Quản lý nhà nước

Quy hoạch xây dựng đô thị, nông thôn

Một cơ sở dữ liệu quy hoạch xây dựng được số hóa và GIS hóa sẽ là một tiền đề quan trọng để ứng dụng CNTT nói chung và công nghệ GIS nói riêng vào lĩnh vực quy hoạch xây dựng. Việc số hóa hồ sơ quy hoạch giúp cho việc tiếp cận, tra cứu hồ sơ quy hoạch được dễ dàng thuận tiện hơn, tránh bị hư hỏng hoặc mất mát hồ sơ quy hoạch giấy. Việc GIS hóa dữ liệu quy hoạch giúp cho thông tin quy hoạch cung cấp cho các ngành khác có thể được sử dụng ngay mà không phải qua xử lý và là điều kiện tiên quyết trong việc ứng dụng công nghệ GIS vào công tác quản lý, theo dõi thực hiện quy hoạch.

nongNghiep-1
row_wave_cloud
quyHoachXayDung-03

gServer

Nền tảng gServer được sử dụng trong các giải pháp hệ thống thông tin quy hoạch để:

 • Quản lý tập trung các lớp dữ liệu GIS quy hoạch
 • Chuyển đổi và nhập dữ liệu cho các lớp dữ liệu GIS quy hoạch từ các định dạng khác nhau
 • Biên tập các bản đồ GIS quy hoạch từ các lớp dữ liệu quy hoạch, theo các chủ đề khác nhau phù hợp với từng mục đích, đối tượng sử dụng
 • Cập nhật thông tin trên bản đồ quy hoạch GIS
 • Cung cấp thông tin quy hoạch cho các đối tượng người dùng khác nhau dưới dạng các ứng dụng bản đồ, ứng dụng GIS trực tuyến

gFile

Nền tảng gFile được sử dụng trong giải pháp hệ thống thông tin quy hoạch để:

 • Quản lý tập trung kho hồ sơ quy hoạch xây dựng dạng số.
 • Để nhập, biên mục hồ sơ quy hoạch số từ các tài liệu, bản vẽ, bản đồ đã được số hóa (ảnh hóa).
 • Để tìm kiếm, tra cứu thông tin mô tả về từng hồ sơ quy hoạch số trong kho.
 • Để khai thác thông tin tài liệu, bản vẽ, bản đồ trong hồ sơ quy hoạch số.
gFile-01
quyHoachXayDung-04

gServer, gFile cho Quản lý quy hoạch xây dựng

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gServer và gFile để đáp ứng
các nhu cầu chuyên biệt trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng như:

 • Các ứng dụng hỗ trợ tin học hóa nghiệp vụ mượn, trả hồ sơ quy hoạch số phù hợp với quy trình quản lý của từng đơn vị.
 • Các ứng dụng phục vụ cung cấp thông tin quy hoạch phù hợp với từng đối tượng sử dụng: đơn vị quản lý quy hoạch, người dân, doanh nghiệp, các ngành có liên quan.
 • Các ứng dụng hỗ trợ thực hiện nghiệp vụ quản lý nhà nước về quy hoạch như: thẩm định quy hoạch, cấp phép quy hoạch, chấp thuận phương án kiến trúc,…
 • Các ứng dụng GIS hỗ trợ theo dõi theo dõi, đánh giá thực hiện quy hoạch giữa các thời kỳ,…

 

Ngoài ra trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng eKGIS cũng cung cấp các dịch vụ phát triển phần mềm ứng dụng GIS quy hoạch trên nền gServer theo yêu cầu, dịch vụ số hóa hồ sơ quy hoạch xây dựng từ kho hồ sơ quy hoạch dạng giấy và dịch vụ GIS hóa dữ liệu quy hoạch xây dựng từ các bản đồ, bản vẽ quy hoạch đang được quản lý, lưu trữ trong các định dạng CAD, GIS khác nhau.

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]