Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi

Lãnh đạo có thể thực hiện giao việc cho các phòng, đội đường dây, đội sửa chữa,… bằng Web khi ở văn phòng hoặc bằng điện thoại, máy tính bảng khi không ở văn phòng
Trưởng phòng, nhân viên có thể nhận yêu cầu công việc bằng Web khi ở văn phòng hoặc bằng điện thoại, máy tính bảng khi không ở văn phòng
Lãnh đạo có thể kiểm tra, giám sát được các vị trí công việc mà nhân viên đang thực hiện ở ngoài văn phòng một cách trực quan trên bản đồ bằng Web khi ở văn phòng hoặc bằng điện thoại, máy tính bảng khi không ở văn phòng
Nhân viên có thể báo cáo tình hình thực hiện công việc từ điện thoại, máy tính bảng của mình khi làm việc ngoài văn phòng
Lãnh đạo có thể nhắc nhở, trao đổi và đánh giá về công việc đã giao với nhân viên mọi lúc mọi nơi bằng Web khi ở văn phòng hoặc bằng điện thoại, máy tính bảng khi không ở văn phòng

d0
2
3

Tuần đường, tuần kiểm bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng

Phòng quản lý KCHT có thể thiết kế các phiếu thông tin phục vụ tuần đường, tuần kiểm: mặt đường, lề đường, hành lang, an toàn giao thông,…chỉ bằng các thao tác kéo thả đơn giản
Nhân viên tuần đường, tuần kiểm có thể nhận yêu cầu kiểm tra đường bộ từ lãnh đạo trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính bảng
Nhân viên tuần đường, tuần kiểm có thể thực hiện thu thập thông tin bằng điện thoại hoặc máy tính bảng tại từng vị trí kiểm tra theo đúng các thông tin trong phiếu thông tin kiểm tra do phòng quản lý KCHT quy định và đính kèm kết quả kiểm tra vào phiếu công việc
Tại văn phòng lãnh đạo công ty, phòng quản lý KCHT có thể giám sát, tra cứu thông tin kiểm tra KCHT giao thông đường bộ trực quan trên bản đồ vị trí kiểm tra ngay khi đội đường dây gửi thông tin về từ hiện trường

Thu thập thông tin tài sản đường bộ bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng

Phòng quản lý KCHT có thể thiết kế các phiếu thu thập thông tin tài sản KCHT chỉ bằng các thao tác kéo thả đơn giản
Nhân viên thu thập (nhân viên tuần đường, tuần kiểm) nhận yêu cầu thu thập thông tin bằng điện thoại hoặc máy tính bảng của mình
Nhân viên khảo sát thực hiện thu thập thông tin theo đúng yêu cầu trong phiếu thu thập bằng điện thoại hoặc máy tính bảng của mình và đồng bộ về trung tâm khi có kết nối internet
Lanh đạo có thể tra cứu thông tin tại bất cứ nơi đâu, bằng máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng
Lãnh đạo có thể giao việc từ bảo trì từ kết quả thu thập thông tin tài sản KCHT của nhân viên

4

Lợi ích

Làm việc liền mạch giữa văn phòng và hiện trường trong giao việc, xử lý công viêc, giám sát triển khai, theo dõi kết quả.

Quản lý công việc mọi lúc, mọi nơi. Quá trình trao đổi thông tin công việc thông suốt, tức thời. Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến công việc cho người thực hiện
Kiểm soát thông tin tuần đường, tuần kiểm theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực. Xử lý vấn đề bảo trì ngay từ thông tin tuần đường, tuần kiểm. Giám sát nhân viên tuần đường theo thời gian, địa điểm thực hiện công việc
Thu thập nhiều thông tin phục vụ quản lý tài sản KCHT như vị trí, hình ảnh, video, số liệu,…

Đặc điểm nổi bật

Cho phép mở rộng thông tin phiếu công việc theo yêu cầu, phù hợp với từng loại hình công việc.
Giám sát nhân viên làm việc ngoài hiện trường trực quan trên bản đồ, mọi lúc mọi nơi bằng Web hoặc ứng dụng di động
Đính kèm một hoặc nhiều phiếu thông tin tài sản vào phiếu công việc
Hỗ trợ nhiều chế độ bản đồ nền khác nhau (vệ tinh, địa hình, hành chính, giao thông,…
Hỗ trợ đa nền tảng di động khác nhau: Android, iOS, Window Phone
Hỗ trợ thu thập thông tin theo chế độ online hoặc offline.

Điển hình ứng dụng

Chi cục quản lý đường bộ I.7
Sở GTVT Nghệ An
Công ty CPXD 101