Khách hàng tiêu biểu

Khách hàng của eKGIS là các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn cả nước. Mức độ phổ biến rộng rãi của eKGIS cho thấy rằng chúng tôi là nơi hoàn toàn phù hợp và an toàn để trao gửi niềm tin.

Khối cơ quan quản lý nhà nước:

 • Cục đo đạc và bản đồ Việt Nam
 • Cục bản đồ Quân đội
 • Tổng cục Quản lý đất đai
 • Tổng cục Môi trường
 • Sở TT&TT: Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Quảng Ninh, Thái Bình, Đắk Nông, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hà Giang, Tây Ninh…
 • Sở Tài nguyên và Môi trường: Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Bắc Kan, Thanh Hóa, Thái Bình,…
 • Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội
 • Viện Quy hoạch xây dựng: Hà Nội, Thanh Hóa
 • Trung tâm KTTV quốc gia

Khối doanh nghiệp:

 • Tổng công ty điện lực miền Bắc
 • Tổng công ty Điện lực Hà Nội
 • Tổng công ty Viễn thông MobiFone
 • Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam
 • Công ty điện toán và truyền số liệu VDC
 • Công ty Cổ phần Công nghệ Tinh Vân
map_custom