Doanh nghiệp

Quản lý đường bộ và đường cao tốc

Với các sản phẩm nền tảng gServer, gWork eKGIS cung cấp cho các khách hàng là các doanh nghiệp quản lý, bảo trì đường bộ, đường cao tốc các giải pháp về thu thập thông tin, lập bản đồ tài sản đường bộ và giải pháp thu thập thông tin, quản lý công việc bảo trì đường bộ, đường cao tốc

duongbo-01
row_wave_cloud
duongbo-02

gServer

Nền tảng gServer được sử dụng trong các giải pháp cho doanh nghiệp quản lý, bảo trì đường bộ, đường cao tốc để:

 • Thu thập thông tin tài sản đường bộ, đường cao tốc tại thực địa bằng thiết bị di động cầm tay;
 • Lập, biên tập bản đồ tài sản đường bộ phù hợp với từng mục đích sử dụng (quản lý tài sản, quản lý bảo trì,…)
 • Quản lý, cập nhật các lớp dữ liệu tài sản đường bộ, đường cao tốc trên bản đồ
 • Cung cấp bản đồ có khả năng truy cập trực tuyến cho các nhu cầu sử dụng và cho các ứng dụng quản lý chuyên biệt khác

gWork

Nền tảng gWork được sử dụng hiệu quả trong triển khai giải pháp thu thập thông tin thanh kiểm tra đường bộ và quản lý công việc bảo trì đường bộ, đường cao tốc. Với gWork các doah nghiệp có thể:

 • Định nghĩa các biểu mẫu thu thập thông tin tại thực địa, các biểu mẫu giao việc phù hợp với từng nghiệp vụ của đơn vị.
 • Lập danh mục, kế hoạch thu thập thông tin, công việc bảo trì trực quan trên bản đồ.
 • Tự động chuyển yêu cầu thu thập thông tin tại thực địa, yêu cầu công việc sửa chữa đến di động của người được giao.
 • Gửi thông tin thu thập về hệ thống theo chế độ thời gian thự hoặc gần thời gian thực.
 • Theo dõi tình hình thực hiện công việc bảo trì đường bộ theo chế độ thời gian thực và trực quan trên bản đồ.
 • Giám sát vị trí nhân viên hiện trường trên bản đồ trực qua
 • Tự động tổng hợp khối lượng, kết quả công việc theo thời gian, người/đơn vị thực hiện, theo trạng thái công việc

gServer, gWork cho Đường bộ

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gWork và gServer để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng GIS chuyên biệt trong quản lý tài sản đường bộ và quản lý bảo trì dường bộ như: Ứng dụng thu thập thông tin kiểm tra đường bộ bằng di động; ứng dụng quản lý công việc bảo trì đường bộ; ứng dụng quản lý tài sản đường bộ.

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]