Doanh nghiệp

Cấp nước

eKGIS cung cấp cho các doanh nghiệp cấp nước các giải pháp ứng dụng công nghệ GIS trong thu thập xây dựng bản đồ mạng cấp nước; quản lý tải sản mạng cấp nước; trong quản lý vận hành mạng cấp nước; trong hỗ trợ khảo sát lắp đặt mới hộ tiêu thụ; trong quản lý công việc, quản lý nhân viên di động; trong thu thập chỉ số đồng hồ nước bằng thiết bị di động

capnuoc-01
row_wave_cloud
capnuoc-03-f-gServer

gServer

Phần mềm GIS gServer đóng vai trò trung tâm trong các giải pháp cho công ty cấp nước, gServer được sử dụng để: quản lý các lớp dữ liệu cấu thành lên mạng cấp nước; để thu thập dữ liệu mạng cấp nước tại thực địa; để biên tập, cập nhật bản đồ mạng cấp nước; để cung cấp các chức năng bản đồ, xử lý phân tích không gian cho các ứng dụng chuyên biệt phục vụ quản lý tài sản, quản lý vận hành, quản lý công việc bảo trì mạng cấp nước

gWork

gWork được các doanh nghiệp cấp nước ứng dụng vào quản lý công việc của các đội phải thường xuyên làm việc tại hiện trường như: đội sửa chữa đường ống, đội lắp đặt,…Với gWork các doanh nghiệp cấp nước có thể: lập danh mục yêu cầu công việc; tự động chuyển yêu cầu công việc đến di động của nhân viên; tự động cập nhật trạng thái công việc từ di động; giám sát vị trí làm việc của nhân viên trên bản đồ trực tuyến; kết nối, trao đổi thông tin (hình ảnh, số liệu,…) giữa hiện trường và văn phòng; thu thập thông tin (hình ảnh, vị trí, số liệu) tại hiện trường bằng di động; giám sát sự tuân thủ về địa điểm, thời gian làm việc của nhân viên khi thực hiện công việc tại hiện trường.

capnuoc-04-gWork
capnuoc-01-f-gFM

gServer, gWork cho Cấp nước

Các ứng dụng mở rộng được phát triển trên nền gServer, gWork để phục vụ công tác quản lý vận hành mạng cấp nước: Thu thập thông tin tài sản mạng cấp nước; biên tập bản đồ tài sản mạn cấp nước; quản lý tài sản mạng cấp nước; xử lý phân tích trên bản đồ mạng cấp nước; giám sát mạng cấp nước trên bản đồ từ thông tin do hệ thống SCADA cung cấp; thu thập chỉ số đồng hồ nước bằng thiết bị di động cầm tay; hỗ trợ khảo sát lắp đặt hộ tiêu thụ mới; hỗ trợ thiết kế lắp đặt hộ tiêu thụ mới,…

Vui lòng gửi cho chúng tôi yêu cầu của bạn

[contact-form-7 id=”3968″]