Doanh nghiệp

Quản lý công trinh đô thị

Với các sản phẩm nền tảng gServer, gWork eKGIS cung cấp cho các khách hàng là các công ty quản lý công trình đô thị, công ty công viên cây xanh, công ty môi trường đô thị,… giải pháp quản lý tài sản, quản lý công việc bảo trì trên một nền bản đồ thống nhất giúp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo trì các công trình đô thị

congTrinhDoThi-01
row_wave_cloud
congTrinhDoThi-02-gServer

gServer

gServer được sử dụng để thu thập thông tin công trình đô thịtại thực địa bằng thiết bị di động; để thành lập một bản đồ côngtrình đô thị trực tuyến dùng chung cho các đơn vị; để ứng dụngvào công tác kiểm kê, kiểm tra, quản lý và bảo trì công trình đô thị

gWork

gWork được sử dụng để lập danh mục công việc kiểm tra, bảo trì công trình đô thị; để gửi yêu cầu công việc đến di động của nhân viên; để theo dõi, giám sát tình hình thực hiện công việc theo chế độ thời gian thực, trực quan trên bản đồ; để thu thập thông tin, báo cáo kết quả công việc bằng thiết bị di động từ hiện trường; để giám sát nhân viên theo địa điểm và thời gian thực hiện công việc.

gWork-02

gServer, gWork cho Quản lý công trình đô thị

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gWork và gServer để đáp ứng các nhu cầu ứng dụng GIS chuyên biệt trong quản lý công trình đô thị như: Ứng dụng thu thập thông tin kiểm tra công trình đô thị, ứng dụng quản lý công việc bảo trì công trình đô thị, ứng dụng quản lý cây xanh,…

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]