Quản lý công việc mọi lúc mọi nơi

mobiwork.vn mang đến cho công ty cấp nước một quy trình liền mạch trong quản lý công việc từ văn phòng đến hiện trường. Lãnh đạo có thể thực hiện giao việc, giám sát nhân viên và tiến độ công việc mọi lúc mọi nơi bằng di động hoặc trên web . Nhân viên có thể nhận yêu cầu công việc, phản hồi và cập nhật tiến độ, kết quả thực hiện công việc bằng di động khi ở hiện trường hoặc trên máy tính khi ở văn phòng.

n1
n2

Ghi chỉ số và kiểm tra đồng hồ nước bằng điện thoại di động hoặc máy tính bảng

Rút ngắn thời gian, lược bỏ các bước trung gian thủ công trong quá trình ghi chỉ số. Kết hợp việc thực hiện kiểm tra đồng hồ, kiểm tra tài sản trên tuyến trong quá trình ghi chỉ số.
Tích hợp với các hệ thống quản lý hóa đơn hiện có, kết nối số liệu để thiết lập các chu kỳ ghi chỉ số mới, sau đó lập kế hoạch, quản lý và giao việc.
Cung cấp cho cán bộ ghi chỉ số thông tin đang quản lý (Đồng hồ, khách hàng, chỉ số tháng trước,…). Hỗ trợ nhập thông tin mới: chỉ số, trạng thái, ghi chú,… đồng thời hỗ trợ thu thập: hình ảnh hiện trạng đồng hồ, vị trí đồng hồ.
Tiết kiệm chi phí, sử dụng tối đa hạ tầng thiết bị hiện có, rút ngắn thời gian thực hiện từ ghi chỉ số đến in hóa đơn, loại bỏ sử dụng giấy tờ, bảng tính và công nhập liệu.

Quản lý tài sản mạng cấp nước bằng di động và máy tính bảng

mobiwork.vn cho phép thiết lập các thông tin quản lý cho các tài sản trên mạng cấp nước: van hệ thống, van điều khiển, van chặn, trụ cứu hỏa, điểm đấu nối,… Các tài sản đang quản lý ở nhiều định dạng khác nhau (.shp, .gdb, .xls) có thể nhập vào hệ thống để quản lý, lưu trữ tập trung đồng thời chia sẻ cho các thành viên của đơn vị để khai thác sử dụng mọi lúc, mọi nơi.
Dữ liệu tài sản trên mạng cấp nước: van hệ thống, van điều khiển, van chặn, trụ cứu hỏa, điểm đấu nối,… có thể được cập nhật, thu thập bổ sung thông tin thông qua các thiết bị di động, máy tính bảng với các thông tin đa dạng: hình ảnh, vị trí,…

n3
n4

Di động hóa công việc kiểm tra và bảo trì tài sản mạng cấp nước

Với các công việc kiểm tra, bảo trì tài sản trên mạng cấp nước: van hệ thống, van điều khiển, van chặn, trụ cứu hỏa, điểm đấu nối, đường ống,… nhân viên hiện trường không cần phải đến văn phòng để nhận yêu cầu công việc và hồ sơ tài sản vì toàn bộ thông tin cần thiết đã sẵn sàng trên điện thoại hoặc máy tính bảng của họ.
Yêu cầu công việc sẽ được chuyển đến điện thoại hoặc máy tính bảng của nhân viên với thông tin yêu cầu công việc, vị trí công việc, vị trí tài sản,… để thực hiện công việc cũng như hỗ trợ thu thập, cập nhật kết quả công việc đã thực hiện.
Lãnh đạo, người điều hành dễ dàng theo dõi, quản lý, giám sát kết quả công việc được nhân viên gửi về theo thời gian thực một cách trực quan trên bản đồ và giao diện tổng hợp (dashboard) xử lý công việc.