Quản lý nhà nước

An toàn giao thông

eKGIS cung cấp cho các cơ quan quản lý có liên quan đến công tác đảm bảo an toàn, trật tự giao thông (cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông,…) các giải pháp hỗ trợ công tác thanh kiểm tra vi phạm an toàn giao thông, thu thập thông tin vi phạm luật giao thông, thông tin sự cố giao thông cũng như các thông tin ảnh hưởng đến đảm bảo an toàn giao thông.

row_wave_cloud
thongTinTruyenThong-03-gServer

Thu thập thông tin vi phạm luật giao thông

Với nền tảng gWork các phòng Cảnh sát giao thông có thể:

  • Thu thập thông tin vị trí, hình ảnh vi phạm, thời gian vi phạm và các thông tin khác tại hiện trường bằng các thiết bị di động cầm tay như: máy tính bảng, điện thoại thông minh,…
  • Truyền thông tin đã thu thập về trung tâm để phục vụ lưu trữ, xử lý
  • Từ trung tâm điều hành qua hệ thống camera giám sát, từ thông tin được gửi về từ các đội tuần tra, thông qua ứng dụng Web cán bộ điều hành thực hiện gửi thông tin đến thiết bị di động của cán bộ tại hiện trường để phục vụ xử lý
  • Quản lý tập trung, trên bản đồ các thông tin vi phạm luật giao thông

Thanh, kiểm tra an toàn giao thông đường bộ

Với nền tảng gWork các chi cục quản lý đường bộ, các đội thanh tra giao thông có thể:

  • Xây dựng các mẫu biểu thu thập thông tin phục vụ thu thập thông tin trong quá trình thành kiểm tra
  • Lập danh mục các địa điểm cần thanh kiểm tra
  • Sử dụng thiết bị di động để thu thập thông tin trong quá trình thực hiện thanh kiểm tra tại hiện trường
  • Quản lý các vị trí, vụ việc vi phạm cùng các thông tin liên quan trên bản đồ
  • Tổng hợp, kết xuất dữ liệu để chuyển cho các đơn vị cơ quan tổ chức xử lý, khắc phục
thongTinTruyenThong-04-gWork

 

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]