Doanh nghiệp

Quản lý công trình thủy lợi

Với các sản phẩm nền tảng gServer, gWork eKGIS cung cấp cho các khách hàng là các công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi giải pháp quản lý tài sản, quản lý công việc bảo trì trên một nền bản đồ thống nhất giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì và khai thác các công trình thủy lợ

thuyloi-03-f
row_wave_cloud
thuyloi-04-f

gServer

Phần mềm GIS gServer đóng vai trò trung tâm trong các giải pháp cho các công ty quản lý và khai thác công trình thủy lợi, gServer được sử dụng để:

  • Thu thập thông tin cho các lớp dữ liệu bản đồ hệ thống thủy lợi bằng thiết bị di động cầm tay tại hiện trường
  • Biên tập, cập nhật các lớp dữ liệu bản đồ hệ thống thủy lợi
  • Cung cấp ứng dụng bản đồ hệ thống thủy lợi trực tuyến cho các đơn vị có liên quan trên địa bàn để sử dụng trong công tác quản lý
  • Cung cấp bản đồ cho các ứng dụng chuyên biệt như: ứng dụng quản lý tài sản công trình thủy lợi; ứng dụng quản lý bảo trì công trình thủy lợi; ứng dụng hỗ trợ theo dõi vận hành công trình thủy lợi

gWork

gWork được sử dụng để lập danh mục công việc kiểm tra, bảo trì, vận hành công trình thủy lợi; để gửi yêu cầu công việc đến di động của nhân viên; để theo dõi, giám sát tình hình thực hiện công việc theo chế độ thời gian thực, trực quan trên bản đồ; để thu thập thông tin, báo cáo kết quả công việc bằng thiết bị di động từ hiện trường; để giám sát nhân viên theo địa điểm và thời gian thực hiện công việc.

gWork-02

gServer, gWork cho Thủy lợi

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gServer, gWork để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng GIS chuyên biệt trong quản lý quản lý và khai thác công trình thủy lợi như: Ứng dụng thu thập thông tin kiểm tra công trình thủy lợi, ứng dụng quản lý tài sản hệ thống thủy lợi trên bản đồ, ứng dụng quản lý công việc bảo trì công trình thủy lợi,…

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]