Doanh nghiệp

Điện lực

eKGIS cung cấp cho các doanh nghiệp truyền tải và phân phối điện các giải pháp ứng dụng công nghệ GIS trong thu thập xây dựng bản đồ lưới điện; trong quản lý kỹ thuật, tài sản lưới điện; trong hỗ trợ khảo sát lắp đặt mới hộ tiêu thụ; trong quản lý mất điện; trong quản lý công việc tại hiện trường,…

dienluc-01
row_wave_cloud
dienluc-01-f

gServer

Phần mềm GIS gServer đóng vai trò trung tâm trong các giải pháp cho công ty truyền tải và phân phối điện, gServer được sử dụng để: thu thập dữ liệu lưới điện tại thực địa; để quản lý cơ sở dữ liệu không gian lưới điện; để biên tập, cập nhật bản đồ lưới điện; để cung cấp các chức năng bản đồ, xử lý phân tích không gian trên bản đồ cho các ứng dụng chuyên biệt phục vụ quản lý vận hành lưới điện

gWork

gWork được các công ty điện lực ứng dụng vào quản lý công việc của các đội phải thường xuyên làm việc tại hiện trường như: đội sửa chữa đường dây, đội khảo sát, lắp đặt…Với gWork các công ty điện lực có thể: lập danh mục yêu cầu công việc; tự động chuyển yêu cầu công việc đến di động của nhân viên; tự động cập nhật trạng thái công việc từ di động; giám sát vị trí làm việc của nhân viên trên bản đồ trực tuyến; kết nối, trao đổi thông tin (hình ảnh, số liệu,…) giữa hiện trường và văn phòng; thu thập thông tin (hình ảnh, vị trí, số liệu) tại hiện trường bằng di động; giám sát sự tuân thủ về địa điểm, thời gian làm việc của nhân viên khi thực hiện công việc tại hiện trường.

dienluc-03-f
dienluc-02-f

gServer, gWork cho Điện lực

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gServer, gWork để phục vụ công tác quản lý vận hành lưới điện như: Quản lý sơ đồ mặt bằng, quản lý sơ đồ nguyên lý, quản lý tài sản lưới điện; quản lý mất điện; kết nối hệ thống SCADA; hỗ trợ khảo sát lắp đặt hộ tiêu thụ mới; hỗ trợ thiết kế lắp đặt hộ tiêu thụ mới,…

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]