Nền tảng

gWork cho cấp nước

Ghi chỉ số và kiểm tra đồng hồ nước bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng

Tổng quan

  • Rút ngắn thời gian, lược bỏ các bước trung gian thủ công trong quá trình ghi chỉ số. Kết hợp việc thực hiện kiểm tra đồng hồ, kiểm tra tài sản trên tuyến trong quá trình ghi chỉ số.
  • Tích hợp với các hệ thống quản lý hóa đơn hiện có, kết nối số liệu để thiết lập các chu kỳ ghi chỉ số mới, sau đó lập kế hoạch, quản lý và giao việc.
  • Cung cấp cho cán bộ ghi chỉ số thông tin đang quản lý (Đồng hồ, khách hàng, chỉ số tháng trước,…). Hỗ trợ nhập thông tin mới: chỉ số, trạng thái, ghi chú,… đồng thời hỗ trợ thu thập: hình ảnh hiện trạng đồng hồ, vị trí đồng hồ.
  • Tiết kiệm chi phí, sử dụng tối đa hạ tầng thiết bị hiện có, rút ngắn thời gian thực hiện từ ghi chỉ số đến in hóa đơn, loại bỏ sử dụng giấy tờ, bảng tính và công nhập liệu.

Lợi ích

Loại bỏ sử dụng giấy bút và nhập liệu thủ công. Tăng độ chính xác, giảm thiểu lỗi khi giảm bớt các khâu nhập liệu trung gian.

Lập kế hoạch, quản lý việc ghi chỉ số

Cập nhật dữ liệu vị trí (GPS) đồng hồ


Kiểm soát số liệu

Giám sát, đánh giá tiến độ ghi chỉ số

Ghi chỉ số kết hợp với kiểm tra tình trạng đồng hồ

Tiết kiệm chi phí

Thu thập thông tin hình ảnh

Hoạt động online và offline

Truy cập, cập nhật thông tin trên thiết bị di động

Tính năng

KHỞI TẠO CHU KÌ GHI CHỈ SỐ

Thiết lập chu kỳ ghi chỉ số mới cho từng tháng. Lập kế hoạch, giao việc theo tuyến ghi đọc.

GHI CHỈ SỐ

Ghi chỉ số tháng hiện tại, tự động tính toán sản lượng và so sánh với các sản lượng các tháng trước.
Cung cấp khả năng tìm kiểm, sắp xếp đồng hồ thuận tiện cho quá trình ghi chỉ số
Tìm kiếm (theo không gian, thuộc tính, mã QR,..); Sắp xếp(theo không gian, thứ tự đị ghi)

THU THẬP HÌNH ẢNH

Thu thập thông tin hình ảnh hiện trạng, chỉ số đồng hồ phục vụ khai thác, đối sánh chỉ số khi có yêu cầu, khiếu nại của khách hàng

THU THẬP VỊ TRÍ

Sử dung kết hợp công nghệ GPS được trạng bị trên các thiết bị di động để thu thập vị trí đồng hồ khách hàng giúp thành lập bản đồ khách hàng

GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ CÔNG VIỆC

Giám sát được nhân viên ghi chỉ số có đến đọc hay không, ngăn ngừa tình trạng đọc phóng chỉ số nước

BẢN ĐỒ KHÁCH HÀNG

Cung cấp vị trí khách hàng trực quan trên bản đồ.

BẢN ĐỒ NỀN ĐA DẠNG

Cung cấp hệ thống các bản đồ nền đa dạng từ các nguồn phổ biến (google, bingmap, openstreatmap,…), và bản đồ nền do tổ chức tự xây dựng.

QUY TRÌNH LÀM VIỆC LIÊN THÔNG

Quy trình làm việc liên thông từ cán bộ hiện trường (cán bộ ghi chỉ số) đến cán bộ văn phòng trong tổ chức công việc, giao việc, và thực hiện.

KIỂM TRA ĐỒNG HỒ

Trong quá trình ghi chỉ số cán bộ ghi chỉ số có thể kết hợp kiểm tra đồng hồ, ghi nhận, báo hỏng các thiết bị trên tuyến và đồng hồ khách hàng.

LÀM VIỆC OFFLINE

Hỗ trợ làm việc trong môi trường có hoặc không có kết nối internet. Cho phép thực hiện đồng bộ về chung tâm khi có kết nối internet

TƯƠNG THÍCH NHIỀU NỀN TẢNG

Hệ thống có thể sử dụng trên các smartphone, tablet với các hệ điều hành phổ biến: iOS, Android.

KẾT XUẤT DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG KHÁC

Kết xuất ra các định dạng dữ liệu phổ biến (.csv, .xls, .shp,…) để có thể đưa vào các hệ thống khác

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]