Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi

Lãnh đạo có thể thực hiện giao việc cho các phòng, đội đường dây, đội sửa chữa,… bằng Web khi ở văn phòng hoặc bằng điện thoại, máy tính bảng khi không ở văn phòng
Trưởng phòng, nhân viên có thể nhận yêu cầu công việc bằng Web khi ở văn phòng hoặc bằng điện thoại, máy tính bảng khi không ở văn phòng
Lãnh đạo có thể kiểm tra, giám sát được các vị trí công việc mà nhân viên đang thực hiện ở ngoài văn phòng một cách trực quan trên bản đồ bằng Web khi ở văn phòng hoặc bằng điện thoại, máy tính bảng khi không ở văn phòng
Nhân viên có thể báo cáo tình hình thực hiện công việc từ điện thoại, máy tính bảng của mình khi làm việc ngoài văn phòng
Lãnh đạo có thể nhắc nhở, trao đổi và đánh giá về công việc đã giao với nhân viên mọi lúc mọi nơi bằng Web khi ở văn phòng hoặc bằng điện thoại, máy tính bảng khi không ở văn phòng

d0
d1
d2

Thu thập thông tin kiểm tra lưới điện, sự cố lưới điện bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng

Phòng kỹ thuật có thể thiết kế các phiếu thông tin phục vụ kiểm tra lưới điện: đường dây, cột điện, trạm biến áp,…chỉ bằng các thao tác kéo thả đơn giản
Đội đường dây có thể nhận yêu cầu kiểm tra lưới điện từ lãnh đạo trực tiếp trên điện thoại hoặc máy tính bảng
Đội đường dây có thể thực hiện thu thập thông tin bằng điện thoại hoặc máy tính bảng tại từng vị trí kiểm tra theo đúng các thông tin trong phiếu thông tin kiểm tra do phòng Kỹ thuật quy định và đính kèm kết quả kiểm tra vào phiếu công việc
Tại văn phòng lãnh đạo điện lực, phòng kỹ thuật có thể giám sát, tra cứu thông tin kiểm tra lưới điện trực quan trên bản đồ vị trí kiểm tra ngay khi đội đường dây gửi thông tin về từ hiện trường

Thu thập thông tin khảo sát lắp đặt công tơ điện bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng

Phòng kinh doanh có thể thiết kế các phiếu khảo sát lắp đặt công tơ chỉ bằng các thao tác kéo thả đơn giản
Nhân viên kinh doanh nhận yêu cầu khảo sát lắp đặt công tơ cho khách hàng từ bằng điện thoại hoặc máy tính bảng của mình
Địa chỉ khách hàng được thể hiện trực quan trên bản đồ vị trí khách hàng
Nhân viên khảo sát thực hiện thu thập thông tin khảo sát theo đúng yêu cầu thông tin trong phiếu khảo sát bằng điện thoại hoặc máy tính bảng của mình
Đính kèm phiếu khảo sát vào phiếu công việc được giao và gửi về công ty
Nhân viên kinh doanh căn cứ vào thông tin khảo sát nhận được để lập dự toán, phương án lắp đặt và lập hợp đồng cho khách hàng
Nhân viên lắp đặt có thể nhận yêu cầu lắp đặt bằng điện thoại hoặc máy tính bảng của mình

d3
d4
d5

Ghi chỉ số và kiểm tra công tơ điện bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng

Rút ngắn thời gian, lược bỏ các bước trung gian thủ công trong quá trình ghi chỉ số. Kết hợp việc thực hiện ghi chỉ số với kiểm tra công tơ điện, kiểm tra tài sản lưới điện trên tuyến trong quá trình ghi chỉ số.
Tích hợp với các hệ thống quản lý khách hàng hiện có, kết nối số liệu để thiết lập các chu kỳ ghi chỉ số mới, sau đó lập kế hoạch, quản lý và giao việc.
Cung cấp cho cán bộ ghi chỉ số thông tin trên di động cho các đối tượng đang quản lý (công tơ, khách hàng, chỉ số tháng trước,…)
Hỗ trợ nhập thông tin mới: chỉ số, trạng thái, ghi chú,… đồng thời hỗ trợ thu thập: hình ảnh hiện trạng công tơ, vị trí công tơ.
Tiết kiệm chi phí, sử dụng tối đa hạ tầng thiết bị hiện có, rút ngắn thời gian thực hiện từ ghi chỉ số đến in hóa đơn, loại bỏ sử dụng giấy tờ, bảng tính và công nhập liệu.

Lợi ích

Làm việc liền mạch giữa văn phòng và hiện trường trong giao việc, xử lý công viêc, giám sát triển khai, theo dõi kết quả.

Quản lý công việc mọi lúc, mọi nơi. Quá trình trao đổi thông tin công việc thông suốt, tức thời. Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin liên quan đến công việc cho người thực hiện
Thông tin kiểm tra hiện trường được kiểm soát theo thời gian thực hoặc gần thời gian thực. Cung cấp thông tin bất thường trên lưới điện chính xác, kịp thời để có phương án xử lý phù hợp, giảm thiểu sự cố
Thu thập nhiều thông tin phục vụ quản lý tài sản trên lưới như vị trí, hình ảnh, video, số liệu,…

Đặc điểm nổi bật

Cho phép mở rộng thông tin phiếu công việc theo yêu cầu, phù hợp với từng loại hình công việc.
Giám sát nhân viên làm việc ngoài hiện trường trực quan trên bản đồ, mọi lúc mọi nơi bằng Web hoặc ứng dụng di động
Đính kèm một hoặc nhiều phiếu thông tin tài sản vào phiếu công việc
Hỗ trợ nhiều chế độ bản đồ nền khác nhau (vệ tinh, địa hình, hành chính, giao thông,…
Hỗ trợ đa nền tảng di động khác nhau: Android, iOS, Window Phone
Hỗ trợ thu thập thông tin theo chế độ online hoặc offline.

Điển hình ứng dụng

Quản lý công việc và kiểm tra lưới điện
Công ty lưới điện cao thế Hà Nội
Trung tâm Điều độ Thông tin
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội
Công ty Điện lực Hà Đông
Tổng công ty Điện lực Thành phố Hà Nội