Tin tức

Triển khai dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ dự báo”

Kho_KTTV

Tháng 5/2012, trung tâm tư liệu khí tượng thủy văn đã chính thức ký hợp đồng “Xây dựng cơ sở dữ liệu khí tượng thủy văn phục vụ dự báo” với liên danh công ty cổ phần công nghệ thông tin địa lý eK (eKGIS) và công ty TNHH tin học real pharmacy rx generic viagra eK (eK).

Theo như hợp đồng liên danh eKGIS – eK sẽ thực hiện từ khâu khảo sát, thiết kế kho dữ liệu cho đến thi công xây dựng và chuẩn hóa chuyển đổi wsu college of pharmacy dữ liệu nguồn và đưa kho dữ liệu vào vận hành.
Kho_KTTV
Hiện nay Kho Tư liệu khí tượng thuỷ văn (KTTV) lưu trữ quản lý và bảo quản tư liệu, số liệu chuyên ngành KTTV được thu thập từ các trạm đo, điểm đo đã và đang hoạt động thuộc mạng lưới trạm KTTV trên toàn quốc. Các tài liệu được bảo quản trong cặp giả da (trọng lượng 5-6 kg/1cặp) xấp xỉ 15 000 cặp tương đương với 3 000 m giá, gần 600 m tài liệu đóng bằng bìa các tông cứng chưa đưa vào cặp. Các chủng loại tài liệu hiện có trong kho bao gồm số liệu lưu giữ cuối thế kỷ XVIII cho đến nay và liên tục bổ sung mới hàng năm, khiến cho việc lưu trữ, tìm kiếm, thống kê số liệu ngày càng trở nên khó khăn vất vả.

Việc xây dựng kho dữ liệu KTTV sẽ đáp ứng được công tác thu thập, lưu trữ, khai thác, thống kê dữ liệu trở nên nhanh chóng, chính xác phục cụ cho công tác dự báo, khai thác đa mục tiêu. Với kinh nghiệm xây dựng cơ sở dữ liệu từ các hệ thống GIS, eKGIS đảm bảo Chuẩn hóa, chuyển đổi, tích hợp các nguồn dữ liệu hiện có vào CSDL KTTV gốc và kho dữ liệu KTTV. Xây dựng phần mềm được thiết kế, vận dụng và thực thi linh hoạt, phối hợp hoạt động hiệu quả và nhuần nhuyễn phục vụ tốt các chức năng kamagra y sus efectos của hệ thống.

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bạn có thể sử dụng các thẻ HTML và thuộc tính sau: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>