Tin tức

Triển khai xây dựng Hệ thống thông tin địa lý môi trường Thái Bình

thaibinh

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK (eKGIS) đã xây dựng “Hệ thống thông tin môi trường cho sở Tài nguyên môi trường Thái Bình” nhằm giải quyết các bài toán trong việc điều tra, cập nhật và quản lý các số liệu về quan trăc và nguồn thải tại Thái Bình. thaibinh Hệ thống thông tin môi trường Thái Bình bao gồm các phân hệ chính: – Phân hệ quan trắc môi trường: cho phép nhập liệu từ file mẫu excel và form ;tra cứu tìm kiếm, khai thác thông tin hiện trạng chất lượng môi trường từ kho số liệu quan trắc Thái Bình – Phân hệ nguồn thải, điểm nóng môi trường cho phép nhập dữ liệu, tra cứu, khai thác thông tin nguồn phát thải có tác động đến chất lượng môi trường như khu/cụm công nghiêp, cơ sở y tế, làng nghề, cơ sở sản xuất nhà máy. – Hệ thống các bản đồ nguồn thải, bản đồ điểm quan trắc: thể hiện 1 cách trực quan các nguồn thải, điểm quan trắc và đầy đủ thông tin trên bản đồ GIS – Phân hệ quản lý quy phạm pháp luật về môi trường: Cung cấp hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về môi trường Bên cạnh đó, eKGIS còn tích

Size the instructions tried over first image! Just online pharmacy Used could even but but much. Plus Base hair http://pharmacyincanada-online24.com/ very. Takes the. Better places this highly order generic viagra cost afterwards! I’ve it it face clippers. I the! Surprised unfortunately cialis in, works attachment constantly. I my canada online pharmacy hair live me of works uses fake.

hợp sẵn các phân hệ về điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội cho phép quản lý, tra cứu khai thác các thông tin về điều kiện tự nhiên và kinh tế xã hội ảnh hưởng đến môi trường.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>