Dự án tiêu biểu

Trải qua chặng đường 15 năm hình thành và phát triển, eKGIS đã xây dựng được uy tín vững chắc với hàng loạt những dự án lớn nhỏ ở tất cả các lĩnh vực, ngành nghề; đóng góp đáng kể vào sự phát triển chung của đất nước

339

Chuẩn hoá Hệ thống thông tin địa lý cơ sở Quốc gia cho Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam- Bộ Tài nguyên & Môi trường

Được triển khai năm 2007 – 2009, sản phẩm của dự án tạo cơ sở cho việc xây dựng và phát triển các ứng dụng GIS đa ngành, khẳng định eKGIS là đơn vị tiên phong trong việc nghiên cứu, triển khai ứng dụng hệ thống thông tin địa lý phục vụ cho các ngành Môi trường, Địa chính, Đo đạc – Bản đồ.

urban-dev-gis

Xây dựng chuẩn dữ liệu địa chính Việt Nam cho Tổng Cục Quản lý đất đai

Trong dự án này, eKGIS đã tham gia Xây dựng chuẩn dữ liệu địa chính Việt Nam, Xây dựng hệ thống các phần mềm hỗ trợ áp dụng chuẩn địa chính, Xây dựng CSDL địa chính xã Xuân Thắng, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

Kham-pha-tay-bac-2

Xây dựng hệ thống quản lý CSDL nền địa lý Quốc gia cho Trung tâm Thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Năm 2010 – 2012 eKGIS đã phối hợp với Trung tâm Thông tin dữ liệu Đo đạc và Bản đồ, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam triển khai dự án Xây dựng hệ thống quản lý CSDL nền địa lý Quốc gia với những nội dung: Xây dựng phần mềm Hệ thống quản lý CSDL nền địa lý quốc gia; Xây dựng CSDL nền địa lý tỷ lệ 25.000 từ 10.000 các tỉnh Khánh Hòa, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Bình Định, Bình Thuận

11823-795x447

Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc cho Trung tâm Biên giới – Địa giới, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu bản đồ biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc cho Trung tâm Biên giới – Địa giới, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam thực hiện năm 2012 – 2013 với nội dung: Xây dựng CSDL địa lý biên giới Việt Nam các tỷ lệ; Xây dựng CSDL địa lý song phương

hanoi

Số hóa tài liệu năm lưu trữ của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội – giai đoạn 1 cho Sở Quy hoạch – kiến trúc Hà Nội

Dự án “Số hóa tài liệu năm lưu trữ của Sở Quy hoạch – Kiến trúc thành phố Hà Nội giai đoạn 1” thực hiện năm 2013 – 2014 được eKGIS triển khai nhằm chuẩn bị dữ liệu số hóa dạng ảnh, phục vụ cho các bước tiếp theo của dự án “Xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội”. Đây là hạng mục công việc quan trọng phục vụ công tác tham mưu giúp UBND thành phố Hà Nội trong lĩnh vực quản lý Quy hoạch xây dựng phát triển thủ đô; hỗ trợ thực hiện công tác quản lý nhà nước đối với các Sở, Ban, Ngành có liên quan trên địa bàn Thành phố Hà Nội như Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông Vận tải…

142805baoxaydung_image001

Đầu tư xây dựng CSDL quy hoạch xây dựng tại Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội

eKGIS là tổng thầu dự án “Đầu tư xây dựng CSDL quy hoạch xây dựng tại Viện Quy hoạch Xây dựng Hà Nội”, bao gồm nội dung số hóa hồ sơ, xây dựng CSDL GIS quy hoạch (dữ liệu chỉ giới đường đỏ, số liệu hạ tầng kỹ thuật) và xây dựng phần mềm phục vụ quản lý, tra cứu, khai thác dữ liệu quy hoạch. Sản phẩm của dự án giúp cho Viện Quy hoạch Xây dựng quản lý được toàn bộ dữ liệu quy hoạch xây dựng, chỉ giới đường đỏ một cách tập trung thống nhất, phục vụ tốt cho công tác tham mưu, giúp TP Hà Nội trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng, phát triển thủ đô cũng như trong công tác nghiên cứu, thiết kế quy hoạch xây dựng.

nhueday

Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin môi trường lưu vực sông Nhuệ – Đáy, sông Cầu, sông Đồng Nai cho Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường

Với sự tín nhiệm của Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường, trong các năm 2009, 2010 và năm 2014 – 2015 eKGIS đã tiếp tục triển khai 3 dự án Xây dựng Cơ sở dữ liệu và Hệ thống thông tin môi trường lưu vực sông sông Nhuệ – Đáy, sông Cầu, sông Đồng Nai. Đây là 3 lưu vực sông (LVS) có mức độ ô nhiễm nặng làm suy giảm chất lượng nguồn nước cấp cho sinh hoạt, cho công nghiệp. Cổng thông tin LVS là cổng đầu mối duy nhất để tích hợp, quản trị, cập nhật, khai thác các CSDL môi trường LVS, đáp ứng nhu cầu về quản lý CSDL đồng bộ tập trung các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến môi trường LVS như: nguồn thải, nước mặt, nước thải, nước dưới đất,…

quan-trac-moi-truong(3)

Xây dựng Hệ thống thông tin môi trường đầu mạng phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường quốc gia cho Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường

eKGIS đã triển khai thành công Dự án xây dựng Hệ thống thông tin môi trường đầu mạng phục vụ mạng lưới quan trắc môi trường Quốc gia cho Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường năm 2009 – 2014. Đây là dự án đầu tiên của eKGIS với Trung tâm Quan trắc môi trường – Tổng cục Môi trường, tạo tiền đề cho sự hợp tác lâu dài của 2 đơn vị trong các dự án tiếp theo.

gisHue

Chuyển đổi hệ thống thông tin địa lý tích hợp Thừa Thiên Huế (GISHue) sang mô hình hệ thống thông tin địa lý đám mây

Dự án Chuyển đổi hệ thống thông tin địa lý tích hợp Thừa Thiên Huế (GISHue) sang mô hình hệ thống thông tin địa lý đám mây được eKGIS triển khai trên nền công nghệ GIS trực tuyến gServer. Các Sở, Ban, Ngành đều có thể truy cập vào hệ thống mọi lúc mọi nơi từ 1 địa chỉ duy nhất là https://gis.thuathienhue.gov.vn thông qua trình duyệt web hoặc thiết bị di động. Hệ thống được triển khai tập trung trên hạ tầng của Trung tâm Thông tin dữ liệu điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế (EDIC) đã phát huy tối đa hiệu quả từ việc sử dụng chung hạ tầng máy chủ, đường truyền, an toàn dữ liệu
và bảo mật hệ thống đã đầu tư.

e7603ed512b14f37a593e05b845006b6

Xây dựng chương trình quản lý lưới điện trên bản đồ hành chính cho Tổng công ty Điện lực miền Bắc

Năm 2014 là năm thành công của eKGIS trong lĩnh vực điện lực khi được phối hợp với Tổng công ty Điện lực miền Bắc triển khai dự án Xây dựng chương trình quản lý lưới điện trên bản đồ hành chính. Phần mềm GIS được triển khai theo mô hình 3 cấp: Điện lực, Công ty Điện lực, Tổng công ty và theo phạm vi của dự án, eKGIS đã triển khai đào tạo hướng dẫn sử dụng phần mềm cho 27 tỉnh miền Bắc. Phần mềm đã mang lại lợi ích đáng kể trong việc quản lý lưới điện một cách trực quan và xuyên suốt, mô phỏng được các bài toán thực tế trên máy tính trước khi thao tác ngoài hiện trường. Giúp cho các cán bộ vận hành đánh giá, tìm nguyên nhân sự cố trên lưới để có thể giải quyết kịp thời; hiện đại hóa công tác quản lý lưới điện giảm bớt thao tác thủ công tính toán, thống kê báo cáo. Quản lý, kiểm soát quá trình vận hành của lưới điện qua việc xem trên các phiếu kiểm tra định kỳ, thời gian giải quyết tồn tại nhằm một phần ngăn ngừa sự cố, giúp tăng chất lượng lưới điện

CBCNVnganhdien

Xây dựng hệ thống quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện 110kV (GIS EVN HANOI) cho Công ty Lưới điện Cao thế thành phố Hà Nội – Tổng công ty điện lực Hà Nội

Hợp đồng triển khai hệ thống quản lý kỹ thuật, vận hành lưới điện 110kV cho Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội thực hiện năm 2012-2013, là bước tiến lớn của eKGIS trong việc thâm nhập vào thị trường doanh nghiệp điện nhiều tiềm năng, đồng thời khẳng định năng lực cạnh tranh của công ty với các công ty cùng lĩnh vực trên cả nước. Hệ thống GIS EVN HANOI giúp cho Công ty Lưới điện Cao thế thành phố Hà Nội quản lý tập trung thống nhất toàn bộ hạ tầng lưới điện 110kV Hà Nội, quản lý cơ sở dữ liệu thiết bị của mạng lưới trên nền GIS; Cho phép quản trị cập nhật, tra cứu khai thác cơ sở dữ liệu hạ tầng lưới điện trên nền GIS.

anh_1

Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Thông tin và Truyền thông cho Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

Năm 2013 là năm có ý nghĩa lớn của eKGIS khi đã phát triển thành công ứng dụng quản lý tuyến cáp ngầm trên thiết bị di động cho Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội nằm ngoài phạm vi của dự án Xây dựng CSDL chuyên
ngành Thông tin và Truyền thông.
Nếu như trước đây, khi chưa có ứng dụng này các cán bộ Sở có khi mất hàng giờ đồng hồ tìm kiếm trong đống giấy tờ thì nay mọi thứ sẽ tìm dễ dàng hơn với ứng dụng được cài trên thiết bị di động có chức năng định vị GPS và kết nối 3G. Chỉ mất vài giây với một vài thao tác là có thể biết ngay được trên tuyến đường bất kỳ có tuyến cáp ngầm nào đi qua hay không, nếu
có thì đi ngầm dưới đường hay trên vỉa hè, cách lòng đường bao nhiêu mét, do đơn vị nào quản lý,…
Có thể nói ứng dụng này đáp ứng nhu cầu rất thiết thực cho công tác thanh tra, kiểm tra ngoài hiện trường của các cán bộ Sở, giảm nhẹ công việc điều tra kiểm soát hạ tầng tại các doanh nghiệp, nâng cao ý thức xây dựng hạ tầng viễn thông của các doanh nghiệp trên địa bàn TP.

hanoi1

Xây dựng CSDL, tích hợp thông tin, cập nhật bản đồ và lớp dữ liệu nền về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Hà Nội cho Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Dự án được triển khai năm 2014 với nội dung xây dựng kế hoạch quy hoạch sử dụng đất trên phạm vi toàn thành phố Hà Nội và cung cấp thông tin quy hoạch sử dụng đất cho người dân, doanh nghiệp…

vĩnh long1

Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam cho Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long

eKGIS tham gia xây dựng CSDL cho gói thầu “Chuyển đổi hệ tọa độ bản đồ số, chuyển hồ sơ địa chính sang dạng số bốn thị trấn (thuộc các huyện Bình Minh, Tam Bình, Trà Ôn và Vũng Liêm), tỉnh Vĩnh Long”, thuộc Dự án Hoàn thiện và Hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam cho Ban quản lý VLAP Vĩnh Long – Sở Tài nguyên và Môi trường Vĩnh Long năm 2013

khu-du-lich-tam-dao-vinh-phuc

Xây dựng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) phục vụ quản lý hạ tầng viễn thông cho Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc

Đây là dự án đầu tiên về lĩnh vưc ứng dụng GIS quản lý hạ tầng viễn thông mà eKGIS triển khai cho Sở Thông tin và Truyền thông Vĩnh Phúc năm 2009. Dự án là tiền đề cho việc phát triển mở rộng ứng dụng GIS cho toàn ngành Thông tin truyền thông.

d

Xây dựng phần mềm Hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Nam, Thanh Hóa, Bắc Kạn, Thừa Thiên Huế.

Phần mềm Hệ thống thông tin đất đai – gLIS của eKGIS là 1 trong 3 phần mềm được Bộ Tài nguyên & Môi trường cho phép áp dụng tại các Sở Tài nguyên và Môi trường trên phạm vi toàn quốc phục vụ đắc lực cho công tác quản lý của ngành đất đai và đã triển khai thành công cho một số tỉnh: Quảng Nam, Thanh
Hóa, Bắc Kạn, Thừa Thiên Huế

anhdaidien-gisHue

Xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế (GISHue) cho Sở Khoa học – Công nghệ Thừa thiên Huế

Được triển khai năm 2010, dự án Xây dựng hệ thống thông tin địa lý tỉnh Thừa Thiên Huế (GISHue) là một trong những hệ thống thông tin địa lý GIS có quy mô lớn nhất, đồng bộ nhất được triển khai tại Việt Nam. Dự án này có ý nghĩa điển hình trong việc triển khai HTTT địa lý GIS cho các tỉnh/thành phố trong cả nước; tạo tiền đề, tham chiếu tốt cho các dự án HTTT địa lý GIS sẽ được thực hiện trong các năm tiếp theo. Việc xây dựng thành công GISHue sẽ góp phần đưa tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành một trong những tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại hàng đầu của cả nước

di-thi

Xây dựng Hệ thống thông tin quy hoạch quy hoạch đô thị thành phố Hà Nội cho Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội

Ngoài mục đích xây dựng hệ thống thông tin quy hoạch nhằm phục vụ cho công tác quản lý, cung cấp thông tin quy hoạch hiệu quả đáp ứng được công tác quản lý chuyên môn của Sở Quy hoạch – Kiến trúc, dự án này còn đóng vai trò tham mưu cho UBND Thành phố về công tác quản lý quy hoạch đô thị của Thành phố. Hệ thống thông tin quy hoạch đô thị đã tạo lập được cơ sở dữ liệu về quy hoạch ban đầu; Xây dựng nghiệp vụ, xây dựng quy trình, quy phạm trong việc thực hiện thu thập, bảo quản, lưu trữ và quản lý thông tin cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống phần mềm ứng dụng cho phép quản lý, khai thác
thông tin quy hoạch đô thị thành phố.

nha may3

Xây dựng hệ thống quản lý tài sản mạng lưới cấp nước trên nền bản đồ số cho Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc

Với mong muốn phát triển 1 giải pháp ứng dụng GIS cho lĩnh vực cấp nước sạch và được sự tin tưởng từ phía Công ty Cổ phần Nước sạch Vĩnh Phúc, eKGIS đã có cơ hội phối hợp với công ty nghiên cứu xây dựng 1 giải pháp ứng dụng GIS quản lý tài sản mạng lưới cấp nước trên nền bản đồ số. Dự án đã đem lại cho Công ty phương pháp quản lý tài sản một cách toàn diện ở trình độ cao, tiên tiến, hiện đại đảm bảo độ chính xác cao, nhằm đạt được hiệu quả cao trong công tác quản lý dịch vụ cấp nước của công ty. Ngoài ra dự án
còn phục vụ cho công tác nghiên cứu, khảo sát, tính toán thiết kế cải tạo, mở rộng mạng lưới cấp nước hiện có: giảm thời gian, chi phí khảo sát thiết kế ống nhánh, phát triển khách hàng…

dem_hoi_an_giaoduc.net.vn_1

Xây dựng hệ thống phần mềm WebGIS phục vụ phát triển du lịch tỉnh Quảng Nam cho Sở Thông tin và Truyền thông Quảng Nam

Bằng sự sáng tạo và tâm huyết với nghề, eKGIS đã mang đến cho tỉnh Quảng Nam một sản phẩm bản đồ số du lịch nổi bật, hấp dẫn, thu hút giúp du khách trong và ngoài nước có một cái nhìn, sự cảm nhận mới về việc khám phá các tour du lịch, địa điểm du lịch với đầy đủ thông tin đa chiều trên internet. Bản đồ số du lịch như là một hướng dẫn viên du lịch, dẫn đường và “thuyết trình” về các đặc điểm văn hoá du lịch tại nơi nào đó mà du khách
muốn biết.
Những dòng giới thiệu sơ lược trên http://dulich.quangnam.vn (Cổng thông tin địa lý-du lịch tỉnh Quảng Nam) đã hé mở cánh cửa mà ở đó du khách có thể khám phá một vùng đất qua “click chuột”. Cổng thông tin du lịch Quảng Nam nhằm mục đích ứng dụng GIS trong công tác quản lý, quảng bá du lịch tới du khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, tích hợp yếu tố du lịch lên bản đồ với các chức năng tìm kiếm, khai thác một cách trực quan các địa điểm tham quan du lịch, mua sắm, lưu trú, các dịch vụ giải trí, lữ hành…

kinhthienvan1

Xây dựng kho dữ liệu phục vụ nghiên cứu dự báo, khai thác đa mục tiêu và xây dựng, cài đặt phần mềm cập nhật, tạo lập dữ liệu KTTV cho Trung tâm Tư liệu khí tượng thủy văn năm 2012

giao-thong_SSEZ

Tư vấn lập dự án Xây dựng Hệ thông tin giao thông vận tải tổng hợp và tích hợp các cơ sở dữ liệu chuyên ngành giao thông vận tải

24_15_1328755305_29_cauvuothanoi2_2729b

Tư vấn lập dự án Xây dựng Hệ thống thông tin quản lý các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông vận tải

thuoc-giam-can_1

Xây dựng Hệ thống thông tin chuyên đề Y Tế cho Cục Bản đồ – Bộ Tổng tham mưu

lg_p_series_cloud_monitors

Cung cấp “Phân hệ chức năng Map Server (phần mềm gServer) và dịch vụ biên tập bản đồ nền” cho Trung tâm Điện toán Truyền số liệu khu vực 1 năm 2014

images1221387_Su_doan_PK_377_bao_ve_to_quoc_datviet.vn_05

Xây dựng Phần mềm quản lý thông tin tại Sư đoàn Phòng không 361 năm 2010

tt thuong mai

Xây dựng Hệ thống quản lý thông tin Mạng lưới kho Quân nhu năm 2010

084610baoxaydung_6

Xây dựng Phần mềm quản lý tư liệu địa hình năm 2011

su-30-cua-viet-nam-chiem-uu-the-tren-khong-2

Xây dựng phần mềm diễn tập Phòng không không quân

che-ap-dien-tu-200812

Xây dựng phần mềm quản lý, phân tích, chiết xuất thông tin hỗ trợ xây dựng Khu vực phòng thủ năm 2014

images

Xây dựng phần mềm quản lý hồ sơ tác nghiệp tại bộ phận một cửa Sở QHKT Hà Nội

KI-YEU-2

Xây dựng cơ sở dữ liệu chiến lược, chính sách tài nguyên và môi trường cho Viện Chiến lược chính sách Tài nguyên và Môi trường, Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Bien Xuan Canh- Song Cau

Xây dựng phần mềm quản lý hệ thống tên đường giao thông và các công trình công cộng trên địa bàn TP Tuy Hoà Trung tâm công nghệ TTTT Phú Yên năm 2013