Quản lý nhà nước

Quản lý môi trường

Không thể giải quyết tốt vấn đề môi trường hiện nay mà không có thông tin môi trường. Thông tin môi trường chỉ có nhiều ý nghĩa sử dụng khi được thu thập và cung cấp kịp thời cho nhà quản lý cũng như khi được sử dụng để phân tích với các yếu tố có liên quan trên cùng một bản đồ. Bằng việc áp dụng các công nghệ thu thập dữ liệu bằng thiết bị di động cầm tay, công nghệ bản đồ GIS trực tuyến của phần mềm gServer kết hợp với các ứng dụng được phát triển riêng cho lĩnh vực quản lý môi trường cho phép eKGIS cung cấp cho khách hàng giải pháp thiết lập hệ thống thông tin môi trường có khả năng truy cập mọi lúc, mọi nơi, trên mọi thiết bị

quanLyMoiTruong-01
row_wave_cloud
quyHoachXayDung-03

gServer

Phần mềm gServer được sử dụng để thiết lập một cơ sở dữ liệu môi trường thống nhất, tập trung, trên nền GIS; để thu thập các lớp dữ liệu môi trường tại thực địa bằng thiết bị di động; để thu thập và truyền số liệu quan trắc môi trường từ hiện trường về trung tâm theo chế độ thời gian thực hoặc gần thời gian thực bằng thiết bị di động cầm tay; để biên tập các bản đồ chuyên đề đáp ứng các nhu cầu cung cấp, xử lý phân tích thông tin môi trường trên bản đồ.

gWork

gWork là một công cụ hữu ích trong công tác thanh tra, kiểm tra môi trường. Các cơ quan quản lý môi trường sử dụng gWork để lập danh mục các địa điểm, đơn vị cần kiểm tra; để giao nhiệm vụ kiểm tra; để thu thập thông tin kiểm tra tại địa điểm kiểm tra bằng thiết bị di động cầm tay; để tra cứu thông tin có liên quan đến địa điểm kiểm tra tại hiện trường; để truyền thông tin đã thu thập về trung tâm từ hiện trường; để quản lý tập trung các thông tin thu thập trong các đợt thanh kiểm tra trên bản đồ.

gWork-01
quanLyMoiTruong-04-gNEA

gServer cho quản lý Môi trường

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gServer để đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt về ứng dụng GIS trong quản lý môi trường: Các ứng dụng chuyên biệt trong cung cấp thông tin môi trường trên bản đồ, các ứng dụng hỗ trợ giám sát môi trường trực tuyến từ nguồn số liệu quan trắc thời gian thực,…

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]