Quản lý nhà nước

Quản lý đất đai

eKGIS cung cấp các giải pháp công nghệ tổng thể cho ngành Quản lý đất đai từ đo đạc thành lập bản đồ địa chính, kê khai đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, kiểm kê đất đai, xây dựng bản đồ hiện trạng, bản đồ quy hoạch sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai cho đến thiết lập hệ thống thông tin đất đai cho các tỉnh/thành phố

quanLyDatDai-01
row_wave_cloud
quanLyDatDai-04

gServer

Phần mềm gServer được sử dụng làm phần mềm GIS nền trong giải pháp thiết lập hệ thống thông tin đất đai (LIS), gServer chịu trách nhiệm quản lý cơ sở dữ liệu GIS đất đai, cung cấp các dịch vụ dữ liệu không không gian và các bản đồ chuyên đề cho các phân hệ phần mềm ứng dụng trong hệ thống.

gFile

Phần mềm gFile được sử dụng trong giải pháp xây dựng hệ thống thông tin đất đai để thiết lập một kho hồ sơ quét; để nhập, biên mục các hồ sơ quét; để tra cứu, khai thác các hồ sơ quét

quanLyDatDai-03-gFile
quanLyDatDai-02

gLIS

Phần mềm gLIS được sử dụng trong giải pháp xây dựng hệ thống thông tin đất đai bao gồm nhiều phân hệ đáp ứng các nhu cầu nghiệp vụ của văn phòng đăng ký đất đai như: đăng ký cấp GCN; đăng ký biến động đất đai; cung cấp thông tin đất đai,..

gCadas

gCadas là phần mềm ứng dụng được xây dựng trên nền công nghệ CAD MicroStation cho nhu cầu thành lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp GCNQSDĐ, kiểm kê đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính.

gCadas

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]