Nền tảng

gWork cho cấp nước

Di động hóa công việc kiểm tra và bảo trì tài sản mạng cấp nước

Tổng quan

Giải quyết các công việc hàng ngày của cán bộ văn phòng cũng như hiện trường trong công việc tại văn phòng cũng như ngoài hiện trường như: kiểm tra, sửa chữa, lắp đặt mạng cấp nước. Tạo, giao việc, giám sát công việc mọi lúc, mọi nơi. Giảm thiểu sử dụng giấy, email trong quản lý công việc. Bất kỳ ai trong tổ chức đều có thể xử lý công việc, thu thập số liệu qua các thiết bị smartphone, tablet khi làm việc ngoài hiện trường. Cung cấp giao diện dashboard-tổng hợp tình hình xử lý công việc, đơn giản và thân thiện với người dùng.

Lợi ích

Làm việc liền mạch giữa văn phòng và hiện trường trong giao việc, xử lý công viêc, giám sát triển khai, theo dõi kết quả.

Giao việc, xử lý công việc mọi lúc, mọi nơi

Giám sát thực hiện công việc

Thu thập, cập nhật số liệu nhanh chóng

Tương tác thời gian thực

Giảm thiểu sử dụng giấy

Đơn giản và thân thiện với người dùng

Tính năng

TẠO PHIẾU GIAO VIỆC

Tạo phiếu giao việc với thông tin mô tả và vị trí thực hiện công việc. Cho phép chọn nhiều kết quả kiểm tra vào phiếu để làm thông tin tham khảo

THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

Nhận thông báo giao việc tức thời.
Cung cấp form nhập liệu thuận tiện (giá trị mặc định, lựa chọn từ danh sách, luật logic,…)
Thu thập dữ liệu vị trí, hình ảnh kết quả thực hiện

THEO DÕI CÔNG VIỆC

Theo dõi tiến độ, vị trí, kết quả thực hiện công việc.
Tổng hợp khối lượng xử lý công việc qua các giao diện dashboard (số liệu, biểu đồ).
Xem và theo dõi tiến độ công việc trên danh sách công việc và trên bản đồ

LẮP ĐẶT MỚI

Khảo sát thông tin khách hàng, hiện trạng khu vực phục vụ lắp đặt mới đồng hồ dịch vụ cho khách hàng

KIỂM TRA VAN

Lập kế hoạch, quản lý, giám sát việc kiểm tra van. Thu thập thông tin hình ảnh, vị trí không gian và kiểm tra van

KIỂM TRA RÒ RỈ

Thu thập thông tin hình ảnh, vị trí không gian và thông tin điểm rò rỉ. Cung cấp thông tin để lập công việc, kế hoạch sửa chữa

KIỂM TRA TRỤ CỨU HỎA

Thu thập thông tin hình ảnh, vị trí không gian và thông tin trụ cứu hỏa. Đảm bảo cung cấp nước tại các trụ cứu hỏa trong trường hợp khẩn cấp

BẢN ĐỒ NỀN ĐA DẠNG

Cung cấp hệ thống các bản đồ nền đa dạng từ các nguồn phổ biến (google, bingmap, openstreatmap,…), và bản đồ nền do tổ chức tự xây dựng

LÀM VIỆC OFFLINE

Hỗ trợ làm việc trong môi trường có hoặc không có kết nối internet. Cho phép thực hiện đồng bộ về chung tâm khi có kết nối internet

TƯƠNG THÍCH NHIỀU NỀN TẢNG

Hệ thống có thể sử dụng trên các smartphone, tablet với các hệ điều hành phổ biến: iOS, Android

XUẤT DỮ LIỆU

Kết xuất ra các định dạng dữ liệu phổ biến (.csv, .xls, .shp,…) để có thể đưa vào các hệ thống khác

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]