Doanh nghiệp

Ngân hàng – thẩm định

Hoạt động định giá bất động sản thế chấp đòi hỏi phải có một cơ sở dữ liệu đầy đủ, chính xác và được cập nhật kịp thời về các yếu tố có liên quan đến xác định giá thị trường của bất động sản tại thời điểm định giá và các công cụ hỗ trợ trình diễn số liệu trực quan trên bản đồ tại khu vực có bất động sản cần định giá, cũng như cần có các công cụ hỗ trợ phân tích không gian cần thiết khác trên bản đồ giúp cho việc định giá bất động sản thế chấp nhanh chóng hơn, khách quan hơn và chính xác hơn. Bằng việc ứng dụng các công nghệ hỗ trợ thu thập dữ liệu tại thực địa bằng thiết bị di động, công nghệ bản đồ trực tuyến, công nghệ phân tích không gian do phần mềm gServer cung cấp cùng các sản phẩm bản đồ nền được tích hợp sẵn, eKGIS cung cấp cho các khách hàng là các ngân hàng, công ty thẩm định giá bất động sản giải pháp thiết lập hệ thống quản lý và hỗ trợ công tác thẩm định giá bất động sản cũng như giải pháp hỗ trợ quản lý bất động sản thế chấp trên nền bản đồ số.

nganHang01
row_wave_cloud
nganHang02

gServer

Phần mềm gServer được sử dụng để thiết lập cơ sở dữ liệu GIS phục vụ định giá bất động sản bao gồm các lớp dữ liệu khác nhau như: vị trí bất động sản đã định giá, vị trí bất động sản tham chiếu, thửa đất, quy hoạch xây dựng, điểm kinh tế văn hóa xã hội; để thu thập, cập nhật các lớp dữ liệu bằng các công cụ do gServer cung cấp hoặc từ kết quả thu thập thông tin bằng di động; để tạo lập các bản đồ chuyên đề và cung cấp các công cụ truy vấn phân tích không gian cho các ứng dụng được phát triển chuyên biệt cho nhu cầu hỗ trợ thẩm định giá bất động sản

gServer, gWork cho Ngân hàng

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gServer, gWork để đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt về ứng dụng GIS trong thẩm định giá bất động sản thế chấp như: Ứng dụng hỗ trợ thu thập thông tin bất động sản tại thực địa bằng thiết bị di động; các ứng dụng hỗ trợ quản lý quy trình nghiệp vụ xử lý hồ sơ thẩm định giá bất động sản; các ứng dụng hỗ trợ truy vấn, phân tích không gian giữa bất động sản cần định giá với các lớp dữ liệu có liên quan để cung cấp thông tin cần thiết cho chuyên gia thẩm định giá lựa chọn làm cơ sở để ra quyết định trong quá trình thẩm định giá.

nganHang03

 

Ngoài ra, trong lĩnh vực ngân hàng eKGIS cũng cung cấp các giải pháp, dịch vụ: giải pháp quản lý cơ sở dữ liệu bất động
sản thế chấp trên bản đồ; giải pháp quản lý tài sản ngành ngân hàng trên bản đồ; giải pháp giám sát hành trình xe vận
chuyển tiền; dịch vụ thu thập và xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ định giá bất động sản.

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]