Bảng giá License phần mềm đóng gói

Phần mềm GIS trực tuyến

- gServer –

276.000.000

(Đơn vị tính: License/Core)

Phần mềm quản lý tài sản hạ tầng kỹ thuật

- CityWork –

322.000.000

(Đơn vị tính: License/Core)

Phần mềm quản lý đường bộ

- GovOne –

287.500.000

(Đơn vị tính: License/Core)

Phần mềm thành lập bản đồ và dữ liệu địa chính

- gCadas –

12.000.000

(Đơn vị tính: License/Core)