Quản lý nhà nước

Nông nghiệp

Việc cung cấp thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh cây trồng, vật nuôi từ cơ sở có vai trò quan trọng trong công tác giám sát và kiểm soát dịch bệnh. Vị trí cùng các thông tin thu thập trực tiếp tại thực địa phải được nhanh chóng đưa vào hệ thống để kết hợp với các lớp thông tin có liên quan và hiển thị trên cùng một bản đồ làm cơ sở để các chuyên gia có thể nhanh chóng đánh giá mức độ ảnh hưởng của điểm dịch cũng như dự đoán khả năng lây lan nhằm mục đích đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp và kịp thời. Với lợi thế về công nghệ thu thập dữ liệu bằng thiết bị di động theo chế độ thời gian thực (hoặc gần thời gian thực) cùng công nghệ bản đồ trực tuyến của gServer cho phép eKGIS thiết lập cho khách hàng các hệ thống giám sát dịch bệnh vật nuôi, cây trồng có tính ứng dụng cao và khả thi trong thực tế.

nongNghiep-1
row_wave_cloud
nongNghiep-4-gServer

gServer

Phần mềm gServer được sử dụng trong giải pháp để thiết lập một cơ sở dữ liệu thống nhất về hiện trạng trồng trọt và chăn nuôi trên địa bàn; phân hệ gCollector cũng được áp dụng để hỗ trợ thu thập thông tin tại thực địa trong giai đoạn điều tra xây dựng các lớp dữ liệu hiện trạng cũng như thu thập bổ sung thông tin trong quá trình vận hành hệ thống; gServer cũng được sử dụng như là trung tâm thu nhận các thông tin do cơ sở gửi về từ các thiết bị di động; một ứng dụng quan trọng nữa của gServer trong giải pháp là tạo lập, biên tập các bản đồ chuyên đề để cung cấp bản đồ cho các ứng dụng chuyên biệt trong theo dõi, giám sát dịch bệnh

gWork

gWork là công cụ hữu ích hỗ trợ các nghiệp vụ liên quan đến công tác thanh kiểm tra, giám sát dịch bệnh tại thực địa như: hỗ trợ lập danh sách các địa điểm cần thanh kiểm tra, giám sát; hỗ trợ tra cứu thông tin về đối tượng thanh kiểm tra bằng thiết bị di động; hỗ trợ thu thập thông tin bằng thiết bị di động khi thực hiện thanh kiểm tra tại thực địa; hỗ trợ quản lý thông tin về kết quả thanh kiểm tra, giám sát; tự động tích hợp kết quả thanh kiểm tra, gám sát dịch bệnh lên bản đồ giám sát dịch bệnh trong phần mềm GIS gServer.

gWork-03
nongNghiep-6-gArq

gServer, gWork cho Nông nghiệp

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gServer và gWork để đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt về ứng dụng GIS trong lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có các ứng dụng hỗ trợ quản lý giám sát dịch bệnh như: Các bản đồ và ứng dụng phục vụ cung cấp thông tin dịch bệnh phù hợp với từng đối tượng sử dụng là lãnh đạo, chuyên gia, chuyên viên quản lý; các bản đồ, ứng dụng hỗ trợ theo dõi, đánh giá mức độ ảnh hưởng và diễn biến dịch bệnh,…

 

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]