Nền tảng

gWork cho cấp nước

Quản lý tài sản mạng cấp nước bằng di động và máy tính bảng

Tổng quan

mobiwork.vn cho phép thiết lập các thông tin quản lý cho các tài sản trên mạng cấp nước: van hệ thống, van điều khiển, van chặn, trụ cứu hỏa, điểm đấu nối,… Các tài sản đang quản lý ở nhiều định dạng khác nhau (.shp, .gdb, .xls) có thể nhập vào hệ thống để quản lý, lưu trữ tập trung đồng thời chia sẻ cho các thành viên của đơn vị để khai thác sử dụng mọi lúc, mọi nơi. Dữ liệu tài sản trên mạng cấp nước: van hệ thống, van điều khiển, van chặn, trụ cứu hỏa, điểm đấu nối,… có thể được cập nhật, thu thập bổ sung thông tin thông qua các thiết bị di động, máy tính bảng với các thông tin đa dạng: hình ảnh, vị trí,…

Lợi ích

Thu thập, quản lý thông tin tài sản mạng lưới tập trung. Khai thác sử dụng mọi lúc, mọi nơi.

Thiết lập thông tin quản lý tài sản theo nhu cầu

Bản đồ vị trí

Thu thập thông tin vị trí (GPS) tài sản

Khai thác thông tin mọi lúc, mọi nơi

Thu thập hình ảnh hiện trạng tài sản

Đơn giản và thân thiện với người dùng

Tính năng

THIẾT KẾ PHIẾU (BIỂU MẪU) THÔNG TIN TÀI SẢN

Thiết kế thông tin quản lý tải sản theo nhu cầu quản lý: Van hệ thống, van chức năng, van chặn, trụ cứu hỏa,…

TÍCH HỢP DỮ LIỆU TÀI SẢN ĐANG QUẢN LÝ

Nhập dữ liệu tài sản hiện có vào phiếu (biểu mẫu) thông tin tài sản từ các định dạng khác nhau (Excel, CSV, Shapefile,…) để lưu trữ, quản lý tập trung

THU THẬP, CẬP NHẬT TÀI SẢN

Cập nhật thông tin tài sản mạng cấp nước:Van hệ thống, van chức năng, van chặn, trụ cứu hỏa,… từ danh sách và trên bản đồ.

TÌM KIẾM

Tìm kiếm, tra cứu thông tin tài sản từ danh sách và trên bản đồ vị trí tài sản

BẢN ĐỒ

Bản đồ vị trí tài sản trực quan

TỔNG HỢP, THỐNG KÊ TÀI SẢN

Tổng hợp số lượng, hiện trạng tài sản cấp nước trên mạng lưới

BẢN ĐỒ NỀN ĐA DẠNG

Cung cấp hệ thống các bản đồ nền đa dạng từ các nguồn phổ biến (google, bingmap, openstreatmap,…), và bản đồ nền do tổ chức tự xây dựng

LÀM VIỆC OFFLINE

Hỗ trợ làm việc trong môi trường có hoặc không có kết nối internet. Cho phép thực hiện đồng bộ về chung tâm khi có kết nối internet

TƯƠNG THÍCH NHIỀU NỀN TẢNG

Hệ thống có thể sử dụng trên các smartphone, tablet với các hệ điều hành phổ biến: iOS, Android

XUẤT DỮ LIỆU

Kết xuất ra các định dạng dữ liệu phổ biến (.csv, .xls, .shp,…) để có thể đưa vào các hệ thống khác

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]