là trao cho chúng tôi cơ hội để tư vấn và đồng hành cùng bạn ngay từ lúc đầu. 
Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn 


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC

Để lại thông tin chúng tôi sẽ liên hệ lại ngay!Affiliate partnerStrategy Partner

Yêu cầu tư vấn, dùng thử

Let’s Talk

Cho dù bạn đang cần tìm một sản phẩm đầy đủ chức năng hay mở rộng tính năng theo yêu cầu, đội ngũ tư vấn của chúng tôi sẽ giúp bạn tìm ra giải pháp tốt nhất.

Hotline: 091-276-5656
Email: marketing@ekgis.com.vn