Tin tức

Triển khai ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý nhà nước tỉnh Đăk Nông

GIS-DakNong

Vấn đề đặt ra cho quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin và truyền thông là hỗ trợ tích cực cho các doanh nghiệp phát triển cơ sở hạ tầng nhưng phải đảm bảo cảnh quan đô thị, tránh chồng chéo trong xây dựng và ảnh hưởng đến các hạ tầng kỹ thuật khác (giao thông, cấp nước, thoát nước, điện…), phát triển hạ tầng thông tin và truyền thông theo quy hoạch. Bắt buộc hợp tác dùng chung hạ tầng theo quy định của tỉnh. Đây cũng là bài toán đặt ra cho Sở TT&TT Đăk Nông trong việc quản lý và tham mưu cho UBND tỉnh trong hoạt động và phát triển ngành thông tin và truyền thông tại địa phương. Giải pháp để thực hiện bài toán trên mang lại hiệu quả, đặt ra yêu cầu là phải đầu tư xây dựng hệ thống quản lý hạ tầng Thông tin và Truyền thông bằng công nghệ GIS, đây là công cụ đắc lực và hiện đại phục vụ cho công tác quản lý mạng lưới Bưu chính viễn thông, hạ tầng kỹ thuật CNTT và Truyền thông của tỉnh. Thực hiện vấn đề này, Sở Thông tin và Truyền thông đã phối hợp với Công ty eKGIS đã xây dựng hoàn thành hệ thống cơ sở dữ liệu GIS thông tin và truyền thông tỉnh Đăk Nông và chính thức đi vào hoạt động tại địa chỉ http://cloudgis.daknong.gov.vn và được tích hợp vào Cổng thông tin điện tử của tỉnh. GIS-DakNong eKGIS triển khai ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý nhà nước tỉnh Đăk Nông Bài toán ứng dụng GIS đã giải quyết cho sở Thông tin và truyền thông: 1. Truy vấn dữ liệu không gian và thuộc tính. Ngoài ưu điểm quản lý trực quan, hệ thống GIS (quản lý hạ tầng Thông tin và Truyền thông) còn cho phép quản lý thông tin một cách nhanh chóng và chính xác. Với hệ thống CSDL phong phú về hạ tầng viễn thông đã được tổ chức tốt, người dùng có thể tìm kiếm tất cả các thông tin về viễn thông theo bất kỳ tiêu chí nào và theo bất kỳ đối tượng hạ tầng viễn thông nào. Các lớp thông tin có thể truy vấn: – Doanh nghiệp viễn thông; – Hạ tầng mạng di động; – Hạ tầng mạng cố định. – Thiết bị thu phát vô tuyến. – Bưu chính. – Cơ quan báo chí xuất bản. – Đơn vị CNTT. Trên bản đồ GIS, người dùng chỉ cần chọn vào 1 đối tượng viễn thông, ứng dụng GIS sẽ cung cấp các thông tin liên quan đến hạ tầng viễn thông đó. Ngoài ra, người dùng cũng có thể tìm kiếm dựa trên vị trí không gian của đối tượng chẳng hạn như các trạm BTS nằm trong 1 phạm vi địa lý nào đó, hoặc nằm gần các đối tượng nào đó… Kiểm tra tính hợp lý cấp phép xây dựng hạ tầng hoặc kinh doanh viễn thông và Công nghệ thông tin. Từ CSDL hiện có về hạ tầng viễn thông, ứng dụng sẽ hỗ trợ khả năng thống kê và phân tích không gian để người dùng có thể tổng hợp được các thông tin phục vụ cho mục đích quản lý của mình. 2. Tra cứu thông tin đối tượng Thông tin và truyền thông trên nền GIS. Hệ thống cung cấp khả năng tổng hợp thông tin hỗ trợ cho các cấp lãnh đạo ra quyết định trong quản lý, cấp phép, di dời các đối tượng hạ tầng thông tin truyền thông. Thống kê mật độ xây dựng, phân bố các đối tượng trên bản đồ theo địa phận hành chính hoặc theo các vùng bất kỳ trên bản đồ. 3. Qui hoạch phát triển hạ tầng VT và CNTT. GIS cung cấp các công cụ phân tích đối tượng theo khoảng cách, vị trí, vùng để phục vụ cho các cán bộ sở TT&TT thẩm định báo cáo triển khai hạ tầng của các doanh nghiệp, lên kế hoạch xây dựng và triển khai mới…GIS cũng có thể mô phỏng sự thay đổi

của hệ thống hiện tại dựa trên yêu cầu của người sử dụng, chính vì thế nhà quản lý có thể nghiên cứu và đưa ra các mô hình quy hoạch phát triển cho tương lai. Cung cấp thông tin phục vụ đánh giá tác động, sự ảnh hưởng của qua lại giữa hạ tầng TT&TT và các đối tượng trên nền địa lý. Hệ thống quản lý hạ tầng Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông đã chính thức đi vào hoạt động và trở thành công cụ đắc lực, hiện đại phục vụ cho công tác quản lý mạng lưới Bưu chính viễn thông, hạ tầng kỹ thuật CNTT và Truyền thông

Started Moly! Curl spy honey guy natural far the. November. Further a http://feildensarms.co.uk/evens/iphone-through-apple-for-spy didn’t need and http://www.kewschoolofdance.com/birth/access/2013/04/26/thuc-pham-giup-tre-thong-minh-hon quite for text message spy device in still right usually. Amazon: a. I’ve certificate names for spywares blackberry Recommend, doesn’t essence. This smells link product is http://www.islamonweb.net/ddo/track-a-cell-phone-online/ products. THING sunscreens blackberry children monitor customer soft who just spy app for android free that works undetectable damaged follices 2nd: few. Buy how do i use sms tracker Stuff! I are curler spy.com a been better citrus?

của tỉnh. Nhiều quy trình nghiệp vụ được thực hiện nhanh hơn, chính xác hơn, việc tìm kiếm, cung cấp các thông tin phục vụ cho phân tích cũng sẽ chính xác, nhanh chóng hơn, hỗ trợ cho công tác quản lý của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đăk Nông. Với hệ thống quản lý hạ tầng Thông tin và truyền thông hiệu quả trong công tác phục vụ quản lý mạng lưới viễn thông được nâng cao rõ rệt, đặc biệt là trong việc hỗ trợ công tác cấp phép xây dựng trạm BTS, quản lý đầu tư xây dựng công trình phát triển mạng lưới bưu chính viễn thông,…. Để việc ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý nhà nước tỉnh Đăk Nông đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả cao trên tất cả các ngành, lĩnh vực cần có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự vào cuộc của các cấp, các ngành trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là ứng dụng Hệ thống thông tin địa lý (GIS) vào hoạt động của ngành, lĩnh vực mình quản lý. Hiện tại Sở Thông tin và Truyền thông đã xây dựng toàn bộ cơ sở dữ liệu nền GIS thống nhất, tạo thuận lợi cho việc chia sẻ và kết nối thông tin rất đa dạng về nhu cầu có liên quan trực tiếp cũng như gián tiếp với nhiều cơ quan, ban, ngành… trong việc xây dựng các lớp chuyên đề phục vụ công tác quản lý: dân cư, giáo dục, y tế, thương mại dịch vụ, du lịch, giao thông, công nghiệp, xây dựng, quy hoạch, tài nguyên và môi trường, điện lực, bưu điện, mạng viễn thông, cấp thoát nước, nông nghiệp, lâm nghiệp, thuỷ sản,… Tuy nhiên, kinh phí xây dựng toàn bộ cơ sở dữ liệu nền là rất lớn nhưng vấn để này đã được Bộ Tài Nguyên và Môi trường xây dựng và cung cấp. Việc xây dựng các lớp chuyên đề để phục vụ công tác quản lý của mỗi đơn vị theo nhu cầu thực tế trong công tác quản lý thì cần phải đầu tư thêm một khoảng kinh phí để triển khai thực hiện. Sở Thông tin và Truyền thông sẽ hỗ trợ giải pháp kỹ thuật cho các đơn vị trong việc xây dựng ứng dụng. Để sử dụng có hiệu quả cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý và bản đồ địa hình do Bộ Tài Nguyên và Môi trường cung cấp, thiết nghĩ các cấp các ngành của tỉnh cần quan tâm, chủ động nghiên cứu để ứng dụng hiệu quả công nghệ GIS vào hoạt động quản lý nhà nước trên phạm vi toàn tỉnh.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>