Doanh nghiệp

Viễn thông

eKGIS cung cấp cho các doanh nghiệp truyền hình cáp, doanh nghiệp viễn thông,.. các giải pháp ứng dụng công nghệ GIS trong quản lý kỹ thuật mạng cáp, trong hỗ trợ thiết kế mạng cáp, trong hỗ trợ khảo sát lắp đặt mới thuê bao, trong giám sát mạng lưới, trong quản lý công việc, quản lý nhân viên di động

vienThong-1
row_wave_cloud
vienThong-2-gServer

gServer

Phần mềm GIS gServer đóng vai trò trung tâm trong bộ giải pháp cho viễn thông. gServer được sử dụng để: quản lý các lớp dữ liệu cấu thành lên mạng cáp; để thu thập và cập nhật các lớp dữ liệu mạng cáp; để biên tập các bản đồ mạng cáp cho các nhu cầu quản lý tài sản, bảo trì, vận hành mạng cáp trên bản đồ

gWork

gWork là công cụ hữu ích hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trong quản lý đội ngũ nhân viên làm việc ngoài văn phòng như đội sửa chữa, đội khảo sát lắp đặt, đội bán hàng,…Với gWork các doanh nghiệp viễn thông có thể: lập danh mục yêu cầu công việc; tự động chuyển yêu cầu công việc đến di động của nhân viên; tự động cập nhật trạng thái công việc từ di động; giám sát vị trí làm việc của nhân viên trên bản đồ trực tuyến; kết nối, trao đổi thông tin (hình ảnh, số liệu,…) giữa hiện trường và văn phòng; thu thập thông tin (hình ảnh, vị trí, số liệu) tại hiện trường bằng di động; giám sát sự tuân thủ về địa điểm, thời gian làm việc của nhân viên khi thực hiện công việc tại hiện trường

vienThong-1-work
vienThong-3-f

gServer, gWork cho Viễn thông

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gServer, gWork cho lĩnh vực Viễn thông như: Ứng dụng xây dựng bản đồ mạng cáp viễn thông; ứng dụng quản lý đấu nối mạng cáp viễn thông; ứng dụng hỗ trợ thiết kế mạng , ứng dụng hỗ trợ phân tích giám sát vận hành mạng cáp viễn thông…

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]