Nguồn lực

Tại eKGIS, chúng tôi luôn đặt các giá trị nhân văn và đạo đức làm nền tảng, đề cao sự nhiệt huyết, tính sáng tạo và luôn coi trọng tinh thần tập thể. Cùng với đó, chúng tôi luôn chú tâm vào việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với những nhân viên có tâm, có tài, có phong cách làm việc chuyên nghiệp, có tinh thần trách nhiệm cao, giầu nhiệt huyết luôn phấn đấu vì sự nghiệp phát triển chung của Công ty.

eKGIS có trên 50 nhân viên làm việc tại trụ sở đặt tại Hà Nội. Chúng tôi tự hào là một trong những công ty chuyên về công nghệ GIS có số nhân sự lớn nhất tại Việt Nam.

Chúng tôi làm việc cùng nhau, cùng chia sẻ chung một quan điểm: GIS không chỉ là công nghệ dành cho các chuyên gia mà là công nghệ dành cho tất cả các cơ quan chính phủ, các doanh nghiệp, các cá nhân mong muốn có những quyết định tốt hơn từ những thông tin vị trí do GIS mang lại và GIS có vai trò ngày càng quan trọng trong linh vực CNTT, GIS có thể được tích hợp vào tất cả các loại hệ thống thống CNTT

Chuyên môn

Toán tin 20%
Trắc địa bản đồ 25%
Công nghệ thông tin 50%
Khác 05%

Trình độ

Tiến sĩ 05%
Thạc sĩ 20%
Đại học 75%
nguongluc

Hình ảnh hoạt động năm 2016

 

preloader
12814144_1091198794266127_4850556787429566020_n
Tệp_004
12
13
Tệp_007
Tệp_002
Tệp_001
Tệp_008
20160305_151406
20160305_151930
20160305_154428
20160305_163138
2016305160304
1
2016305163608
20160306_100733
20160306_102315
20160306_095055
20160306_100733
13882197_991350467645521_5455847381451029556_n
13898724_10206335107448424_88839098_o
13654184_1244522452232840_8452879226643642523_n
13902017_10206335832866559_951149042_o
13873074_1243109322374153_8703678581359685161_n
13781691_1243109452374140_2166800156442347452_n
13680707_1244522488899503_2245730520807446208_n
13659111_991350917645476_3180335319414252337_n
12472506_1008730812567448_4207971404922130858_n
13902099_10206335899788232_187345136_o
13895048_1244522695566149_108686739290284139_n
13876178_1243109342374151_912591545135736294_n
13813651_1244285928923159_8949165556541050377_n
13873233_991351534312081_2055552051825774308_n
13876253_991351434312091_3032199049809165725_n
13880375_991582737622294_3485406558538565960_n
13882362_991351780978723_8599894263413405352_n
13882453_991582684288966_2164513713641404784_n
13882486_991351420978759_2431281040886218816_n
13882688_1245649255453493_8905996388515177811_n
20160728_085418
20160728_090000
20160729_082919
13645313_990794677701100_4514156171895177521_n
13654297_991351360978765_7053457973151812839_n
13669619_1243079095710509_7843907181160584418_n
13669652_991351497645418_4891612540497687069_n
13728941_991859950927906_5109856415923340004_n
13770380_990794704367764_8804886366692492437_n
13775871_1243079142377171_3395024383913096532_n
13781973_1243079165710502_3776876693483143244_n

Hình ảnh hoạt động năm 2015

 

preloader
IMG_0089
IMG_0165
IMG_0123
IMG_0078
IMG_0051
IMG_0029
IMG_0001
IMG_0729
IMG_0759
IMG_0870
IMG_0750
IMG_0754
IMG_0762
IMG_0764
IMG_0767
IMG_0775

Hình ảnh hoạt động năm 2014

 

preloader
sinhNhat2
sinhNhat4
sinhNhat
sinhNhat3
duLichHaLong_4
duLichHalong_2
duLichHaLong_3
duLichHaLong_1
baiDinh2
baiDinh3
baiDinh4
baiDinh1
tongKet2013_4
tongKet2013_2
tongKet2013_3
tongKet2013