Quản lý nhà nước

Văn hóa du lịch

Trong lĩnh vực Văn hóa du lịch, eKGIS cung cấp các giải pháp ứng dụng công nghệ GIS phục vụ quản lý hệ thống dữ liệu ngành văn hóa, du lịch (điểm đến, ẩm thực, tên đường, lễ hội, khảo cổ…) và cung cấp thông tin văn hóa – du lich cho người dân một cách nhanh chóng, trực quan, sinh động nhất với đầy đủ thông tin về vị trí, hình ảnh, video, ảnh 360,…

vanHoaDuLich-01
row_wave_cloud
vanHoaDuLich-02

gServer

Phần mềm gServer được ứng dụng để thu thập thông tin, thiết lập cơ sở dữ liệu về văn hóa du lịch bằng công nghệ GIS với các lớp dữ liệu cơ bản như: di sản văn hóa phi vật thể; di tích lịch sử – văn hóa; danh lam thắng cảnh; quy hoạch khảo cổ; tên đường; tài nguyên du lịch; điểm đến; dịch vụ du lịch; gServer cũng được sử dụng trong tạo lập, biên tập các bản đồ chuyên đề văn hóa du lịch để làm nền cho các ứng dụng chuyên biệt được phát triển để đáp ứng các nhu cầu về cung cấp thông tin phục vụ quản lý di sản, quản lý quy hoạch khảo cổ, quản lý địa điểm du lịch của cơ quan quản lý nhà nước cũng như các ứng dụng cung cấp thông tin văn hóa du lịch cho người dân và du khách.

gWork

gWork là công cụ hữu ích hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến công tác thanh kiểm tra các địa điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch tại thực địa như: hỗ trợ lập danh sách các địa điểm cần thanh kiểm tra, giám sát; hỗ trợ tra cứu thông tin về đối tượng thanh kiểm tra bằng thiết bị di động; hỗ trợ thu thập thông tin bằng thiết bị di động khi thực hiện thanh kiểm tra tại thực địa; hỗ trợ quản lý thông tin về kết quả thanh kiểm tra, giám sát

gWork-01
vanHoaDuLich-03

gServer cho Văn hóa du lịch

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gServer để đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt về ứng dụng GIS trong quản lý văn hóa và du lịch như: Các bản đồ và ứng dụng phục vụ cung cấp thông tin về di sản văn hóa, điểm đến; các bản đồ và ứng dụng hỗ trợ cung cấp thông tin về sự kiện văn hóa du lịch trong năm; các bản đồ và ứng dụng hỗ trợ quản lý tài nguyên du lịch,…

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]