Tin tức

Triển khai dự án “Xây dựng hệ thống GIS Bưu chính Viễn thông cho tỉnh Quảng Ninh”

qn2

Công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK (eKGIS) đã xây dựng “Hệ thống GIS quản lý hạ tầng Bưu chính – Viễn thông tỉnh Quảng Ninh” cho sở Thông tin truyền thông Quảng Ninh nhằm giải quyết các bài toán trong quản lý nhà nước, quy hoạch và phát triển hạ tầng Bưu chính – Viễn thông Hiện nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 06 doanh nghiệp tham gia cung cấp các dịch vụ viễn thông là: Công ty cổ phần viễn thông FPT – Chi nhánh Quảng Ninh,GTEL Mobibile, Chi nhánh Trung tâm Di động Quảng Ninh I, Chi nhánh Trung tâm Di động Quảng Ninh II, Chi nhánh Viettel Quảng Ninh, Viễn thông Quảng Ninh và 5 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh can i buy viagra online vực Bưu chính là : Bưu điện Quảng Ninh, Công ty Cổ phần Hạ Long Conection, Công ty Cổ phần chuyển phát nhanh hợp nhất miền Bắc, Chi nhánh công ty chuyển phát nhanh Tín Thành tại Quảng Ninh, Chi nhánh bưu chính Viettel tại

Quảng Ninh Hạ tầng Bưu buy clomid chính – Viễn thông của các doanh nghiệp ngày càng phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng dịch vụ của người dân, doanh nghiệp và các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh. Theo thống kế đến hết tháng 12 năm 2012, trên địa bàn tỉnh có 1531 trạm thu phát thông tin di động (BTS), 10 bộ điều khiển trạm gốc (BSC), 244 thiết bị thu phát và 68 điểm cung cấp dịch vụ Viễn thông. Đối với lĩnh vực Bưu chính, đến nay trên địa bàn tỉnh có 34 Bưu cục, 16 đại lý bưu điện, 130 địa lý điểm bưu điện văn hóa xã Vấn đề đặt ra là dữ liệu hạ tầng Thông tin & Truyền thông tỉnh Quảng Ninh cialis online đang tản mát về quản lý và lưu trữ dưới nhiều định dạng khác nhau và không có cấu trúc nhất định. Các dữ liệu tồn tại dưới dạng giấy chủ yếu là các báo cáo của các doanh nghiệp viễn thông và các bản thống thống kê do sở Thông tin & Truyền thông lập để tập hợp và quản lý. Đây cũng là bài toán đặt ra cho Sở TT&TT Quảng Ninh trong việc quản lý và tham mưu cho lãnh đạo liên quan đến hoạt động và phát triển thông tin và truyền thông tại địa phương. Điều này cần có những công cụ hỗ trợ quản lý chính xác và hữu hiện thì công nghệ GIS là sự lựa chọn phù hợp nhất hiện nay qn2

Hệ thống GIS Bưu chính – Viễn thông tỉnh Quảng Ninh

Dự án xây dựng hệ thống GIS quản lý hạ tầng Bưu chính – Viễn thông tỉnh Quảng Ninh có quy mô triển khai xây dựng tại Sở Thông tin Truyền thông tỉnh Quảng Ninh với các phạm vi sau: – Phạm vi dữ liệu: Dữ liệu hạ tầng Bưu chính và viễn thông trên toàn tỉnh Quảng Ninh. – Phạm vi triển khai sử dụng: + Sở Thông tin Truyền thông: Phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý và quy hoạch hạ tầng Bưu chính và Viễn thông trên địa bàn tỉnh. Cung cấp công cụ để quản lý nhà nước về hạ tầng Bưu chính và Viễn thông . Phục vụ các chuyên viên trong sở trong các hoạt động tác nghiệp. + Phục vụ các ban ngành trong tỉnh có nhu cầu sử dụng thông tin hạ tầng Bưu chính và Viễn thông , chia sẻ dữ liệu hạ tầng thông tin truyền thông. + Có khả năng mở rộng ra mạng Internet kết nối đến các đơn vị viễn thông tiếp nhận dữ liệu và phục vụ khai thác cho cộng đồng, người dân. Hệ thống quản lý hạ tầng Bưu chính – Viễn thông tỉnh Quảng Ninh đã đi vào hoạt động là công cụ đắc lực và hiện đại what viagra does phục vụ cho công tác quản lý mạng lưới Bưu chính viễn thông trong toàn tỉnh. Trong đó có nhiều quy trình nghiệp vụ sẽ được thực hiện nhanh hơn,chính xác hơn, việc tìm kiếm, cung cấp các thông tin phục vụ cho phân tích cũng sẽ chính xác, nhanh chóng hơn.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>